SIGURNOSNI POJASEVI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za svoju sigurnost, uvijek u vožnji privežite sigurnosni pojas. Osim toga, morate se ponašati u skladu sa zakonom države u kojoj se nalazite.

Prije pokretanja motora najprije namjestite položaj za vožnju, a zatim sjedala ostalih putnika i namjestite sigurnosni pojas u optimalan položaj za najbolju zaštitu.

Podešavanje položaja za vožnju

- Udobno se smjestite na sjedalu (nakon što se povukli vaš kaput, sako...). To je neophodno za dobar položaj leđa;

- primaknite ili odmaknite sjedalo kako biste mogli doseći papučice. Položaj vašeg sjedala mora biti u skladu s položajem papučica kada su do kraja pritisnute. Naslon sjedala mora biti podešen tako da vaše ruke ostanu blago savinute;

- podesite položaj naslona za glavu. Za postizanje maksimalne sigurnosti, udaljenost između vašeg glave i naslona za glavu mora biti minimalna;

- podesite visinu sjedišta. Ovo podešavanje omogućuje bolju vidljivost tijekom vožnje;

- podesite položaj upravljača.

Podešavanje sigurnosnih pojaseva

Naslonite se potpuno na naslon sjedala.

Pojas prsnog koša 1 mora biti što je moguće bliže donjem dijelu vrata, a da ga ne dodiruje.

Pojas zdjelice 2 se mora staviti ravno na bedra i uz zdjelicu.

Pojas mora stajati što je bliže moguće tijelu. Npr.: izbjegavajte debelu odjeću, umetnute predmete...

Nepravilno podešeni sigurnosni pojasevi mogu dovesti do ozljeda u slučaju nesreće.

Upotrebljavajte jedan sigurnosni pojas samo za jednu osobu, dijete ili odraslog čovjeka.

Čak se i trudnice moraju vezati. U tom slučaju pazite da pojas zdjelice nije prejako zategnut u donjem dijelu trbuha bez stvaranja dodatnog razmaka.

Zabravljenje

Povucite pojas lagano i bez naglih potezanja te provjerite zabravljenje jezičca 3 u kućištu 5 (provjerite zabravljenje povlačenjem jezičca 3).

U slučaju blokiranja pojasa, pustite pojas da se namota unazad, a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako je vaš pojas potpuno blokiran, povucite pojas lagano, ali snažno, kako biste ga izvukli za približno 3 cm. Pustite ga da se sam namota,a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako se problem i dalje javlja, potražite savjet Predstavnika marke.

Odbravljivanje

Pritisnite gumb 4, kalem za namatanje povlači pojas. Popratite ga rukom.

ß Kontrolno svjetlo nekorištenja sigurnosnog pojasa vozača i, ovisno o vozilu, prednjeg sigurnosnog pojasa suvozača

Prikazuje se na središnjem zaslonu 6 prilikom uključivanja kontakta ako nije zakopčan sigurnosni pojas vozača i/ili suvozača (ako je sjedalo suvozača zauzeto).

Ovisno o vozilu, ako je osoba na sjedalu, a jedan od ta dva sigurnosna pojasa nije vezan ili se otkopča dok se vozilo kreće brzinom većom od približno 20 km/h, zasvijetlit će kontrolno svjetlo ß i oglasit će se zvučni signal:

- u trajanju od oko 120 sekundi na verzijama s jednim prednjim sjedalom;

- dok se sigurnosni pojas ponovno ne pričvrsti na verzijama s dva prednja sjedala.

Napomena: predmet postavljen na putničko sjedalo može aktivirati kontrolno svjetlo u nekim slučajevima, ovisno o vozilu.

Upozorenje za nevezanje stražnjeg pojasa (ovisno o vozilu)

Lampica 7 upozorenja prikazuje se na instrumentnoj ploči kad je kontakt uključen. Time se vozača obavještava o statusu pričvršćivanja svakog od stražnjih sigurnosnih pojaseva:

- uključivanja kontakta;

- vrata su otvorena;

- zakopčavanja ili nezakopčavanja stražnjeg pojasa.

Razumijevanje vizualnog prikaza 7:

- bijeli simbol: sigurnosni pojas zakopčan;

- crni simbol: sigurnosni pojas nije zakopčan.

Kada je brzina vozila manja od približno 20 km/h, prilikom svakog zakopčavanja ili otkopčavanja stražnjeg pojasa na otprilike 60 sekundi uključit će se grafička oznaka 7.

Ako se jedan od stražnjih sigurnosnih pojaseva otkopča tijekom putovanja, a brzina vozila postigne ili prijeđe 20 km/h:

- na središnjem zaslonu treperi kontrolno svjetlo ß;

i

- oglašava se zvučni signal u trajanju od oko 30 sekundi;

i

- simbol 7 prikazuje se u trajanju od 60 sekundi, a simbol za odgovarajuće sjedalo mijenja boju u crnu.

Uvijek provjerite jesu li putnici straga pravilno zakopčali svoje pojaseve i odgovara li broj prikazanih sigurnosnih pojaseva broju zauzetih stražnjih sjedala.

Podešavanje prednjih sigurnosnih pojaseva po visini

Upotrijebite gumb 8 za odabir visine sigurnosnog pojasa tako da pojas prsnog koša prolazi kako je prethodno navedeno.

Pritisnite gumb 8 i podignite ili spustite sigurnosni pojas.

Kada ste sve podesili, provjerite da li je zabravljenje pojasa dobro.

Sjedalo s naslonom(ima) za ruku(e)

Pazite na to da pojas provučete ispod naslona za ruke 9, provjerite je li se jezičac zabravio 3 u kućištu 5.

Donji naslon za ruke 9 na strani vrata (pokret A).

Polako i bez trzanja odmotajte pojas.

Provucite trbušni pojas ispod naslona za ruke 10 i pojas prsnog koša preko naslona za ruke 10.

Provjerite zabravljenje jezičca u kućištu (provjerite povlačeći jezičac).

- Dijelovi sustava koji su tvornički ugrađeni ne smiju se mijenjati: sigurnosni pojasevi i sjedala kao i njihova pričvršćenja. Za posebne slučajeve (npr.: postavljanje dječjeg sjedala) potražite savjet kod Predstavnika marke.

- Nemojte upotrebljavati mehanizme koji stvaraju razmak između pojasa (na primjer: kvačica, kopča, itd.) jer prelabavi sigurnosni pojas može prouzročiti povrede u slučaju nesreće.

- Nikada ne provlačite pojas prsnog koša ispod ruke niti iza leđa.

- Nemojte upotrebljavati sigurnosni pojas za više od jedne osobe i nikada nemojte vezati bebu ili dijete na vašim koljenima sa svojim sigurnosnim pojasom.

- Sigurnosni pojas ne smije biti usukan.

- Nakon nesreće, dajte provjeriti pojaseve i zamijenite ih ako je potrebno. Isto tako, zamijenite sigurnosne pojaseve ukoliko dođe do njihovog oštećivanja.

- Pazite da umetnete jezičac sigurnosnog pojasa u odgovarajuće kućište.

- Nemojte ništa umetati u područje kućišta za zabravljivanje pojasa jer bi to moglo omesti njegov pravilan rad.

- Provjerite ispravan položaj kućišta za zabravljivanje (ne smije ga ništa zaklanjati, ne smije biti prignječen, pritisnut... odnosno na njemu ne smiju biti osobe ni predmeti).