Natrag na popis

OGRANIČIVAČ BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ograničivač brzine je funkcija koja vam pomaže da ne prijeđete brzinu vožnje koju ste odabrali, a koja se naziva ograničena brzina.

Komande

1 Uključivanje, memoriranje i uzlazna promjena ograničene brzine (+).

2 Silazna promjena ograničene brzine (-).

3 Stavljanje funkcije u mirovanje (s memoriranjem ograničene brzine (O).

4 Uključivanje i pozivanje upamćene ograničene brzine (R).

5 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

Pokretanje

Pritisnite prekidač 5 pored . Uključuje se narančasto kontrolno svjetlo 6 i na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “SPEED LIMITER” popraćena crticama kako bi označila da ograničivač brzine radi i da se očekuje pohranjivanje ograničene brzine.

Za pohranjivanje trenutne brzine, pritisnite prekidač 1 (+): najmanja pohranjena brzina je 30 km/h.

Vožnja

Kada je neka ograničena brzina upamćena, sve dok se ta brzina ne dosegne, vožnja je slična kao na vozilu bez ograničivača brzine.

Čim dosegnete pohranjenu brzinu, djelovanjem na papučicu gasa neće se moći prekoračiti programirana brzina, osim u slučaju potrebe (vidi članak “Prekoračenje ograničene brzine”).

Promjena ograničene brzine

Možete mijenjati ograničenu brzinu uzastopnim pritiscima na:

- prekidač 1 (+) za povećanje brzine,

- prekidač 2 (-) za smanjivanje brzine.

Prekoračenje ograničene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći ograničenu brzinu, za to: pritisnite snažno i do kraja papučicu gasa (preko “tvrde točke”).

Za vrijeme prekoračivanja brzine, referentna vrijednost brzine trepće na instrumentnoj ploči.

Zatim u okvirima dopuštenog, otpustite papučicu gasa: funkcija ograničivača brzine se vraća čim postignete brzinu koja je manja od upamćene brzine.

Funkcija ne može održati ograničenu brzinu

U slučaju jake nizbrdice, sustav ne može održati ograničenu brzinu: upamćena brzina trepće na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestila.

Funkcija ograničivač brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ograničivača brzine se prekida kada djelujete na prekidač 3 (O). U tom slučaju ograničena brzina ostaje upamćena i na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “SPEED MEMORY” popraćena tom brzinom.

Pozivanje ograničene brzine

Ako je neka brzina upamćena, može ju se pozvati pritiskom na prekidač 4 (R).

Isključivanje funkcije

Funkcija ograničivača brzine se prekida kada djelujete na prekidač 5. U ovom slučaju više nema upamćene brzine. Gašenje narančastog kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči potvrđuje isključivanje funkcije.

Kada je ograničivač u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 1 (+) ponovno se uključuje funkcija, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: brzina kojom vozilo vozi je ona koja se uzima u obzir.