Natrag na popis

UKRASNI POKLOPCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ukrasni poklopac 2

(skriveni vijci kotača)

Skinite ga pomoću ključa za ukrasne poklopce 1 (nalazi se u kompletu alata), tako da umetnete kukicu u otvor koji se nalazi u blizini ventila (kako biste mogli dohvatiti metalnu žicu koja se nalazi na stražnjem dijelu ukrasnog poklopca).

Za njegovo ponovno postavljanje, okrenite ga prema ventilu Umetnite kukice za pričvršćenje tako da započnete na strani ventila A, zatim BC i završite na strani suprotnoj od ventila D.

Središnji ukrasni poklopac 4

(skriveni vijci kotača)

Skinite ga ključem za ukrasne poklopce 1, tako da ključ umetnete u za to predviđeno ležište 3.

Za njegovo vraćanje, usmjerite ga u odnosu na vijke kotača, zakvačite ga i provjerite je li njegovo zabravljenje dobro.

Ukrasni poklopac 5

(vidljivi vijci kotača)

Za skidanje poklopca bez skidanja kotača, uhvatite ga na krajevima koji su označeni strelicama.

Okrećite ga kako biste oslobodili pričvrsne kopče iza vijaka kotača.

Za ponovno postavljanje, postupite obrnutim redoslijedom.

Ukrasni poklopac 6

(Prednji kotač samo za vozila s dvostrukim kotačima)

Rukom skinite pokrov matica 6, a zatim ukrasni poklopac.