Natrag na popis

SVJETLA ZA MAGLU: zamjena žarulja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prednja svjetla za maglu 1

Budući da je ponekad potrebno dijelove ili sklopove (obloga stražnjeg branika...), preporučamo vam da mijenjate žarulje kod Predstavnika marke.

Vrsta žarulje: H16

Dodatni farovi

Ukoliko želite vaše vozilo opremiti svjetlima “za maglu” ili “veći doseg”, potražite savjet kod Predstavnika marke.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenu-tku. Kontrolno svjetlo u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Svaki zahvat (ili promjenu) na električnom strujnom krugu mora obaviti Predstavnik marke koji raspolaže potrebnim dijelovima za prilagodbu, jer krivo priključivanje može dovesti do oštećenja električne instalacije (ožičenje, sklopovi, posebno alternator).

Stražnja svjetla za maglu 2

Budući da je ponekad potrebno dijelove ili sklopove (obloga stražnjeg branika...), preporučamo vam da mijenjate žarulje kod Predstavnika marke.

Vrsta žarulje: P21 W

Žarulje su pod tlakom i mogu eksplodirati kod zamjene.

Opasnost od ozljeda