Natrag na popis

AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

(ovisno o vozilu)

1 - Tipka “funkcija brzog postizanja dobre vidljivosti” za odmagljivanje i odleđivanje stakala.

2 - Tipka za isključivanje klimatizacije zraka.

3 - Uključivanje automatskog načina rada.

4 - Zaslon.

57 - Podešavanje brzine ventilacije.

68 - Podešavanje raspodjele zraka u putničkom prostoru.

910 - Podešavanje temperature zraka.

11 - Odleđivanje stražnjeg stakla i/ili grijanih električnih retrovizora.

12 - Komanda za recirkulaciju zraka.

Informacije i savjeti za upotrebu

Pogledajte članak “Klimatiziranje zraka: informacije i savjeti za upotrebu”.

Automatski način rada

Pritisnite tipku 3. AUTO se pali na zaslonu 4.

Klima uređaj s automatskim upravljanjem je sustav koji jamči, u većini slučajeva, ugodnu temperaturu u putničkom prostoru i održavanje dobre vidljivosti istovremeno smanjujući potrošnju.

To je preporučeni način upotrebe.

Za postizanje i održavanje odabrane razine udobnosti i zadržavanje dobre vidljivosti, sustav djeluje na:

- brzina ventilacije;

- raspodjela zraka;

- upravljanje recirkulacijom zraka;

- pokretanje ili zaustavljanje klima uređaja;

- temperaturu zraka.

Prikazuju se samo temperatura i simbol AUTO

Funkcije kojima upravlja automatski način rada se ne pojavljuju.

- pritisnite tipku 9 za povećanje temperature ;

- pritisnite tipku 10 za smanjenje temperature.

Napomena: Krajnje vrijednosti “15°C” i “27°C” omogućavaju sustavu da proizvede najveću moguću nisku temperaturu i najveću moguću visoku temperaturu bez obzira na uvjete u okruženju.

U automatskom načinu rada (AUTO upaljeno na zaslonu), sve funkcije klima uređaja kontrolira sustav.

Kada promijenite neke funkcije, AUTO se gasi. Samo promijenjenu funkciju više ne provjerava sustav.

Promjena automatskog načina rada

Normalan rad sustava je u automatskom načinu rada, ali vi možete promijeniti taj odabir koji sustav uvjetuje (raspodjela zraka). Te su mogućnosti opisane na stranicama koje slijede.

Automatski način rada je preporučeni način upotrebe

Klima uređaj s automatskim upravljanjem je sustav koji jamči, u većini slučajeva, ugodnu temperaturu u putničkom prostoru i održavanje dobre vidljivosti istovremeno smanjujući potrošnju.

Mogućnosti promjene opisane su na stranicama koje slijede.

Vratite se u automatski način rada čim je to moguće.

Prikazane vrijednosti temperature osiguravaju razinu udobnosti.

Prilikom pokretanja vozila, povećanje ili smanjenje prikazane vrijednosti ne omogućava brže postizanje razine komfora. Sustav uvijek poboljšava pad ili rast temperature (ventiliranje ne počinje trenutno na najvećoj brzini: postupno se povećava) to može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.

U pravilu, osim ako to ne predstavlja veliku smetnju, uvodnici zraka na armaturnoj ploči moraju uvijek biti otvoreni.

Raspodjela zraka u putničkom prostoru

Postoji pet mogućih kombinacija raspodjele zraka, koje se dobivaju uzastopnim pritiscima na tipke 68. Strelice koje se nalaze na zaslonu 4 vas informiraju o vašem odabiru:

õ Dovod zraka usmjeren je prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i bočnih stakala.

÷ Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla, bočnih stakala i prema nogama putnika.

ô Dovod zraka je prvenstveno usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

ö Dovod zraka usmjeren je prema svim uvodnicima zraka i prema nogama putnika.

F Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

Ukoliko odaberete ručni način za raspodjelu zraka, gasi se kontrolno svjetlo na zaslonu 4 (automatski način rada) što znači da samo raspodjela zraka više nije pod automatskom kontrolom sustava.

Za vraćanje u automatski način rada, pritisnite tipku 3.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja uključivanjem i isključivanjem klima uređaja u skladu s vanjskim klimatskim uvjetima.

Pritiskom na tipku 2, izlazite iz automatskog načina rada: AUTO se gasi na zaslonu 4, a AC OFF se pali.

Napomena: funkcija “dobra vidljivost” automatski uključuje klima uređaj. Za vraćanje u automatski način rada, pritisnite tipku 3.

Promjena brzine ventiliranja.

U automatskom načinu rada, sustav upravlja brzinom ventiliranja koja je najpogodnija za dostizanje i održavanje udobnosti.

Pritiskom na tipke 57, izlazite iz automatskog načina rada.

Ove tipke omogućavaju povećanje i smanjenje brzine ventiliranja.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla i/ili vanjskih retrovizora

Pritisnite tipku 11, kontrolno svjetlo se pali.

Ova funkcija omogućuje brzo električno odmagljivanje stražnjeg stakla i/ili gornjih ogledala grijanih električnih retrovizora.

Za izlaz iz ove funkcije, ponovno pritisnite tipku 11. Odmagljivanje automatski prestaje.

U automatskom načinu rada, kada je vani hladno, ventilacija ne može odmah početi raditi na maksimalnoj brzini: brzina se postepeno povećava, sve dok temperatura motora nije dovoljna da omogući zagrijavanje putničkog prostora. To može trajati nekoliko sekundi ili nekoliko minuta.

Funkcija “bolja vidljivost”

Pritisnite tipku 1, kontrolna svjetla tipki 111 se pale.

AUTO se gasi na zaslonu 4.

Ova funkcija omogućuje brzo odmagljivanje i odleđivanje vjetrobranskog stakla, prednjih bočnih stakala i retrovizora.

Ona nameće automatsko uključivanje klima uređaja, odleđivanje stražnjeg stakla i/ili grijanih električnih retrovizora i gašenje recirkulacije zraka.

Pritisnite gumb 11, ako ne želite uključiti grijanje stražnjeg stakla i/ili električnih retrovizora.

Napomena: ako želite smanjiti dovod zraka (koji može stvoriti određenu razinu buke u putničkom prostoru), pritisnite tipku 5.

Za izlaz iz ove funkcije, možete pritisnuti:

- ili ponovno tipku 1;

- ili na tipku 3 (AUTO se pali na zaslonu).

Recirkulacija zraka.

Pritisak na tipku 12 omogućava pokretanje recirkulacije zraka (simbol se pali na zaslonu).

Tijekom recirkulacije, uzima se zrak iz putničkog prostora i recirkulira se, bez usisa zraka izvana.

Recirkulacija zraka omogućava izolaciju od vanjskog zraka (prometovanje zagađenim područjem…).

Duža upotreba tog položaja može dovesti do neugodnih mirisa uslijed neobnavljanja zraka kao i do stvaranja pare na staklima.

Savjetuje se dakle povratak u normalni način rada (vanjski zrak) ponovnim pritiskanjem tipke 12 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.