RUČNA KOČNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručna kočnica

Za zatezanje

Povucite ručicu 1 prema gore. Provjerite da je vozilo doista imobilizirano. Kontrolno svjetlo } uključuje se na instrumentnoj ploči.

Za otpuštanje

Povucite ručicu 1 lagano prema gore, pritisnite gumb 2 i vratite ručicu prema dolje. Kontrolno svjetlo } na instrumentnoj ploči isključit će se.

Za vrijeme vožnje pazite da je ručna kočnica otpuštena do kraja (crveno kontrolno svjetlo je ugašeno), postoji opasnost od pregrijavanja, odnosno oštećenja.

Prilikom zaustavljanja, ovisno o nagibu i/ili opterećenju vozila, možda će biti potrebno za dva dodatna zupca zategnuti ručnu kočnicu te staviti u brzinu (1. ili za vožnju unazad).

U slučaju udarca u podvozje vozila (primjer: kontakt s kamenom, visokim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Preklopiva ručna kočnica

(ovisno o vozilu)

Za zatezanje

Povucite ručicu 4 prema gore pa je otpustite. Vrati se u vodoravni položaj.

Za otpuštanje

Pritisnite tipku 3 i povucite ručicu 4 prema gore, a zatim je postavite u vodoravni položaj.