Natrag na popis

MEHANIZMI ZA ISPRAVLJANJE I POMOĆ U VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovisno o vozilu, mogu se sastojati od:

- sustava protiv blokiranja kotača (ABS);

- dinamičke kontrole vožnje (ESC) s kontrolom protiv zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja;

- pomoći u vožnji s prikolicom;

- sustava za pomoć pri naglom kočenju;

- aktivno naglo kočenje;

- kontrole prianjanja na tlo;

- sustava za pomoć pri kretanju na uzbrdici.

Ostali sustavi pomoći pri vožnji opisani su na stranicama koje slijede.

Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)

Prilikom intenzivnog kočenja ABS sprječava blokiranje kotača, te omogućuje kontrolu nad zaustavnim putom i očuvanje kontrole nad vozilom.

U tim uvjetima, moguće je izbjegavanje prepreke kočenjem. Osim toga, ovaj sustav omogućava optimalizaciju zaustavnog puta, posebice na tlu sa slabim prianjanjem (vlažno tlo…).

Svako uključenje mehanizma očituje se podrhtavanjem papučice kočnice. ABS ni u kojem slučaju ne poboljšava “fizičke” performanse vozila vezane uz prianjanje guma na tlo. Osnovna pravila opreza se dakle obavezno moraju poštivati (udaljenost između vozila...).

Smetnje u radu:

- © i x uključena na instrumentnoj ploči i popraćena porukama”CHECK ABS” i “CHECK ESC”: ABS, ESC i pomoć pri naglom kočenju su onemogućeni. Kočenje je i dalje osigurano;

- x, D, © i ® uključeni su na instrumentnoj ploči popraćeni porukom “BRAKING FAULT”: to označava neispravnost sustava kočenja.

oba slučaja potražite savjet Predstavnika marke.

Stoga se, u hitnim slučajevima, preporuča jak i stalan pritisak na papučicu. Nije potrebno više puta uzastopno pritiskati papučicu (pumpanje). ABS će promijeniti pritisak u kočionom sustavu.

Vaše kočenje je djelomično osigurano. Uz to, opasno je naglo kočiti i obavezno je trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Pozovite Predstavnika marke.

Dinamička kontrola vožnje (ESC) s kontrolom zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja

Dinamička kontrola vožnje ESC

Ovaj sustav pomaže očuvanju kontrole nad vozilom u “kritičnim” situacijama (izbjegavanje prepreke, gubitak prianjanja u zavoju...).

Princip rada

Senzor na upravljaču omogućava prepoznavanje putanje vožnje koju želi vozač.

Ostali senzori, koji se nalaze na vozilu, mjere stvarnu putanju.

Sustav uspoređuje volju vozača i stvarnu putanju vozila i ispravlja ovu zadnju, po potrebi, djelujući na kočenje određenih kotača i/ili na snagu motora, u slučaju uključivanja sustava kontrolno svjetlo trepće na instrumentnoj ploči.

Kontrola zanošenja u zavojima

Ovaj sustav poboljšava rad ESC u jakim zavojima (gubitak prianjanja prednjeg ovjesa).

Sustav protiv proklizavanja

Ovaj sustav pomaže pri smanjenju proklizavanja pogonskih kotača i kontroli vozila pri pokretanju, ubrzavanju ili usporavanju.

Princip rada

Pomoću senzora na kotačima, ovaj sustav mjeri i uspoređuje, u svakom trenutku, brzinu pogonskih kotača i ukazuje na njihovo povećanje broja okretaja. Ako jedan kotač počne proklizavati, sustav nameće njegovo kočenje sve dok pokretljivost ne postane kompatibilna s razinom prianjanja ispod kotača.

Sustav isto tako djeluje kako bi prilagodio broj okretaja motora raspoloživom prianjanju ispod kotača, neovisno o pritisku na papučicu gasa.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, poruka “CHECK ESC” i kontrolna svjetla © i prikazuju se na instrumentnoj ploči. U tom se slučaju isključuju ESC i sustav protiv proklizavanja.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiče granice mogućnosti vozila i ne smije poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Pomoć u vožnji s prikolicom

Ovaj sustav pomaže kod očuvanja kontrole nad vozilom u slučaju upotrebe prikolice. Otkriva oscilacije koje izaziva vuča prikolice u posebnim uvjetima vožnje.

Uvjeti rada

- Kuku za vuču mora odobriti predstavnik marke;

- ožičenje mora odobriti Predstavnik marke;

- kuka mora biti spojena na vozilo.

Načelo rada

Funkcija stabilizira vozilo pomoću:

- asimetričnog kočenja prednjih kotača kako bi se smanjile oscilacije koje izaziva prikolica;

- kočenja sva četiri kotača i ograničenja momenta motora za smanjenje brzine vozila sve do prekida oscilacija.

Kontrolno svjetlo trepće na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestilo.

Pomoć pri naglom kočenju

To je dodatni sustav ABS koji pomaže pri smanjenju zaustavnog puta vašeg vozila.

Princip rada

Ovaj sustav otkriva situaciju kada je potrebno naglo kočenje. U tom slučaju pomoć pri kočenju razvija trenutno svoju najveću snagu i može uključiti podešavanje ABS.

Kočioni sustav ABS je aktivan sve dok se ne otpusti papučica kočnice.

Paljenje svjetala upozorenja

Ovisno o vozilu, ona se mogu upaliti pri jakom usporavanju.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, poruka “CHECK ABS” se pojavljuje na instrumentnoj ploči popraćena kontrolnim svjetlom ©.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Aktivno naglo kočenje

Pomoću radara 1 sustav određuje udaljenost do vozila koje se nalazi ispred njega i upozorava vozača ako postoji opasnost od frontalnog sudara. On može namjerno kočiti kako bi ograničio opasnost od sudara.

Napomena: pazite da radar 1 nije zaklonjen (prljavština, blato, snijeg...).

Rad

U vožnji (pri brzini između 15 i 100 km/h), ako postoji opasnost od sudara s vozilom s prednje strane, kontrolno svjetlo treperi na instrumentnoj ploči crvenom bojom popraćeno zvučnim signalom.

Kada vozač pritisne papučicu kočnice, a sustav i dalje otkriva opasnost od sudara, kontrolno svjetlo nastavi treperiti na instrumentnoj ploči popraćeno zvučnim signalom, dok sustav ne prestane otkrivati opasnost od sudara.

Ako vozač ne reagira na upozorenje i sudar se ne može izbjeći, sustav pokreće kočenje.

Sustav otkriva samo vozila koja voze u istom smjeru. Sustav ne može otkriti motoriste jer je otežano predviđanje njihove putanje.

Uključivanje/isključivanje sustava

Vozilo stoji, a kontakt je upaljen:

- nakratko pritisnite jedan od gumba 3 ili 4 za odabir funkcije “AEBS ACTIVE” na zaslonu 2;

- Pritisnite i držite gumb 3 ili 4 približno 3 sekunde da biste isključili sustav. Prikazat će se poruka “AEBS DEACTIVATED”, a kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči uključit će se i ostati uključeno čime se potvrđuje da je sustav isključen.

Ponovnim pritiskom i držanjem gumba 3 ili 4 sustav će se ponovno uključiti. Prikazuje se poruka “AEBS ACTIVE”, a kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se isključuje.

Sustav se ponovno uključuje prilikom svakog uključivanja kontakta na vozilu.

Uvjeti kod kojih se sustav ne uključuje

Sustav se ne može uključiti:

- kada je ručica mjenjača u neutralnom položaju ili u praznom hodu;

- kada je zategnuta parkirna kočnica;

- u zavoju.

Smetnje u radu

Kontrolna svjetla i uključuju se na instrumentnoj ploči i popraćena su porukom “WARNING AEBSCHECK”, što ukazuje na kvar sustava. Obratite se Predstavniku marke.

Kada sustav otkrije da funkcija nije dostupna, kontrolno svjetlo uključuje se na instrumentnoj ploči i ostaje stalno upaljeno uz poruku “WARNING AEBS DISABLED”.

Postoje dvije mogućnosti:

- Sustav ima privremene poteškoće (na primjer: radar zaklonjen prljavštinom, blatom, snijegom itd.). U tom slučaju, parkirajte vozilo i isključite motor. Očistite područje dosega radara. Kada sljedeći put pokrenete motor, kontrolno svjetlo i poruka se gase;

- Ako to nije slučaj, moguć je drugi razlog; potražite savjet kod ovlaštenog prodavatelja.

Aktivno naglo kočenje

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se izmijeniti poravnanje radara i to može utjecati na njegove karakteristike. Isključite funkciju, potražite savjet Predstavnika marke.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi radar (otklanjanje kvarova, zamjene, dodirivanje boje) mora provesti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- kompleksni okoliš (željezni most, tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica...).

Opasnost od neispravnog kočenja.

Aktivno naglo kočenje

Ograničenja u radu sustava

- Vozilo koje vozi u suprotnom smjeru ne uključuju niti jednu poruku upozorenja ni ne djeluje na rad sustava.

- Područje radara mora ostati čisto i ne njemu se ne smiju raditi izmjene kako bi se omogućio dobra rad sustava.

- Sustav možda neće jednako učinkovito reagirati na vozila malih dimenzija kao što su motorkotači i bicikli kao na ostala vozila.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- stop svjetla ne rade;

- došlo je do udarca ili oštećenja na prednjoj strani vozila;

- se vozilo vuče (otklanjanje kvara).

Prekid funkcije

Aktivno kočenje možete u bilo kojem trenutku prekinuti kratkim pritiskom na papučicu gasa ili okretanjem upravljača kod manevra za izbjegavanje.

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom servisu.

Kontrola prianjanja na tlo

Ako je vozilo opremljeno kontrolom prianjanja na tlo, ona olakšava kontrolu nad vozilom na cestama sa smanjenom razinom prianjanja ((rastresito tlo...).

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiče granice mogućnosti vozila i ne smije poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Način rada za “Cestu”

Prilikom pokretanja vozila se na instrumentnoj ploči prikazuje poruka “STANDARD HIGHWAY MODE”. Ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči je isključeno.

Ovaj položaj omogućuje optimalnu upotrebu u normalnim uvjetima na cesti (suho, vlažno, slabi snijeg...).

Način rada za “Cestu” upotrebljava funkcije sustava protiv proklizavanja.

Način rada “Loše tlo”

Pritisnite prekidač 5: prikazuje se poruka “VARIABLEHIGHWAY MODE” na instrumentnoj ploči popraćena kontrolnim svjetlom , ovisno o vozilu.

Ovaj položaj omogućuje optimalnu upotrebu u uvjetima rastresitog tla (blato, pijesak, opalo lišće...). U tom je položaju broj okretaja motora pod kontrolom vozača. Sustav se automatski prebacuje u način rada “Cesta” kada je brzina veća od 50 km/h. Prikazuje se poruka “STANDARD HIGHWAY MODE” na instrumentnoj ploči i, ovisno o vozilu, kontrolno svjetlo isključuje se na kontrolnoj ploči.

Gume

Kada dođe do potrebe za njihovu zamjenu, na vozilo postavite isključivo gume iste marke, dimenzija, vrste i strukture.

One moraju biti: ili istovjetne onima koje su tvornički postavljene ili u skladu s preporukom Predstavnika marke.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici

Ovisno o kutu nagiba, ovaj sustav pomaže vozaču prilikom kretanja na uzbrdici. Sprječava proklizavanje vozila unazad, ovisno o nagibu, djelujući na automatsko zatezanje kočnica dok vozač makne nogu s papučice kočnice da bi pritisnuo papučicu gasa.

Rad sustava

Radi samo dok je ručica mjenjača u nekom drugom položaju osim praznog hoda i dok je vozilo potpuno zaustavljeno (pritisnuta papučica kočnice).

Sustav zadržava vozilo otprilike 2 sekunde. Zatim se kočnice postupno otpuštaju (vozilo kreće ovisno o nagibu).

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne može u potpunosti spriječiti proklizavanje vozila unazad u svim slučajevima (jako strma uzbrdica itd.).

Vozač u svakom trenutku može pritisnuti papučicu kočnice i tako spriječiti proklizavanje vozila unazad.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne smije se upotrebljavati za duže zaustavljanje: upotrijebite papučicu kočnice.

Ova funkcija nije namijenjena za imobilizaciju vozila na duži period.

Ako je potrebno, upotrijebite papučicu kočnice za zaustavljanje vozila.

Vozač i dalje mora biti posebno pažljiv na skliskim površinama ili onim sa slabim prianjanjem.

Postoji opasnost od teških ozljeda.