SIGURNOST DJECE: isključivanje, uključivanje airbag suvozača

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Isključivanje prednjegairbag suvozača

(za vozila koja su njima opremljena)

Prije postavljanja dječjeg sjedala na sjedalo suvozača:

- Provjerite može li se dječje sjedalo postaviti na to sjedalo;

- Obavezno morate isključiti airbag za dječje sjedalo okrenuto suprotno od smjera vožnje.

Za deaktivaciju airbag: dok je vozilo u stanju mirovanja i kontakt je isključen, gurnite i okrenite bravu 1 u OFF položaj.

Dok je kontakt uključen, obavezno provjerite je li uključeno kontrolno svjetlo ¹ na zaslonu 2 te, ovisno o vozilu, prikazuje li se poruka “PASSENGER AIRBAG OFF”.

Ovo kontrolno svjetlo ostaje stalno upaljeno kako biste znali da možete postaviti dječje sjedalo.

airbag suvozača može se uključivati ili isključivati samo dok vozilo stoji, a kontakt je isključen.

U slučaju rukovanja u vožnji, kontrolna svjetla å i © se pale.

Za usklađivanje stanja airbag s položajem brave, isključite kontakt te ga ponovno uključite.

OPASNOST

Zbog nekompatibilnosti između otvaranja zračnog jastuka suvozača i postavljanja dječjeg sjedala u položaj leđa u smjeru vožnje, NIKADA nemojte postavljati sigurnosni sustav za dječje sjedalo u položaj leđa u smjeru vožnje na sjedalu opremljenom AKTIVIRANIM prednjim AIRBAG. To može dovesti do SMRTI DJECE ili OZBILJNIH POVREDA.

Oznake na armaturnoj ploči i naljepnice A sa svake strane sjenila suvozača 3 (na primjer gore prikazane naljepnice) podsjećaju vas na ove upute.

OPASNOST

Zbog toga što se airbag suvozača ne smije koristiti ako se upotrebljava dječje sjedalo okrenuto u smjeru suprotnom od smjera vožnje, NIKADA nemojte postavljati sigurnosni sustav okrenut u smjeru suprotnom od smjera vožnje na sjedalo koje ima AKTIVIRAN prednji AIRBAG. To može dovesti do SMRTI DJECE ili OZBILJNIH POVREDA.

Uključivanje prednjegairbag suvozača

Kada maknete dječje sjedalo sa sjedala suvozača, ponovno uključite airbag kako biste osigurali zaštitu suvozača u slučaju udarca.

Za ponovno pokretanje airbag: dok je vozilo zaustavljeno, a kontakt isključen, gurnite i okrenite bravu 1 u položaj ON.

Kod uključenog kontakta, obavezno provjerite je li kontrolno svjetlo ¹ isključeno.

Prednji airbag suvozača je uključen.

Smetnje u radu

U slučaju smetnji u radu sustava za uključivanje/isključivanje airbag suvozača, postavljanje dječjeg sjedala u položaj leđa u smjeru vožnje na suvozačevo sjedalo je zabranjeno.

Ne preporuča se ni primanje putnika na suvozačevo mjesto.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

airbag suvozača može se uključivati ili isključivati samo dok vozilo stoji, a kontakt je isključen.

U slučaju rukovanja u vožnji, kontrolna svjetla å i © se pale.

Za usklađivanje stanja airbag s položajem brave, isključite kontakt te ga ponovno uključite.