Natrag na popis

SAT I VANJSKA TEMPERATURA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kod uključenog kontakta sat i, ovisno o vozilu, vanjska temperatura prikazuju se na putnom računalu A.

Podešavanje sata A

Prikažite stranicu “Sat” na instrumentnoj ploči pritiskom na jedan od gumba na ručici 1.

Nakon 2 sekunde, sati i minute trepću.

Dugo držite pritisnut donji gumb za ulaz u način podešavanja sati. Kada trepću same, pritisnite gornju tipku za njihov prikaz.

Dugo držite pritisnut donji gumb za ulaz u način podešavanja minuta. Kada trepću same, pritisnite gornju tipku za njihov istovremeni prikaz.

Potvrdite dugim pritiskom na tipku na donjem dijelu ručice 1.

vanjska temperatura

Kada je vanjska temperatura između - 3 °C i + 3 °C, znakovi °C trepću (označavanje opasnosti od poledice).

U slučaju prekida električnog napajanja (odspojen akumulator, presječena žica napajanja...), vrijednosti koje sat prikazuje gube smisao. Treba ga podesiti.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Pokazivač vanjske temperature

Kako je nastajanje poledice povezano s klimatskim izlaganjem, lokalnom higrometrijom i temperaturom, samo pokazivanje vanjske temperature nije dovoljno za otkrivanje poledice.