Natrag na popis

AUTOMATSKO ZAKLJUČAVANJE OTVARAJUĆIH DIJELOVA U VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Možete odabrati želite li aktivirati funkciju.

Za uključivanje

Nakon uključivanja kontakta, pritisnite prekidač 1 na otprilike 5 sekundi, dok ne začujete zvučni signal.

Kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač se pali kada su otvarajući dijelovi zaključani.

Za isključivanje

Nakon uključivanja kontakta, pritisnite prekidač 1 na otprilike 5 sekundi, dok ne začujete zvučni signal. Kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač se gasi.

Princip rada

Prilikom pokretanja vozila, sustav automatski zaključa vrata kada dosegnete brzinu od oko 7 km/h.

Smetnje u radu

Ukoliko ustanovite neku smetnju u radu (nema automatskog zaključavanja) prvo provjerite jesu li svi otvarajući dijelovi dobro zatvoreni. Ako su dobro zatvoreni, a problem se i dalje javlja, obratite se predstavniku marke.

Također, provjerite da zaključavanje greškom nije isključeno.

Ako je to slučaj, ponovno ga uključite nakon isključivanja i uključivanja kontakta.

Odgovornost vozača

Ako odlučite voziti sa zaključanim vratima, znajte da to može otežati pristup spasilaca u putničku kabinu u hitnim slučajevima.