Natrag na popis

AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ: komanda A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande A

Da biste na multimedijskom zaslonu 1 pristupili postavkama klimatizacijskog uređaja s automatskim upravljanjem, pogledajte upute za multimedijski sustav.

Prisutnost komandi opisanih u nastavku ovisi o verziji vozila.

2 Podešavanje programirane temperature na lijevoj i desnoj strani.

3 Recirkulacija zraka.

4 Smanjujte brzinu ventilatora sve dok se sustav ne isključi.

5 Povećajte brzinu ventilatora.

6141516 Automatski načini rada.

7 Prečac na stranicu klimatizacijskog uređaja.

8 Funkcija “Sinkronizacija” SYNC

9 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

10 Funkcija “CLEAR VIEW”.

11 Klima uređaj.

12 Način rada za dodatno klimatiziranje zraka OFF

13 Prikaz brzine ventilatora.

17, 1819 - raspodjela zraka u putničkom prostoru.

20 Način rada za dodatno klimatiziranje zraka Auto

21 Dodatni ručni način rada klima uređaja

Neke tipke imaju kontrolno svjetlo koje označava stanje funkcije.

Promjena brzine ventiliranja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja brzinom ventiliranja koja je najpogodnija za dostizanje i održavanje udobnosti.

Brzinu ventilatora i dalje možete podesiti pritiskom prekidača 4 ili 5.

Napomena: konfiguracija klimatizacijskog uređaja ovisi o načinu rada odabranom na izborniku MULTI-SENSE MULTI-SENSE.

Podešavanje temperature

Dvije su vrste podešavanja:

- neovisno podešavanje putničkog prostora

- prilagodba načina rada SYNC radi sinkronizacije suvozačeve i vozačeve strane.

SYNC Funkcija

Pritisnite gumb 8 kako biste omogućili jednakomjernu postavku za putnički prostor. Lampica će se gumba 8 upaliti. Zatim upotrijebite komandu 11.

Za isključivanje funkcije ponovno pritisnite gumb 8 ili upotrijebite komandu 2 te zasebno prilagodite lijevu i desnu stranu.

Kontrolno se svjetlo gumba 2 isključuje.

Napomena: konfiguracija klima uređaja ovisi o načinu rada odabranom na izborniku Multi-Sense. MULTI-SENSE.

Prikazane vrijednosti temperature osiguravaju razinu udobnosti.

Prilikom pokretanja vozila, povećanje ili smanjenje prikazane vrijednosti ne omogućava brže postizanje razine komfora. Sustav uvijek poboljšava pad ili rast temperature (ventiliranje ne počinje trenutno na najvećoj brzini: postupno se povećava) to može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.

U pravilu, osim ako to ne predstavlja veliku smetnju, uvodnici zraka na armaturnoj ploči moraju uvijek biti otvoreni.

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Ova funkcija omogućuje brzo odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog i stražnjeg stakla, prednjih bočnih stakala i vanjskih retrovizora (ovisno o vozilu). Ona traži automatsko uključivanje klima uređaja, grijanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, električno odleđivanje vjetrobranskog stakla.

Pritisnite prekidač 10. Ugrađeno kontrolno svjetlo se uključuje.

Pritisnite tipku 9 za isključivanje funkcije grijanja stražnjeg stakla. Ugrađeno kontrolno svjetlo se isključuje.

Za promjenu brzine ventilatora: pritisnite prekidač 4 ili 5.

Za izlazak iz ove funkcije

pritisnite nešto od navedenog:

- prekidač 6;

- prekidač 10 (ponovno);

- jednu od tipki 1415 ili 16.

Automatski način rada

Automatski klima uređaj je sustav koji jamči (osim u ekstremnim slučajevima upotrebe) udobnost u putničkom prostoru i održavanje dobre razine vidljivosti, a da pritom ne povećava potrošnju goriva. Sustav djeluje na brzinu ventiliranja, raspodjelu zraka, recirkulaciju zraka, uključivanje ili isključivanje klima uređaja i temperaturu zraka.

Ovaj način rada se sastoji od tri programa po izboru:

NORMAL: omogućuje postizanje željene razine udobnosti, ovisno o vanjskim uvjetima. Pritisnite prekidač 6 ili tipku 15.

SOFT: dosegne željenu razinu udobnosti nježnije i tiše. Pritisnite gumb 14.

FAST: povećava protok zraka u putničkom prostoru. Taj način rada preporučuje se osobito za optimizaciju udobnosti na stražnjim sjedalima. Pritisnite gumb 16.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja uključivanjem i isključivanjem klima uređaja u skladu s vanjskim klimatskim uvjetima.

Pritisnite tipku 11 za:

- ručno uključivanje klimatizacijskog uređaja (uključuje se kontrolno svjetlo ugrađeno u komandu 11)

- ručno isključivanje klimatizacijskog uređaja (isključuje se kontrolno svjetlo ugrađeno u komandu 11).

Zaustavljanje sustava

Uzastopce pritišćite prekidač 4 da biste zaustavili sustav.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

Pritisnite prekidač 9. Ugrađeno kontrolno svjetlo se uključuje. Ova funkcija omogućuje brzo odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite prekidač 9. Odmagljivanje automatski prestaje.

Radije upotrebljavajte jedan od automatskih programa NORMAL, SOFT ili FAST.

U automatskom načinu rada (kontrolno svjetlo 6 na prekidaču je uključeno) svim funkcijama klimatizacijskog uređaja upravlja sustav.

No i dalje možete promijeniti odabir sustava. U tom slučaju, kontrolno svjetlo 6 na prekidaču se isključuje.

Za povratak u automatski način rada pritisnite jedan od programa (NORMAL 15, SOFT 14 ili FAST 16 ) ili prekidač 6.

Promjena raspodjele zraka u putničkom prostoru

Pritisnite gumbe 171819 za odabir željenog načina raspodjele (prikazuje se odabrani protok zraka).

17 Dovod zraka uglavnom je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala.

18 Dovod zraka prvenstveno je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

19 Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

Recirkulacija zraka

Ovom funkcijom se upravlja automatski, ali ju možete uključiti i ručno.

Osobitost:

- za vrijeme recirkulacije, zrak je uzet iz putničkog prostora i recirkulira, bez usisa vanjskog zraka;

- recirkulacija zraka omogućuje izolaciju od vanjskog zraka (vožnja kroz zagađena područja...) i brže hlađenje putničkog prostora.

Upotreba u ručnom načinu rada

Pritisnite prekidač 3. Kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač 3 se uključuje.

Duža upotreba tog položaja može dovesti do neugodnih mirisa uslijed neobnavljanja zraka kao i do stvaranja pare na staklima.

Stoga se savjetuje povratak u automatski način rada ponovnim pritiskom prekidača 3 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite prekidač 3.

Odmagljivanje/odleđivanje prioritetno je pred recirkulacijom zraka.