Natrag na popis

POMOĆ PRI PARKIRANJU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Načelo rada

Ultrazvučni senzori, ugrađeni u oblogu stražnjeg branika vozila, “mjere” udaljenost između vozila i neke prepreke prilikom vožnje unazad.

To mjerenje se očituje zvučnim signalima bip čija se frekvencija povećava s približavanjem prepreci, sve dok se ne pretvori u jedan neprekinuti zvučni signal kada se vozilo približi prepreci na udaljenost od otprilike 25 centimetara.

Kod prijelaza u brzinu za vožnju unazad čuje se signal bip. Ako je zvučni signal bip dug (oko 3 sekunde), on označava smetnju u radu.

Sustav pomoći pri parkiranju ne uzima u obzir sustave za vuču i prenošenje tereta itd.

Napomena: pazite da ultrazvučni senzori nisu zaklonjeni (prljavština, blato, snijeg...).

U slučaju udarca u podvozje vozila (primjer: kontakt s kamenom, visokim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (na primjer: iskrivljenje osovine).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć koja ukazuje, emitiranjem zvučnih signala, na udaljenost između vozila i prepreke prilikom vožnje unazad.

Ona dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez i odgovornost vozača prilikom vožnje unazad.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Privremeno isključivanje sustava

Pritisnite prekidač 1 za isključivanje sustava.

Kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač se pali kako biste znali da je sustav isključen.

Ponovni pritisak uključuje sustav i kontrolno svjetlo se gasi.

Sustav se automatski ponovno uključuje nakon što ste isključili kontakt i ponovno pokrenuli motor.

Trajno isključivanje sustava

Možete trajno isključiti sustav dugim pritiskom na prekidač 1.

Kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač ostaje stalno upaljeno

Sustav koji je na taj način isključen, može se ponovno uključiti novim dugim pritiskom.

Smetnja u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, u trajanju od otprilike 3 sekunde javlja se zvučni signal, kako bi vas o tome obavijestio. Potražite savjet Predstavnika marke.