Natrag na popis

PRIRUBNICA RADNOG POGONA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Kada je vozilo zaustavljeno, motor u slobodnom hodu, mjenjač u praznom hodu:

- pritisnite papučicu spojke;

- pritisnite prekidač 1. Kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač uključuje se nakon 2 sekunde;

- otpustite papučicu spojke. Broj okretaja u slobodnom hodu raste na 1200 o/min.

Smetnje u radu

Ako se kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač 1 ne uključuje i ako se prirubnica radnog pogona ne pokreće:

- dok je pritisnuta papučica spojke, pritisnite prekidač 1 i otpustite papučicu spojke pa ponovno započnite postupak;

- ili postupno otpuštajte papučicu spojke.

Isključivanje funkcije

- pritisnite papučicu spojke;

- pritisnite prekidač 1. Kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač isključuje se nakon 2 sekunde.

Kada je prirubnica radnog pogona uključena, ne mijenjajte stupanj prijenosa. Ako je promjena brzine ipak nužna, prethodno je potrebno odspojiti prirubnicu radnog pogona.