Natrag na popis

REGULATOR BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator brzine je funkcija koja vam pomaže održavati stalnu brzinu vožnje koju ste odabrali, koja se naziva namještena brzina.

Namještena brzina može se podesiti pri brzini od minimalno 30 km/h.

Funkcija regulator brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Komande

1 Uključivanje, memoriranje i uzlazna promjena namještene brzine (+).

2 Silazna promjena namještene brzine (-).

3 Stavljanje funkcije u mirovanje (s memoriranjem namještene brzine) (O).

4 Uključivanje i pozivanje upamćene namještene brzine (R).

5 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Funkcija ne djeluje umjesto vozača.

Ona dakle ne može ni u kojem slučaju zamijeniti poštivanje ograničenja brzine, niti oprez (uvijek budite spremni na kočenje u svim okolnostima), niti odgovornost vozača.

Regulator brzine se ne smije upotrebljavati kod gustog prometa, na zavojitoj ili skliskoj cesti (poledica, voda na cesti, šljunak) i kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta (magla, kiša, bočni vjetar…).

Opasnost od nesreće.

Pokretanje

Pritisnite prekidač 5 na strani .

Zeleno kontrolno svjetlo 6 se pali, a na instrumentnoj ploči pojavljuje se poruka “CRUISE CONTROL” popraćena crticama kako bi označila da je funkcija regulatora uključena i u očekivanju pohranjivanja namještene brzine.

Namještanje brzine

Pri stabilnoj brzini (većoj od otprilike 30 km/ h), pritisnite prekidač 1 (+) ili 2 (-): funkcija je uključena, a trenutna brzina je upamćena.

Namještanje brzine je potvrđeno paljenjem zelenog kontrolnog svjetla 7 i kontrolnog svjetla 6.

Vožnja

Nakon što je namještena brzina upamćena i kada je regulacija uključena, možete maknuti nogu s papučice gasa.

Napominjemo da noge moraju ostati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Promjena namještene brzine

Možete mijenjati namještenu brzinu uzastopnim pritiscima na:

- prekidač 1 (+) za povećanje brzine;

- prekidač 2 (-) za smanjenje brzine.

Prekoračenje namještene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći namještenu brzinu djelovanjem na papučicu gasa. Tijekom prelaženja brzine, namještena vrijednost brzine trepće na instrumentnoj ploči.

Zatim otpustite papučicu gasa: nakon nekoliko sekundi vozilo se automatski vraća na početnu namještenu brzinu.

Funkcija ne može održati namještenu brzinu

U slučaju jake nizbrdice, sustav ne može održati namještenu brzinu: upamćena brzina trepće na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestila.

Funkcija regulator brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ulazi u stanje mirovanja kada djelujete na:

- gumb 3 (O) ;

- papučica kočnice;

- papučicu spojke ili ako uključite neutralan položaj na vozilima s automatskim mjenjačem.

U sva tri slučaja, namještena brzina ostaje upamćena i na instrumentnoj ploči se prikazuje poruka “SPEED MEMORY”.

Stavljanje u stanje mirovanja potvrđuje se gašenjem zelenog kontrolnog svjetla .

Pozivanje namještene brzine

Ako je neka brzina upamćena, moguće ju je pozvati, nakon što ste provjerili da su uvjeti u prometu prilagođeni (promet, stanje kolnika, meteorološki uvjeti…).

Kada je brzina vozila veća od 30 km/h, pritisnite prekidač 4 (R).

Napomena: ako je prethodno pohranjena brzina veća od trenutne brzine, vozilo će jako ubrzati do te brzine.

Isključivanje funkcije

Funkcija regulatora brzine se prekida djelovanjem na prekidač 5, u tom slučaju više nema upamćene brzine.

Gašenje kontrolnih svjetala i na instrumentnoj ploči potvrđuje isključivanje funkcije.

Kada je regulator u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 1 (+) ponovno se uključuje funkcija regulatora, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: brzina kojom vozilo vozi je ona koja se uzima u obzir.

Funkcija u mirovanju ili prekid rada funkcije regulatora brzine ne dovodi do brzog smanjenja brzine: potrebno je kočiti pritiskom na kočionu papučicu.