SPREMNIK GORIVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Korisna zapremnina spremnika goriva:

- Oko 50 litara za benzinske verzije;

- oko 49 litara za dizelske verzija s 4 vrata;

- oko 45 litara za dizelske verzije karavana s 5 vrata.

Dok je vozilo otključano, za otvaranje vratašca 2 pritisnite područje A pa otpustite ili, ovisno o vozilu, pritisnite komandu na armaturnoj ploči1. Vratašca spremnika za gorivo 2 se otklapaju.

Zaklopka 3 je ugrađena u cijev punjenja.

Za punjenje, pogledajte članak “Punjenje goriva” na slijedećoj stranici.

Za zatvaranje, rukom gurnite vratašca do graničnika.

Kvaliteta goriva

Upotrebljavajte kvalitetno gorivo usklađeno s važećim normama za pojedine zemlje i obavezno usklađeno s uputama navedenim na naljepnici koja se nalazi na vratašcima 2. KARAKTERISTIKE MOTORA.

Nikada prstima ne pritišćite zaklopku 3.

Nemojte prati područje punjenja uređajem za čišćenje pod visokim tlakom.

Vrste goriva u skladu s europskim standardima s kojima su kompatibilni motori vozila koja se prodaju u Europi: pogledajte tablicu KARAKTERISTIKE MOTORA.

Verzije s dizel motorom

Obavezno upotrebljavajte dizel gorivo koje odgovara vrijednostima navedenim na naljepnici s unutarnje strane vratašca 2.

Vozila s benzinskim motorom

Obavezno upotrebljavajte bezolovni benzin. Oktanski broj (RON) mora odgovarati vrijednostima navedenim na naljepnici na vratašcima 2. KARAKTERISTIKE MOTORA.

Punjenje goriva

Kod isključenog kontakta, umetnite pištolj kako biste gurnuli zaklopku 3 i gurnite ga do kraja prije pokretanja punjenja spremnika (postoji opasnost od prskanja goriva).

Zadržite ga u tom položaju cijelo vrijeme punjenja.

Nakon prvog automatskog zaustavljanja za kraj punjenja, moguće je napraviti još maksimalno dva pritiska za uključivanje pištolja kako bi se sačuvao volumen ekspanzije.

Prilikom punjenja, pazite da ne uđe voda. Zaklopka 3 i njen obrub moraju ostati čisti.

Vozila s benzinskim motorom

Upotreba benzina s olovom mogla bi oštetiti mehanizme protiv zagađenja okoliša i mogla bi dovesti do gubitka jamstva. Kako bi se spriječilo punjenje benzina s olovom, nalijevno grlo spremnika benzina ima suženje sa zaštitnim sustavom koje dozvoljava isključivo upotrebu pištolja za nalijevanje bezolovnog benzina (na benzinskim crpkama).

Za punjenje gorivom, motor se mora zaustaviti (i to ne samo u stanju pripravnosti u slučaju vozila opremljenih funkcijom Stop and Start): morate isključiti kontakt POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom.

Opasnost od požara.

Nemojte miješati benzin (bezolovni ili E85) u dizel gorivo, čak niti u malim količinama.

Nemojte upotrebljavati gorivo na bazi etanola ako vaše vozilo nije prilagođeno.

Nemojte dodavati AdBlue u gorivo jer biste tako mogli oštetiti motor SPREMNIK REAGENSA.

Ako gorivu želite dodati aditiv, upotrijebite proizvod koji odobrava naša tehnička služba.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ostajanje bez goriva na vozilima s dizel motorom

Vozila s ključem/daljinskim upravljačem

- Postavite ključ za kontakt u položaj “ON2 PREKIDAČ PALJENJA: vozilo s ključem i pričekajte nekoliko minuta prije pokretanja kako bi se sustav goriva odzračio;

- okrenite ključ u položaj “START"3. Ako se motor ne pokrene, ponovite postupak.

- Ako se motor nakon više pokušaja i dalje ne pokreće, nazovite Predstavnika marke.

Vozila s karticom

Kada se kartica nalazi u putničkom prostoru, pritisnite gumb za pokretanje 4 bez pritiska na papučice. Pričekajte nekoliko minuta prije pokretanja. To omogućuje odzračivanje sustava dovoda goriva. Ako se motor ne pokrene, ponovite postupak.

Ako se motor nakon više pokušaja i dalje ne pokreće, nazovite Predstavnika marke.

Svaki zahvat ili promjena na sustavu za dovod goriva (upravljačke jedinice, ožičenja, sustav goriva, brizgaljka, zaštitni poklopci...) je strogo zabranjen zbog opasnosti koju može predstavljati za vašu sigurnost (osim za stručno osoblje Mreže marke).

Stalan miris goriva

U slučaju stalnog mirisa goriva:

- zaustavite vozilo u skladu s uvjetima u prometu i isključite kontakt ;

- uključite signal upozorenja i neka svi putnici napuste vozilo i držite ih udaljene od područja prometovanja;

- pozovite predstavnika marke.