SIGURNOSNI POJASEVI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za svoju sigurnost, uvijek u vožnji privežite sigurnosni pojas. Osim toga, morate se ponašati u skladu sa zakonom države u kojoj se nalazite.

Nepravilno podešeni sigurnosni pojasevi mogu dovesti do ozljeda u slučaju nesreće.

Upotrebljavajte jedan sigurnosni pojas samo za jednu osobu, dijete ili odraslog čovjeka.

Čak se i trudnice moraju vezati. U tom slučaju pazite da pojas zdjelice nije prejako zategnut u donjem dijelu trbuha bez stvaranja dodatnog razmaka.

Prije pokretanja motora najprije namjestite položaj za vožnju, a zatim sjedala ostalih putnika i namjestite sigurnosni pojas u optimalan položaj za najbolju zaštitu.

Podešavanje položaja za vožnju

- Udobno se smjestite na sjedalu (nakon što se povukli vaš kaput, sako...). To je neophodno za dobar položaj leđa;

- primaknite ili odmaknite sjedalo kako biste mogli doseći papučice. Položaj vašeg sjedala mora biti u skladu s položajem papučice spojke kada je do kraja pritisnuta. Naslon mora biti podešen tako da vaše ruke ostanu blago savinute;

- podesite položaj naslona za glavu. Za postizanje maksimalne sigurnosti, udaljenost između vašeg glave i naslona za glavu mora biti minimalna;

- podesite visinu sjedišta. Ovo podešavanje omogućuje bolju vidljivost tijekom vožnje;

- podesite položaj upravljača.

Podešavanje sigurnosnih pojaseva

Naslonite se potpuno na naslon sjedala.

Pojas prsnog koša 1 mora biti što je moguće bliže donjem dijelu vrata, a da ga ne dodiruje.

Pojas zdjelice 2 se mora staviti ravno na bedra i uz zdjelicu.

Pojas mora stajati što je bliže moguće tijelu. Npr.: izbjegavajte debelu odjeću, umetnute predmete...

Zabravljenje

Povucite pojas lagano i bez naglih potezanja te provjerite zabravljenje jezičca 3 u kućištu 5 (provjerite zabravljenje povlačenjem jezičca 3).

U slučaju blokiranja pojasa, pustite pojas da se namota unazad, a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako je vaš pojas potpuno blokiran, povucite pojas lagano, ali snažno, kako biste ga izvukli za približno 3 cm. Pustite ga da se sam namota,a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako se problem i dalje javlja, potražite savjet Predstavnika marke.

Sjedalo s naslonom(ima) za ruku(e)

Pazite na to da pojas provučete ispod naslona za ruke 6, provjerite je li se jezičac zabravio 3 u kućištu 5.

Spustite naslon za ruku 7 na strani vrata (pomak A).

Polako i bez trzanja odmotajte pojas.

Provucite pojas zdjelice ispod naslona za ruke 7, a pojas prsnog koša iznad naslona za ruku 7.

Provjerite zabravljenje jezičca u kućištu (provjerite povlačeći jezičac).

ß Kontrolno svjetlo upozorenja na nekorištenje prednjih sigurnosnih pojaseva

Prikazuje se na središnjem zaslonu prilikom pokretanja motora ako sigurnosni pojas vozača nije zakopčan (ako je sjedalo zauzeto). Ako sigurnosni pojas nije zakopčan dok se vozilo kreće brzinom većom od 20 km/h, upozorenje treperi te se zvučni signal upozorenja oglašava 120 sekundi.

Ovisno o vozilu, trepće ako sigurnosni pojas suvozača nije zakopčan.

Odbravljivanje

Pritisnite gumb 4, kalem za namatanje povlači pojas. Popratite ga rukom.

Podešavanje prednjih sigurnosnih pojaseva po visini

Upotrijebite gumb 8 za podešavanje sigurnosnog pojasa po visini tako da pojas prsnog koša prolazi kako je prethodno navedeno.

Pritisnite gumb 8 i podignite ili spustite sigurnosni pojas.

Kada ste sve podesili, provjerite da li je zabravljenje pojasa dobro.

- Na tvornički ugrađenim dijelovima sigurnosnog sustava ne smiju se raditi nikakve preinake: sigurnosni pojasevi i sjedala kao ni njihova pričvršćenja. Za sve osobitosti (npr.: postavljanje dječjeg sjedala) potražite savjet kod Predstavnika marke.

- Nemojte umetati predmete koji stvaraju razmake između remena (na primjer: kvačica, kopča, itd.): jer sigurnosni pojas koji je prelabav može prouzročiti povrede u slučaju nesreće.

- Nikada ne provlačite pojas prsnog koša ispod ruke niti iza leđa.

- Nemojte upotrebljavati sigurnosni pojas za više od jedne osobe i nikada nemojte vezati bebu ili dijete na vašim koljenima sa svojim sigurnosnim pojasom.

- Sigurnosni pojas ne smije biti usukan.

- Nakon nesreće, dajte provjeriti pojaseve i zamijenite ih ako je potrebno. Isto tako, zamijenite sigurnosne pojaseve ukoliko dođe do njihovog oštećivanja..

- Pazite da umetnete jezičac sigurnosnog pojasa u odgovarajuće kućište.

- Nemojte ništa umetati u područje kućišta za zabravljivanje pojasa jer bi to moglo omesti njegov pravilan rad.

- Provjerite ispravan položaj kućišta za zabravljivanje (ne smije ga ništa zaklanjati, ne smije biti prignječen, pritisnut... odnosno na njemu ne smiju biti osobe ni predmeti).