MASE (U KG)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Navedene mase vrijede za osnovno vozilo bez dodatne opreme: one su promjenjive ovisno o opremi vašeg vozila. Potražite savjet kod Predstavnika marke.

Najveća dopuštena masa pod opterećenjem (MMAC)

Najveća dopuštena ukupna masa (MTR)

Mase su navedene na identifikacijskoj pločici vozila (IDENTIFIKACIJSKE PLOČICE VOZILA)

Masa prikolice s kočnicom* (Masse Remorque Freinée/MRF)

se dobiva izračunom: MTR (najveća dopuštena ukupna masa) - MMAC (najveća dopuštena masa pod opterećenjem)

Masa prikolice bez kočnice*

750

Dopušteno opterećenje vučnog priključka*

Verzije s MRF-om manjim od 2,5 tona

Verzije s MRF-om između 2,5 tona i 3 tone

Verzije s MRF-om između 3 tone i 3,5 tona

100

120

140

Dopušteno opterećenje na krovu

Standardna verzija krova: 200

Verzija kombi i verzija furgona s visokim krovom: zabranjeno

* Vučno opterećenje (vuča stambene prikolice, čamca...)

Vuča je zabranjena kada vrijednost najveće dopuštene ukupne mase umanjene za najveću dopuštenu masu pod opterećenjem iznosi nula ili kada je na pločici proizvođača najveća dopuštena ukupna masa jednaka nuli (ili nije navedena).

- Važno je poštivati vučna opterećenja koja dozvoljava lokalni zakon i ona određena zakonom o prometu. Za sve prilagodbe za vuču obratite se vašem Predstavniku marke.

- Rad motora i sposobnost pri vožnji uzbrdo se smanjuju kod veće nadmorske visine, zato preporučujemo smanjivanje najvećeg opterećenja vozila za 10% na 1 000 metara, a potom za dodatnih 10% svakih 1 000 metara.