Natrag na popis

AKTIVNO NAGLO KOČENJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na temelju podataka radara 1 sustav izračunava udaljenost u odnosu na vozilo ispred.

Sustav obavještava vozača u slučaju opasnosti od frontalnog sudara kako bi se omogućilo odgovarajuće upravljanje u slučaju nužde (pritisak papučice kočnice i/ili okretanje kola upravljača).

Ovisno o reaktivnosti vozača, sustav može pomoći pri kočenju kako bi se umanjilo oštećenje ili spriječio sudar.

Položaj radara 1

Pazite da područje radara nije prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom, loše postavljenom prednjom registarskom pločicom), oštećeno, izmijenjeno (uključujući bojenje) ili da ga ne skriva dodatna oprema postavljena na prednjem dijelu vozila (na rešetki ili logotipu itd.).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvat

Prepoznavanje vozila

Ako tijekom vožnje brzinom između 5 km/h i 140 km/h dođe do opasnosti od sudara s vozilom koje se nalazi ispred, sustav može napraviti sljedeće:

- upozoriti vas na opasnost od sudara:

na instrumentnoj ploči bljeska kontrolno svjetlo popraćeno zvučnim signalima.

Kada vozač pritisne papučicu kočnice, a sustav i dalje otkriva opasnost od sudara, kontrolno svjetlo nastavi treperiti na instrumentnoj ploči popraćeno zvučnim signalom, dok sustav ne prestane otkrivati opasnost od sudara.

- Sljedeće situacije mogu pokrenuti kočenje:

ako vozač ne reagira nakon upozorenja i sudar postane neminovan.

Ako je vozilo zaustavljeno aktivnim naglim kočenjem, vozač mora održati vozilo zaustavljenim pritiskom na papučicu kočnice.

Napomena: ako vozač upravlja vozilom (kolom upravljača, papučicama itd.) sustav može odgoditi određene radnje ili ne ih uključiti.

Osobitosti zaustavljenih vozila

Zaustavljena vozila otkrivaju se kada se vaše vozilo kreće brzinom između 5 km/h i 110 km/h. Sustav nije aktivan i ne odašilje upozorenje o zaustavljenim vozilima kada brzina vašeg vozila prijeđe otprilike 110 km/h.

Ovisno o brzini vozila, sustav otkriva samo vozila koja voze u istom smjeru ili su zaustavljena. Sustav možda ne može otkriti motoriste jer je predviđanje njihove putanje otežano.

Ako se aktivira upravljanje u slučaju nužde, kočenje možete zaustaviti u svakom trenutku:

- pritiskom na papučicu gasa;

ili

- okretanjem kola upravljača u pokušaju izbjegavanja sudara.

Uključivanje/isključivanje sustava

Vozilo stoji, a kontakt je upaljen:

- nakratko pritisnite gumb 3 ili 4 za odabir funkcije “Aktivno kočenje” na zaslonu 2;

- pritisnite i držite gumb 3 ili 4 (približno 3 sekunde) da biste isključili sustav.

Stalno upaljeno kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči potvrđuje da je sustav isključen.

Stalno upaljeno kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči potvrđuje da je sustav isključen.

Ponovnim pritiskom i držanjem gumba 3 ili 4 sustav će se ponovno uključiti. Kontrolno svjetlo isključuje se na instrumentnoj ploči.

Sustav se ponovno uključuje prilikom svakog uključivanja kontakta na vozilu.

Privremeno nije dostupno

Kada sustav otkrije da funkcija privremeno nije dostupna, kontrolno svjetlo uključuje se na instrumentnoj ploči i ostaje stalno uključeno uz poruku ”Prednji radar nema vidljivost”.

Postoje dvije mogućnosti:

- sustav ima privremene poteškoće (na primjer: radar zaklonjen prljavštinom, blatom, snijegom itd.). U tom slučaju, parkirajte vozilo i isključite motor. Očistite područje dosega radara. Kada sljedeći put pokrenete motor, kontrolno svjetlo i poruka se gase;

- ako to nije slučaj, moguć je drugi uzrok kvara; obratite se ovlaštenom zastupniku.

smetnje u radu

Ako se kontrolna svjetla i uključuju na instrumentnoj ploči i popraćena su porukom ”Provjerite aktivno kocenje”, to ukazuje na kvar sustava. Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Aktivno naglo kočenje

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom. Aktiviranje ove funkcije može biti odgođeno ili onemogućeno ako sustav prepozna da vozač ima kontrolu nad vozilom (okretanje upravljača, pritiskanje papučica itd.).

Sustav se ne može uključiti:

- kada je ručica mjenjača u položaju praznog hoda ili je papučica spojke pritisnuta otprilike deset sekundi;

- kada je zategnuta parkirna kočnica;

- kada je pokrenuta dinamička kontrola vožnje (ESC);

- u zavoju.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se poremetiti poravnanje radara i to može utjecati na njegove karakteristike. Isključite funkciju, a zatim se obratite ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi radar (otklanjanje kvarova, zamjene, dodirivanje boje) mora provesti ovlašteno osoblje.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- kompleksni okoliš (željezni most, tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica itd.);

- ...

U takvim uvjetima sustav možda neće reagirati ili može nehotice kočiti.

Ograničenja u radu sustava

- Pri svakom pokretanju vozila sustav izvodi kalibraciju u skladu s okruženjem vozila te se može isključiti u trajanju od otprilike dvije do pet minuta.

- Vozilo koje vozi u suprotnom smjeru ne uključuju niti jednu poruku upozorenja ni ne djeluje na rad sustava.

- Područje radara mora ostati čisto i ne njemu se ne smiju raditi izmjene kako bi se omogućio dobra rad sustava.

- Sustav možda neće jednako učinkovito reagirati na vozila malih dimenzija kao što su motorkotači i bicikli kao na ostala vozila.

U takvim uvjetima sustav možda neće reagirati ili može nehotice kočiti.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- stop svjetla ne rade;

- došlo je do udarca ili oštećenja na prednjoj strani vozila;

- se vozilo vuče (otklanjanje kvara).

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom servisu.

Prekid funkcije

Aktivno naglo kočenje možete u bilo kojem trenutku prekinuti kratkim pritiskom na papučicu gasa ili okretanjem upravljača kod manevra za izbjegavanje.