Natrag na popis

RAZINE, FILTRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kočiona tekućina

Treba je često kontrolirati, a obvezno kada osjetite da kočioni sustav gubi na svojoj učinkovitosti.

Razina se mora provjeravati kod zaustavljenog motora i na ravnom tlu.

Razina1

Normalno je da razina pada u skladu s istrošenosti kočionih obloga, ali nikada ne smije pasti ispod oznake upozorenja MINI.

Ako želite sami provjeriti stanje istrošenosti diskova i pločica, nabavite brošuru s objašnjenjem postupka kontrole raspoloživu u Mreži marke ili na Internet stranici proizvođača.

Punjenje

Pri svakom zahvatu na hidrauličkom sustavu stručna osoba mora promijeniti i tekućinu.

Obvezna je upotreba tekućina koje preporuča naša tehnička služba (i nadolijevanje iz originalno zatvorene posude).

Učestalost zamjene

Pogledajte u knjižicu održavanja vašeg vozila.

U slučaju velikog ili stalnog opadanja razine ulja, potražite savjet kod vašeg Predstavnika marke.

Prilikom zahvata ispod poklopca motornog prostora, provjerite da je ručica brisača stakla u zaustavljenom polo- žaju.

Opasnost od ozljeda

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenu-tku. Kontrolno svjetlo u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Prije provođenja bilo kakvih zahvata u motornom prostoru, morate isključiti kontakt. ZAUSTAVLJANJE I POKRETANJE MOTORA.

Rashladna tekućina

Kod zaustavljenog motora na ravnom tlu, razina na hladno mora biti između oznaka “MINI“ i “MAXI“ označenih na spremniku rashladne tekućine 2.

Nadolijte na hladno prije nego što dosegne oznaku “MINI“.

Učestalost kontrole razine

Redovito provjeravajte razinu rashladne tekućine (može doći do značajnih oštećenja na motoru uslijed pomanjkanja rashladne tekućine).

Ukoliko je nadolijevanje potrebno, koristite samo proizvode koje preporuča naša tehnička služba koji vam osiguravaju:

- zaštitu protiv smrzavanja ;

- zaštitu od prohrđavanja rashladnog sustava.

Učestalost zamjene

Pogledajte u knjižicu održavanja vašeg vozila.

U slučaju velikog ili stalnog opadanja razine ulja, potražite savjet kod vašeg Predstavnika marke.

Niti jedan zahvat se ne smije izvoditi na rashladnom sustavu dok je motor zagrijan.

Opasnost od opekotina.

Tekućine za pranje stakla 4

Punjenje

Kod zaustavljenog motora, otvorite čep 3, napunite dok tekućina ne postane vidljiva, te ponovno zatvorite čep.

Tekućina

Proizvod za pranje stakala (protiv smrzavanja zimi).

Prije provođenja bilo kakvih zahvata u motornom prostoru, morate isključiti kontakt. ZAUSTAVLJANJE I POKRETANJE MOTORA.

Pumpa servo upravljača

Posebna značajka vozila koja imaju spremnik 5

S obzirom na to da nije moguće pristupiti čepu otvora za punjenje spremnika 5, obratite se ovlaštenom savjetu za nadolijevanje ili punjenje.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenu-tku. Kontrolno svjetlo u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Filtri

Zamjena filtrirajućih dijelova (filtar zraka, filtar putničkog prostora, filtar za dizelsko gorivo itd.) predviđena je u zahvatima iz održavanja po programu vašeg vozila.

Učestalost zamjene filtrirajućih dijelova: pogledajte u knjižici održavanja vašeg vozila.

Za vozila koja su njime opremljena, ako se kontrolno svjetlo 6 zacrveni, to ukazuje na zaprljanost filtra zraka.

Obratite se što je prije moguće Predstavniku marke.