Natrag na popis

PEPELJARA, UPALJAČ ZA CIGARETE, UTIČNICA ZA DODATNU OPREMU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pepeljara 2

(ovisno o vozilu)

Radi se o pomičnoj pepeljari koja se može staviti u držač čaša.

Za njeno otvaranje, podignite poklopac.

Za pražnjenje, povucite sklop. Pepeljara izlazi iz svog ležišta.

Upaljač za cigarete 1

(ovisno o vozilu)

S uključenim kontaktom, gurnite upaljač za cigarete 1, on sam iskače s malim klikom čim se zažari. Povucite ga. Nakon upotrebe, vratite ga nazad, ali ga nemojte pritisnuti do kraja.

Utičnice za dodatnu opremu 1

(ovisno o vozilu)

Utičnice za dodatnu opremu predviđene su za priključivanje dodatne opreme koja je odobrena od strane tehničke službe marke i čija snaga ne prelazi 120 Watta (12 V).

Ako vaše vozilo nije opremljeno upaljačem za cigarete i pepeljarom, možete ih nabaviti kod Predstavnika marke.

Utičnica za dodatnu opremu 3 (nalazi se u prtljažniku)

Priključujte samo dodatnu opremu kojoj je maksimalna snaga 120 vata (12 V).

Ako se istovremeno upotrebljava više utičnica za dodatnu opremu, ukupna snaga priključene dodatne opreme ne smije prelaziti 180 vata.

Opasnost od požara.