Natrag na popis

ROBOTIZIRANI MJENJAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručica mjenjača 1

- Omogućava uključivanje prvog stupnja prijenosa za vožnju unaprijed, odabir brzine za vožnju unazad i praznog hoda, kao i mijenjanje stupnjeva prijenosa u ručnom načinu rada.

- Omogućava u svakom trenutku prijelaz iz ručnog načina rada u automatski način rada i obrnuto, s motorom u radu i uključenim stupnjem prijenosa za vožnju unaprijed, pomicanjem ručice ulijevo.

Napomena: nakon svakog djelovanja na ručicu mjenjača, ona se automatski vraća u središnji položaj.

Zaslon

2 Prikaz stupnja prijenosa

Uključeni stupanj prijenosa u ručnom načinu rada (M1, M2, M6), prazan hod (N) ili brzina za vožnju unazad (R) prikazuje se na zaslonu instrumentne ploče. U automatskom načinu rada, prikazuje se položaj (D) popraćen odabranom brzinom (D1, D2, D6).

3 Način rada pod opterećenjem

4 Kontrolno svjetlo pritiska papučice kočnice

Pokretanje

Uključite kontakt.

Pali se zaslon na instrumentnoj ploči.

Ako je prazan hod, prikazuje se (N) te je popraćeno (ovisno o vozilu) svjetlom upozorenja 4; pritisnite papučicu kočnice i pokrenite motor, ali nemojte dodavati gas.

Ako je uključen stupanj prijenosa koji nije prazni hod, bljeska N na zaslonu, popraćeno svjetlom upozorenja 4; pritisnite papučicu kočnice i stavite ručicu u položaj N. Pokrenite motor.

Napomena: nemojte pokušavati pokrenuti motor guranjem vozila ako je akumulator prazan (zaslon ostaje ugašen nakon uključivanja kontakta).

Pokretanje

Vožnja unaprijed (iz praznog hoda)

Zaslon prikazuje stupnjeve prijenosa N i D.

- Dok je papučica kočnice pritisnuta. Gurnite ručicu mjenjača prema naprijed i otpustite je.

- Otpustite papučicu kočnice i lagano dodajte gas kako biste krenuli naprijed.

Vožnja unazad (zaustavljeno vozilo)

- Dok je papučica kočnice pritisnuta. Pomaknite ručicu mjenjača udesno i unatrag u skladu s oznakom na podnožju ručice pa je otpustite. Uključena je brzina za vožnju unazad, a slovo R prikazano je na zaslonu.

- Otpustite papučicu kočnice:

- slobodan hod motora dovoljan je za manevriranje pri parkiranju

- lagano dodajte gas kako biste mogli voziti unazad.

Kad je vozilo zaustavljeno, iz brzine za vožnju unazad možete uključiti brzinu za vožnju unaprijed pomicanjem ručice prema naprijed.

Napomena: Nakon zaustavljanja vozila obavezno morate pritisnuti papučicu kočnice za uključivanje ili isključivanje stupnja prijenosa. U protivnom će se upaliti kontrolno svjetlo 4.

Kao i vozilo opremljeno mehaničkim mjenjačem, ono opremljeno robotiziranim mjenjačem ne smije biti zaustavljeno na nizbrdici, a da se ne zategne ručna kočnica ili da se stalno ne drži pritisnuta papučica kočnice.

Rešetka s rasporedom brzina

(pogledajte oznaku na podnožju ručice mjenjača)

+ : za biranje brzina prema višoj

- : za biranje brzina prema nižoj

N : prazan hod (neutral)

R : brzina za vožnju unazad

: jedini stabilan položaj ručice

D/M : za prijelaz iz automatskog u ručni način rada i obrnuto

Djelovanje poluautomatskog načina rada (ručno)

Ovaj se način može uključiti u svakom trenutku dok je motor u radu pomicanjem ručice mjenjača ulijevo. U drugi način rada se prelazi bez mijenjanja stupnja prijenosa u viši.

Sami uključujete mijenjanje stupnjeva prijenosa pomoću ručice mjenjača.

Za uključivanje višeg stupnja prijenosa dovoljno je pomaknuti ručicu mjenjača prema naprijed, a da pritom ne morate otpustiti papučicu gasa.

Za uključivanje nižeg stupnja prijenosa dovoljno je pomaknuti ručicu mjenjača unazad, a da pritom ne morate otpustiti papučicu gasa.

Sustav odbija takvo mijenjanje u niži stupanj prijenosa koje bi dovelo do prevelikog broja okretaja ili u viši koje bi dovelo do premalog broja okretaja motora.

Dva uzastopna pomaka prema naprijed omogućuju istodobno mijenjanje za dva stupnja prijenosa prema višem (osim u slučaju premalog broja okretaja). Dva uzastopna pomaka unazad omogućuju istodobno mijenjanje za dvije niže brzine (osim u slučaju prevelikog broja okretaja).

Kod usporavanja s otpuštenom papučicom, stupnjevi se automatski mijenjaju u niži na pragu premalog broja okretaja kako bi se izbjeglo neželjeno zaustavljanje motora. Prvi prelazi automatski ispod određenog praga brzine. Na crvenom svjetlu, raskrižjima i sl. vozilo možete zaustaviti pritiskom papučice kočnice, bez potrebe za prijelazom u položaj praznog hoda (N)

Vozilo će moći ponovno krenuti:

- ili polako, samo uz otpuštanje kočnice bez dodavanja gasa (na primjer u zastoju u prometu);

- ili uz otpuštanje kočnice i dodavanje gasa kako bi vozilo brzo krenulo prema naprijed.

Napomena: neutralan položaj je dostupan u vožnji ili kod zaustavljenog vozila samo ako držite nogu na kočnici (ako zaboravite upalit će se kontrolno svjetlo 4).

Za uključivanje praznog hoda pomaknite udesno ručicu mjenjača.

U slučaju premalog ili prevelikog broja okretaja sustav će reagirati tako što će izabrati optimalnu brzinu.

Poluautomatski način rada može se isključiti i ponovno uključiti u svakom trenutku dok je motor u radu pomicanjem ručice mjenjača ulijevo.

Djelovanje automatskog načina rada

Nakon svakog uključenja kontakta, automatski se odabire automatski način rada.

Slovo Dse prikazuje na zaslonu. Vi kontrolirate vozilo pomoću papučice gasa i kočnice. Brzine se mijenjaju same, u odgovarajućem trenutku i kod odgovarajućeg broja okretaja motora jer "automatski način" vodi računa o profilu ceste i odabranom načinu vožnje.

Ručno mijenjanje stupnjeva prijenosa je moguće u ovom načinu rada. Pomak ručice prema naprijed ili nazad omogućava uključivanje stupnjeva prijenosa prema višem (osim u slučaju opasnosti od premalog broja okretaja) ili prema nižem (osim u slučaju opasnosti od prevelikog broja okretaja).

Napomena: automatski način rada vodi računa o:

- položaj i brzinu pritiska papučice gasa kako bi procijenio način vožnje i tako izabrao optimalni stupanj prijenosa;

- djelovanju na papučicu kočnice kako bi olakšao kočenje motorom prije mijenjanja u niži stupanj prijenosa.

Prilikom zaustavljanja vozila na crvenom svjetlu, s uključenim stupnjem prijenosa, možete zadržati vozilo s kočnicom, bez potrebe prijelaza u neutralni položaj (N)

Vozilo će moći ponovno krenuti:

- ili polako, samo uz otpuštanje kočnice bez dodavanja gasa (na primjer u zastoju u prometu);

- ili uz otpuštanje kočnice i dodavanje gasa kako bi vozilo brzo krenulo prema naprijed.

Ubrzanja i pretjecanja

- Za postizanje postupnog ubrzanja vozila, lagano pritisnite papučicu gasa;

- za postizanje najveće moguće snage vozila, bez obzira na način rada (automatski ili ručni), jako pritisnite papučicu gasa sve do prelaska tvrde točke.

Brzina pritiska na papučicu omogućit će vam prijelaz u niži stupanj prijenosa u skladu s mogućnostima vozila.

Parkiranje vozila

Vozilo se može parkirati tako da se uključi neka brzina (na primjer na padini):

- kod uključenog kontakta, odaberite brzinu držeći nogu na kočnici;

- provjerite da se na instrumentnoj ploči prikazuje neki drugi stupanj prijenosa, a ne N, pa izvadite ključ za kontakt;

- zategnite ručnu kočnicu.

Za isključenje brzine, uključite kontakt bez pokretanja motora te stavite ručicu mjenjača u neutralni položaj, držeći nogu na kočnici. Provjerite da se N prikazuje na instrumentnoj ploči.

Razina ulja u spremniku sustava robotizacije mjenjača se može mijenjati ovisno o upotrebi. Nadolijevanje ulja je najstrože zabranjeno (osim za stručno osoblje iz Mreže marke).

Zvučni signal

- Ako predugo vozite na nizbrdici bez pritiskanja papučice kočnice ili upotrebe ručne kočnice pretjerano trošite sustav (opasnost od pregrijavanja spojke).

U tom slučaju intervalni zvučni signal bip će vas podsjetiti da je potrebno pritisnuti papučicu kočnice ili upotrijebiti ručnu kočnicu.

- Nikada ne napuštajte vozilo dok motor radi, a brzina je uključena. Iz sigurnosnih razloga, čut ćete intervalni signal bip čim se otvore vrata sve dok ne vratite u prazni hod ili ne isključite kontakt ili pritisnete papučicu kočnice.

Izniman slučaj

U slučaju vožnje po skliskoj cesti ili kada je prianjanje slabo, kako biste izbjegli proklizavanje, trebali biste prijeći u ručni način rada (D/M) i odabrati drugi stupanj prijenosa prije dodavanja gasa.

U vrlo hladnim klimatskim uvjetima, pričekajte nekoliko sekundi prije pomicanja mjenjača iz položaja N u položaje Dili R kako bi se osigurao optimalan prijelaz između brzina.

smetnje u radu

i Ako se to kontrolno svjetlo upali tijekom vožnje, označava kvar sustava. U većini slučajeva vozilo moženastaviti vožnju, ali sa smanjenim radnimkarakteristikama. Tada što prije potražite savjet ovlaštenog servisa.

Vuča vozila s robotiziranim mjenjačem

Ako je mjenjač blokiran u nekom stupnju prijenosa:

- uključite kontakt;

- odaberite položaj praznog hoda dok je papučica kočnice pritisnuta

- provjerite da je mjenjač u praznom hodu (na primjer malo gurajući vozilo).

Ako ne možete staviti u prazni hod, tada morate vući vozilo s podignutim prednjim kotačima.

Vozilo se uvijek mora vući s isključenim kontaktom.

Položaj pod opterećenjem

Kada se vozilo vozi pod opterećenjem, pritisnite prekidač 5 na armaturnoj ploči. Uključit će se kontrolno svjetlo § na instrumentnoj ploči.

Nakon svakog zaustavljanja motora, način rada za opterećenje isključuje se. Možda će biti potrebno da ga ponovno odaberete.

Način rada pod opterećenjem može se upotrebljavati i u automatskom i u ručnom načinu rada.