Natrag na popis

FUNKCIJA STOP AND START (POKRETANJA I ZAUSTAVLJANJA MOTORA)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova.

Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila.

Sustav zaustavlja motor u vožnji (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi (u slučaju prometne gužve, zaustavljanja na semaforu...).

Uvjeti za stavljanje u stanje mirovanja

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja.

Za robotizirani mjenjač:

- mjenjač je u položaju A, Mili N;

i

- papučica kočnice je pritisnuta (dovoljno jako);

i

- papučica gasa nije pritisnuta;

i

- brzina vozila je nula tijekom otprilike 1 sekunde.

Stanje mirovanja motora ostaje uključeno ako je uključen položaj P ili ako je položaj N uključen sa zategnutom parkirnom kočnicom, a papučica kočnice je otpuštena.

Za ručni mjenjač:

- ako je ručica mjenjača u neutralnom položaju (praznom hodu);

i

- papučica spojke je otpuštena.

Ako kontrolno svjetlo trepće ono označava da papučica spojke nije dovoljno otpuštena.

i

- brzina vozila manja je od otprilike 3 km/h.

Motor se ponovno pokreće kad pritisnete papučicu spojke i uključite neku brzinu.

Za sva vozila:

stalno upaljeno kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči upozorava vas da je motor u stanju mirovanja.

Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

U slučaju neželjenog zaustavljanja motora, a ako je sustav djelatan, motor će se ponovno pokrenuti kada do kraja pritisnete papučicu spojke.

Ako izađete iz vozila, zvučni signal vas upozorava da je motor u stanju mirovanja, a ne zaustavljen.

Nikada ne ostavljajte vozilo u radu dok je motor u stanju mirovanja (na instrumentnoj ploči prikazuje se kontrolno svjetlo ).

Sprječavanje stanja mirovanja motora

U nekim je situacijama, primjerice, prilikom ulaska u raskršće, moguće, dok je sustav uključen, zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Robotizirani mjenjač

Držite vozilo imobilizirano lagano pritišćući papučicu kočnice.

Ručni mjenjač

Držite pritisnutom papučicu spojke.

Prilikom punjenja goriva motor mora biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja): zaustavite motor (pogledajte članak “Pokretanje/zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Isključenje stanja mirovanja motora

Za robotizirani mjenjač:

- papučica kočnice je otpuštena, položaj A ili M je uključen ili;

- papučica kočnice je otpuštena, uključen je položaj N i parkirna kočnica je otpuštena ili;

- ili je papučica kočnice ponovno pritisnuta, uključen je položaj P ili je uključen položaj N, a zategnuta je parkirna kočnica ili;

- uključen je položaj R ili;

- pritisnuta je papučica gasa

Za ručni mjenjač:

- uključen je prazan hod i papučica spojke je lagano pritisnuta ili

- uključena je brzina i papučica spojke je do kraja pritisnuta.

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

- ako je uključena brzina za vožnju unazad;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

- ako je vanjska temperatura preniska ili previsoka (niža od otprilike 0°C ili viša od otprilike 35°C);

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je prevelika razlika između temperature u vozilu i podešene vrijednosti temperature na klima uređaju s automatskim upravljanjem;

- ako je uključena funkcija “brzog postizanja dobre vidljivosti” (pogledajte članak “klima uređaj s automatskim upravljanjem” u 3. poglavlju);

- ako temperatura rashladne tekućine motora nije zadovoljavajuća;

- ako je u tijeku automatsko čišćenje filtra krutih čestica;

- Uključena je funkcija “Ubrzani slobodni hod” (pogledajte članak “Ubrzani slobodni hod” u 2. odjeljku);

-...

Na instrumentnoj se ploči pojavljuje kontrolno svjetlo i upozorava vas o neraspoloživosti stanja mirovanja motora.

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- ako je vanjska temperatura preniska ili previsoka (niža od otprilike 0°C ili viša od otprilike 35°C);

- ako je uključena funkcija “brzog postizanja dobre vidljivosti” (pogledajte članak “klima uređaj s automatskim upravljanjem” u 3. poglavlju);

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je brzina vozila veća od 7 km/h (na nizbrdici...);

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

- za vozila opremljena mehaničkim mjenjačem, ponovno pokretanje motora može biti zaustavljeno ako se papučica spojke otpusti prebrzo za vrijeme uključenosti nekog stupnja prijenosa;

-...

Posebna napomena: ovisno o vozilu, za neke od ovih uvjeta automatsko ponovno pokretanje motora blokirano je ako su otvorena vrata.

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 za isključenje funkcije. Pali se kontrolno svjetlo 2 ugrađeno u prekidač.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje. Gasi se kontrolno svjetlo 2 ugrađeno u prekidač 1.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog željenog pokretanja vozila (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju knjižice uputstava).

Smetnje u radu

Ako se kontrolno svjetlo 2 upali bez pritiska na prekidač 1, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Prije napuštanja vozila, motor mora biti zaustavljen, a ne u stanju mirovanja (pogledajte informacije u odlomku “Pokretanje i zaustavljanje motora” u odjeljku 2).