Natrag na popis

ZAMJENA KOTAČA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozila opremljena dizalicom i ključem za kotače

Ukoliko je potrebno, skinite ukrasni poklopac.

Odblokirajte vijke kotača pomoću ključa za kotače 2. Postavite ga tako da ga možete pritisnuti.

Počnite rukom okretati dizalicu 3 kako bi njena glava sjela na limeni nosač što bliže dotičnom kotaču i označite strelicom 1.

Nastavite zavrtati kako biste pravilno namjestili njeno podnožje (ono mora ući ispod vozila i biti poravnato okomito s glavom dizalice ).

Vrtite dok se kotač ne podigne s tla.

Uključite signal upozorenja.

Parkirajte vozilo izvan područja prometovanja na ravno i čvrsto tlo koje nije sklisko.

Zategnite parkirnu kočnicu i uključite brzinu (prvu brzinu ili brzinu za vožnju unazad ili položaj P za automatske mjenjače).

Neka svi putnici izađu iz vozila i udaljite ih iz područja prometovanja.

Ako vozilo nije opremljeno dizalicom niti ključem za kotače, možete ih nabaviti kod Predstavnika marke.

U slučaju zaustavljanja na cesti, morate obavijestiti ostale sudionike u prometu o prisutnosti vašeg kotača signalnim trokutom ili nekim drugim uređajem koji je propisan lokalnim zakonima zemlje u kojoj se nalazite.

Kako bi se izbjegle ozljede i oštećenje vozila, odvijte dizalicu tako da kotač koji treba zamijeniti bude na najviše 3 centimetra od tla.

Skinite vijke i skinite kotač. Za vozilo opremljeno aluminijskim naplatcima, upotrijebite vijak vodilicu koji se nalazi u kompletu alata za završetak odvijanja i za početak ponovnog zavijanja vijaka.

Postavite rezervni kotač na središnju glavčinu i okrećite ga kako biste podesili otvore za pričvršćenja na kotaču u skladu s onima na glavčini.

Zategnite vijke provjerivši dobar položaj kotača na glavčini.

Spustite dizalicu.

Kada su vijci isporučeni s rezervnim kotačem, upotrebljavajte isključivo te vijke.

Kada je kotač na tlu, snažno zategnite vijke i što je prije moguće provjerite zatezanje i tlak u gumi rezervnog kotača.

Vijak za zaštitu od krađe

Ako upotrebljavate vijke za zaštitu od krađe, postavite ih što je moguće bliže ventilu (opasnost od nemogućnosti postavljanja ukrasnih poklopaca kotača).

Vozilo opremljeno zvučnim upozoriteljem za smanjenje tlaka u gumama

U slučaju premalo napuhane gume (probušena, premalo napuhana guma...) na instrumentnoj se ploči pali kontrolno svjetlo , pogledajte odlomak “Upozoritelj za smanjenje tlaka u gumama” u 2. poglavlju.

U slučaju probušene gume, zamijenite kotač što je prije moguće.

Gumu koja se probušila uvijek mora pregledati (i popraviti ako je moguće) stručna osoba.