Natrag na popis

AUTOMATSKO ZAKLJUČAVANJE OTVARAJUĆIH DIJELOVA U VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Možete odabrati želite li aktivirati funkciju.

Princip rada

Nakon pokretanja vozila, sustav automatski zaključa sve otvarajuće dijelove kada dosegnete brzinu od oko 7 km/h.

Otključavanje se vrši:

- pritiskom prekidača 1 za centralno otključavanje vrata;

- prilikom zaustavljanja, otvaranjem prednjih vrata iz unutrašnjosti vozila.

Uključivanje/isključivanje funkcije

Uključivanje: dok je kontakt uključen, pritisnite prekidač 1 na otprilike pet sekundi, dok ne čujete zvučni signal. Kontrolno svjetlo na prekidaču uključuje se kada su vrata zaključana.

Isključivanje: dok je kontakt uključen, pritisnite prekidač 1 na otprilike pet sekundi, dok ne čujete zvučni signal. Kontrolno se svjetlo isključuje.

smetnje u radu

Ako utvrdite neku smetnju u radu (nema automatskog zaključavanja, kontrolno svjetlo na prekidaču 1 ne uključuje se pri zaključavanju otvarajućih dijelova i sl.), najprije provjerite jesu li svi otvarajući dijelovi ispravno zatvoreni. Ako su dobro zatvoreni, a problem se i dalje javlja, obratite se ovlaštenom servisu.

Također, provjerite da zaključavanje greškom nije isključeno.

Ako je to slučaj, ponovno ga uključite nakon isključivanja i uključivanja kontakta.

Odgovornost vozača

Ako odlučite voziti sa zaključanim vratima, znajte da to može otežati pristup spasilaca u putničku kabinu u hitnim slučajevima.