Natrag na popis

AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ: komanda B

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

(ovisno o vozilu)

1 Podešavanje temperature zraka na strani vozača.

2 Komanda za uključivanje klima uređaja.

3 Funkcija ”CLEAR VIEW”.

4 Podešavanje brzine ventilatora.

5 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

6 Kvaliteta vanjskog zraka.

7 Funkcija ”Sinkronizacija” SYNC

8 Podešavanje temperature zraka na strani suvozača.

9  Recirkulacija zraka.

10 Automatski način rada ”FAST

11  Automatski način rada ”AUTO

12 Automatski način rada ”SOFT

13 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

Automatski način rada

Automatski klima uređaj je sustav koji jamči (osim u ekstremnim slučajevima upotrebe) udobnost u putničkom prostoru i održavanje dobre razine vidljivosti, a da pritom ne povećava potrošnju goriva. Sustav djeluje na brzinu ventiliranja, raspodjelu zraka, recirkulaciju zraka, uključivanje ili isključivanje klima uređaja i temperaturu zraka.

Ovaj način rada se sastoji od tri programa po izboru:

AUTO : omogućuje postizanje željene razine udobnosti, ovisno o vanjskim uvjetima. Pritisnite gumb 11.

SOFT: dosegne željenu razinu udobnosti nježnije i tiše. Pritisnite gumb 12.

FAST: povećava protok zraka u putničkom prostoru. Taj način rada preporučuje se osobito za optimizaciju udobnosti na stražnjim sjedalima. Pritisnite gumb 10.

Bilo kakvo djelovanje na neku tipku, osim na tipku AUTO, pokreće isključivanje automatskog načina rada.

Podešavanje brzine ventiliranja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja brzinom ventiliranja koja je najpogodnija za dostizanje i održavanje udobnosti.

Brzinu ventilacije možete podesiti u svakom trenutku okretanjem komande 4 za povećanje ili smanjenje brzine ventilacije.

Podešavanje temperature zraka

Ovisno o željenoj temperaturi okrenite komandu 1 ili komandu 8.

Što je gumb više desno, to je temperatura viša.

SYNC Funkcija

Pritisnite gumb 7 kako biste omogućili jednakomjernu postavku za putnički prostor. Lampica gumba 7 će se upaliti.

Za isključivanje funkcije ponovno pritisnite gumb 7 ili upotrijebite komandu 8 te zasebno prilagodite lijevu i desnu stranu.

Kontrolno svjetlo gumba 7 se isključuje.

Napomena: konfiguracija klima uređaja ovisi o načinu rada odabranom na izborniku Multi-Sense. MULTI-SENSE.

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Pritisnite gumb 3: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Ova funkcija omogućuje brzo odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog i stražnjeg stakla, prednjih bočnih stakala i vanjskih retrovizora (ovisno o vozilu). Ona uvjetuje automatsko uključivanje klima uređaja i odleđivanja stražnjeg stakla.

Pritisnite tipku 13 za isključivanje rada grijanog stražnjeg stakla, ugrađeno kontrolno svjetlo se gasi.

Za izlazak iz te funkcije, pritisnite tipku 3 ili 11.

Promjena raspodjele zraka u putničkom prostoru

Pritisnite komandu 5 onoliko puta koliko je potrebno da biste izabrali način rada za raspodjelu zraka u putničkom prostoru: 5 označava odabrani način raspodjele.

W Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

Dovod zraka usmjeren je prema otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakala i nogama putnika.

Dovod zraka je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči, prema nogama putnika na prednjem sjedalu i, ovisno o vozilu, prema putnicima na sjedalima u drugom redu.

Dovod zraka prvenstveno je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

Neke tipke imaju kontrolno svjetlo rada koje označava stanje funkcije.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

Pritisnite gumb 13: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo. Ova funkcija omogućuje brzo odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Da biste izašli iz te funkcije, ponovno pritisnite gumb 13. Odmagljivanje automatski prestaje.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja uključivanjem i isključivanjem klima uređaja u skladu s vanjskim klimatskim uvjetima.

Pritisnite tipku 2 da biste isključili klima uređaj. Ugrađeno kontrolno svjetlo se gasi.

Rad klima uređaja može dovesti do povećanja potrošnje goriva (isključite ga kada vam nije potreban).

Vozila s načinom rada ECO (dostupnim putem prekidača 14 ili, ovisno o vozilu, putem multimedijskog zaslona): kad je uključen, način rada ECO može smanjiti performanse automatskog klimatizacijskog uređaja. SAVJETI ZA VOŽNJU, EKOVOŽNJA MULTI-SENSE.

Uključivanje recirkulacije zraka (izolacija putničkog prostora)

Ovom funkcijom se upravlja automatski, ali ju možete uključiti i ručno. U tom slučaju rad se potvrđuje paljenjem kontrolnog svjetla koje je ugrađeno u gumb 9.

Upotreba u ručnom načinu rada

Pritisnite gumb 9: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Duža upotreba tog položaja može dovesti do neugodnih mirisa uslijed neobnavljanja zraka kao i do stvaranja pare na staklima.

Stoga se savjetuje povratak u automatski način rada ponovnim pritiskom tipke 9 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

Zaustavljanje sustava

Okrenite komandu 4 u položaj ”OFF” kako biste isključili sustav. Za njegovo uključivanje, ponovno okrenite komandu 4 kako biste podesili brzinu ventilacije, ili pritisnite tipku 11.

Odmagljivanje/odleđivanje prioritetno je pred recirkulacijom zraka.