Natrag na popis

PROBUŠENA GUMA, REZERVNI KOTAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za vozila koja su njime opremljena, nalazi se ispod šasije.

Za vađenje rezervnog kotača

- Umetnite na predviđeno mjesto 1 ili 4, nastavak ključa za odbravljenje 3 s produžetkom koji, ovisno o vozilu, može biti heksagonalni produžetak 5 i ključ za kotače 6 (upotreba drugih alata može oštetiti mehanizam);

- do kraja spustite rezervni kotač;

- otkvačite dio 2 naplatka;

- provucite dio 2 kroz naplatak (kao što je prikazano na A) i tako oslobodite kotač.

Ako je rezervni kotač stajao nekoliko godina, neka vaš vulkanizer provjeri da li je prikladan za daljnju upotrebu i može li biti upotrijebljen bez opasnosti.

U nekim slučajevima (probušena guma na stražnjem dijelu vozila, vozilo s teretom s kukom za vuču…) možda će biti potrebno prethodno podići vozilo (za točku za podizanje koja je najbliža dotičnom kotaču) kako bi se moglo doći do rezervnog kotača (pogledajte članak “zamjena kotača: vozilo s jednostrukim kotačima” u 5. poglavlju).

Za vraćanje kotača

Postupite obrnutim redoslijedom:

- postavite kotač vodoravno ispod vozila. Ventil 7 mora biti okrenut prema vama. Postoji opasnost od gubitka kotača, ako se ne pridržavate uputa za postavljanje kotača;

- neka pređe preko sajle, a dio 2 preko naplatka;

- centrirajte element 2 na sredinu kotača i zakvačite ga na naplatak;

- namotajte pričvrsnu sajlu do kraja i provjerite je li zabravljenje kotača dobro.

Napomena: ne stavljajte probušeni kotač s aluminijskim naplatcima u čekrk rezervnog kotača. Pazite da pravilno vratite čekrk.

Položite probušeni kotač na tlo, tako da ventil 7 bude obavezno okrenut prema vama. Opasnost od gubitka kotača.

Ne dodirujte ispušni sustav.

Postoji opasnost od opeklina.