PUTNO RAČUNALO: općenito

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Putno računalo A

Ovisno o vozilu, ono objedinjuje slijedeće funkcije:

- prijeđena udaljenost;

- parametri putovanja;

- informativne poruke;

- poruke o smetnjama u radu (povezano s kontrolnim svjetlom ©);

- poruke upozorenja (povezane s kontrolnim svjetlom ®);

- podešavanje sata.

Sve su ove funkcije opisane na slijedećim stranicama.

Tipke za odabir prikaza 12

Prikažite slijedeće informacije prema gore (tipka 1) ili prema dolje (tipka 2) uzastopnim i kratkim pritiscima (prikaz ovisi o opremi vozila i o zemlji).

a) brojač ukupno i dnevno prijeđenih kilometara;

b) parametri putovanja:

- prosječnu potrošnju;

- trenutna potrošnja;

- predviđen doseg vožnje s preostalim gorivom;

- prijeđenu udaljenost;

- prosječna brzina;

c) trenutačna brzina;

d) temperatura rashladne tekućine motora;

e) podešavanje sata;

f) doseg do servisnog pregleda;

g) resetiranje tlaka u gumama;

h) opće podešavanje;

i) putno računalo, prikaz informativnih poruka i poruka o smetnjama u radu;

j) predviđen doseg vožnje s preostalim reagensom.

Vraćanje na nulu brojača dnevno prijeđenih kilometara

Dok je odabran prikaz “Brojač dnevno prijeđenih kilometara”, pritisnite tipku 1 ili 2 dok se brojač kilometara ne vrati na nulu.

Vraćanje na nulu parametara putovanja (vraćanje u početni položaj)

Dok je odabran prikaz jednog od parametara putovanja, pritisnite tipke 1 ili 2 do vraćanja prikaza na nulu.

Tumačenje nekih vrijednosti prikazanih nakon vraćanja u početni položaj

Vrijednosti prosječne potrošnje, putnog dosega i prosječne brzine su tim stabilniji i značajniji što je prijeđena udaljenost od posljednjeg vraćanja u početni položaj veća.

Na prvim kilometrima nakon vraćanja u početni položaj možete ustanoviti da se doseg povećava u vožnji. Tomu je razlog što se uzima u obzir prosječna potrošnja od posljednjeg vraćanja u početni položaj. Prosječna potrošnja se smanjuje kada:

- kada vozilo izađe iz faze ubrzavanja;

- kada motor dosegne radnu temperaturu (vraćanje na nulu: dok je motor hladan);

- kada iz gradskog prometa prelazite na otvorenu cestu.

Automatsko vraćanje na nulu parametara putovanja

Vraćanje na nulu je automatsko kada jedan od parametara pređe svoj kapacitet.