AKUMULATOR: otklanjanje kvara

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kako biste izbjegli svaku mogućnost iskrenja

- Provjerite da su “potrošači električne energije” (stropna svjetla,...) isključeni prije odspajanja ili ponovnog spajanja akumulatora ;

- prilikom punjenja akumulatora, isključite punjač prije spajanja ili odspajanja akumulatora ;

- nemojte stavljati nikakav metalni predmet na akumulator kako ne biste uzrokovali kratki spoj između priključnih polova ;

- pričekajte najmanje jednu minutu nakon isključenja motora za odspajanje akumulatora ;

- Pazite da dobro spojite priključne polove akumulatora nakon ponovnog postavljanja.

Priključivanje punjača

Punjač mora biti kompatibilan s akumulatorom nominalnog napona 12 Volti.

Nemojte odspajati akumulator dok motor radi. Slijedite uputstva za upotrebu proizvođača punjača za akumulator koji koristite.

U slučajevima kada vozilo ima puno dodatne opreme, spojite ju na + nakon kontakta.

Neki akumulatori kod punjenja imaju neke osobitosti, pa potražite savjet kod vašeg Predstavnika marke.

Izbjegavajte svaku opasnost od iskrenja koje bi moglo dovesti do trenutne eksplozije te akumulator punite na dobro prozračivanim mjestima.

Postoji opasnost od teških ozljeda.

Prije provođenja bilo kakvih zahvata u motornom prostoru, morate isključiti kontakt. ZAUSTAVLJANJE I POKRETANJE MOTORA.

Opasnost od ozljeda.

Rukujte s akumulatorom s velikim oprezom jer on sadrži sumpornu kiselinu koja ne smije doći u kontakt s očima ili kožom. Ako do takvog kontakta dođe, obilno isperite vodom. Ako je potrebno, potražite savjet liječnika.

Držite svaki plamen, usijanje i iskre na udaljenosti od dijelova akumulatora: opasnost od eksplozije.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenu-tku. Kontrolno svjetlo u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Pokretanje motora s akumulatorom iz nekog drugog vozila

Za pokretanje motora, ako želite posuditi energiju akumulatora iz drugog vozila, nabavite odgovarajuće električne kablove (velikog presjeka) kod Predstavnika marke ili, ako već posjedujete kablove za pokretanje motora, provjerite njihovu ispravnost.

Oba akumulatora moraju imati isti nominalni napon: 12 volti. Akumulator koji daje struju mora imati jakost (amper-sat, Ah) najmanje jednaku jakosti akumulatora koji struju prima.

Provjerite da nema kontakta između dva vozila (opasnost od kratkog spoja prilikom povezivanja pozitivnih polova). Isključite kontakt na vašem vozilu.

Pokrenite motor vozila koje daje struju i pustite ga neka radi na srednjem broju okretaja.

Pričvrstite pozitivni kabel (+) A na kontrolnu ploču 3, pa zatim priključni pol (+) 2 akumulatora koji isporučuje struju.

Pričvrstite negativni kabel (-) B na priključni pol (-) 1 akumulatora koji isporučuje struju, pa zatim na element mase (-) 4.

Pokrenite motor i čim počne raditi odspojite kabele AB obrnutim redoslijedom (4 1 2 3).

Provjerite da nema nikakvog kontakta među kablovima AB, i da pozitivni priključni kabel A nije u kontaktu ni sa jednim metalnim dijelom na vozilu koji daje struju.

Opasnost od ozljeda i/ili oštećenja vozila.