Natrag na popis

OSVJETLJENJA I VANJSKA SIGNALIZACIJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

u Pozicijska svjetla

Okrećite prsten 3 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 2.

Instrumentna ploča se osvijetli.

Bočna pozicijska svjetla

(ovisno o vozilu)

Ona omogućuju drugim sudionicima u prometu da vide dimenzije vozila.

Ona se pale prilikom uključivanja pozicijskih svjetala.

k Kratka svjetla

Ručni način rada

Okrećite prsten 3 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 2. Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Automatski način rada

(ovisno o vozilu)

Okrećite prsten 3 sve dok se ne pojavi simbol AUTO nasuprot oznake 2: s motorom u radu, kratka svjetla se pale ili gase automatski, ovisno o vanjskom osvjetljenju, bez djelovanja na ručicu 1.

U slučaju parkiranja uz rub kolnika, ako su vrata prtljažnika otvorena, stražnja svjetla mogu biti zaklonjena. Morate upozoriti ostale sudionike u prometu na prisutnost vašeg vozila pomoću signalizacijskog trokuta ili drugih pomagala koja su propisana lokalnim zakonodavstvom zemlje u kojoj se nalazite.

Prije kretanja na put po noći: provjerite ispravan rad električne opreme i podesite farove (ako niste u uobičajenim uvjetima opterećenja). Općenito, pazite na to da vam svjetla nisu zamračena (prljavština, blato, snijeg, prijevoz nekih predmeta koji ih mogu zakloniti).

Dodatna svjetla u zavoju

Ovisno o vozilu, kod ulaska u zavoj, ako su kratka svjetla upaljena i pod nekim određenim uvjetima vožnje (brzina, kut upravljača, pri vožnji unaprijed,....), dodatna svjetla se pale kako bi osvijetlila unutarnji dio zavoja.

Napomena: u nekim uvjetima duže upotrebe, ovaj će se sustav automatski isključiti jer je predviđen za rad u ograničenom vremenskom razdoblju.

Funkcija “vanjsko osvjetljenje za pratnju”

Ova funkcija omogućuje trenutno paljenje kratkih svjetala (za osvjetljenje ulaznih vrata,...).

Dok je motor zaustavljen i svjetla ugašena, prsten 3 u položaju 0, povucite ručicu 1 prema sebi: kratka svjetla se pale na otprilike jednu minutu. Želite li produljiti to vrijeme, možete povući ručicu do četiri puta (ukupno vrijeme ograničeno na četiri minute). Za gašenje osvjetljenja prije automatskog zaustavljanja, okrenite prsten 3 u bilo koji položaj, a zatim ga vratite u položaj 0.

á Duga svjetla

Dok je ručica 1 u položaju kratkih svjetala, povucite ručicu prema sebi.

Kada se upale duga svjetla pali se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči.

Za vraćanje u položaj kratkih svjetala, ponovno povucite ručicu 1 prema sebi.

Automatsko uključivanje dugih svjetala

Ovisno o vozilu, ovaj sustav automatski uključuje i isključuje duga svjetla. Funkcija koristi kameru koja se nalazi iza unutarnjeg retrovizora za otkrivanje vozila koja se nalaze iza i ona koja dolaze iz suprotnog smjera.

Duga svjetla automatski se uključuju ako:

- je vanjsko svjetlo slabo;

- nije otkriveno niti jedno vozilo ni svjetlo;

- kada je brzina vozila veća od otprilike 45 km/h.

Ako jedan od gore navedenih uvjeta nije ispunjen, sustav prelazi u način rada s kratkim svjetlima.

Uključivanje/isključivanje

Za uključivanje automatskih dugih svjetala:

- Okrećite prsten 3 sve dok se simbol AUTO ne nađe nasuprot oznake 2.

- Povucite ručicu 1 prema sebi.

Kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Za isključivanje automatskih dugih svjetala:

- Ponovno povucite ručicu 1 prema sebi.

- ili okrenite prsten 3 u položaj koji nije AUTO.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Automatska duga svijetla (nastavak)

Smetnje u radu

Ako se prikazuje poruka “CHECK LIGHTS” popraćena kontrolnim svjetlom upozorenja © i ako kontrolno svjetlo upozorenja k trepće na instrumentnoj ploči to označava kvar svjetala.

Obratite se Predstavniku marke.

g Prednja svjetla za maglu

Okrećite središnji prsten 4 ručice 1 sve dok se simbol na nađe nasuprot 5 oznake.

Prednja svjetla za maglu rade samo ako je upaljeno vanjsko osvjetljenje. Kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Upotreba prijenosnog sustava za navigaciju noću u području vjetrobranskog stakla ispod kamere može ometati rad sustava “automatskog uključivanja dugih svjetala” (postoji opasnost od odbljeska od vjetrobranskog stakla).

U nekim uvjetima rad sustava neće biti moguć, posebice:

- iznimno loši vremenski uvjeti (kiša, snijeg, magla...);

- ako su vjetrobransko staklo ili kamera zaklonjeni;

- kada vozilo iza vas ili ono koje vam dolazi ususret ima slabo vidljiva ili prekrivena svjetla;

- ako su prednja svjetla neispravno podešena;

- sustavi koji stvaraju odbljesak;

- ...

Sustav “automatskog uključivanja dugih svjetala” ni u kojem slučaju ne može zamijeniti pozornost i odgovornost vozača po pitanju osvjetljenja vozila i njegovog prilagođavanje uvjetima osvjetljenja, vidljivosti i stanju u prometu.

Stražnja svjetla za maglu

Okrećite središnji prsten 4 ručice 1 sve dok se simbol na nađe nasuprot 5 oznake.

Stražnja svjetla za maglu rade samo ako je upaljeno vanjsko osvjetljenje. Kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Nemojte zaboraviti isključiti ta svjetla kada vam više ne bude potrebna kako ne biste ometali ostale vozače.

Gašenje vanjskog osvjetljenja dovodi do gašenja stražnjih svjetala za maglu ili povratka u položaj prednjih svjetala za maglu (kada je vozilo njima opremljeno).

e Gašenje svjetala

Postoje dvije mogućnosti:

- ručno pomaknite prsten 3 u položaj 0,;

- automatski, svjetla se gase nakon zaustavljanja motora kada se otvore vrata vozača ili prilikom zaključavanja vozila. U tom slučaju, prilikom sljedećeg pokretanja motora, svjetla će se ponovno upaliti u položaju prstena 3.

Zvučni alarm neugašenih svjetala

Prilikom otvaranja vrata s vozačeve strane, uključuje se zvučno upozorenje kako bi vas upozorilo da se svjetla ostala uključena nakon što je kontakt isključen (kako bi se spriječilo pražnjenje akumulatora).

Električno podešavanje visine svjetlosnih snopova

Komanda A omogućuje podešavanje visine svjetlosnih snopova.

Okrenite komandu A za podešavanje farova u skladu s opterećenjem.

Ova komanda radi samo ako je osvjetljenje u položaju kratkih svjetala.

Stanje opterećenja

Položaj komande

Prazno vozilo, vozač sam

0

Vozač s putnikom(icima) i puni prtljažnik (1)

2

Ostali slučajevi

Prema procjeni vozača

U donjoj tabeli navedeno je nekoliko primjera. U svakom slučaju, podesite upravljač A ovisno o opterećenju vozila, tako da je cesta vidljiva i da ne zaslijepi ostale vozače.