Natrag na popis

PROBUŠENA GUMA, REZERVNI KOTAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U slučaju probušene gume, ovisno o vozilu, na raspolaganju imate rezervni kotač ili set za napuhavanje guma (pogledajte na slijedećim stranicama).

Rezervni kotač 2

Nalazi se na diferencijalu 4 ispod ploče poda na stražnjem dijelu vozila.

Za pristup rezervnom kotaču

- Otvorite vrata prtljažnika.

- Odvijte maticu ključem za kotače 1.

- Otkvačite most držeći ga za ručicu 3.

- Izvadite rezervni kotač.

Za odlaganje kotača u most

- Pazite da ispravno postavite kotač u most, ventil prema dole.

- Zakvačite most pomoću ručice 3 i ključem ponovno zavijte maticu 1 za ponovno postavljanje sklopa.

- Provjerite njegovo ispravno zabravljenje.

Vozilo opremljeno zvučnim upozoriteljem za smanjenje tlaka u gumama

U slučaju premalo napuhane gume (probušena, premalo napuhana guma...) na instrumentnoj se ploči pali kontrolno svjetlo , pogledajte odlomak “Upozoritelj za smanjenje tlaka u gumama” u 2. poglavlju.

U slučaju zaustavljanja na cesti, morate obavijestiti ostale sudionike u prometu o prisutnosti vašeg kotača signalnim trokutom ili nekim drugim uređajem koji je propisan lokalnim zakonima zemlje u kojoj se nalazite.

Ako je rezervni kotač stajao nekoliko godina, neka vaš vulkanizer provjeri da li je prikladan za daljnju upotrebu i može li biti upotrijebljen bez opasnosti.

Vozilo opremljeno rezervnim kotačem koji se veličinom razlikuje od četiri preostala kotača:

- Na vozilo nikada nemojte postaviti više od jednog rezervnog kotača.

- Kako je probušena guma šira od rezervnog kotača, visina podvozja se smanjuje.

- Rezervni kotač zamijenite što prije kotačem koji je isti kao originalni kotači na vozilu.

- Ako su s rezervnim kotačem isporučeni vijci kotača, morate ih upotrijebiti, ali samo za rezervni kotač: pogledajte naljepnicu koja se nalazi na rezervnom kotaču.

- Za vrijeme upotrebe ovog rezervnog kotača, što mora biti privremeno, brzina vožnje ne smije preći brzinu označenu na naljepnici na kotaču.

- Postavljanje tog kotača može promijeniti uobičajeno ponašanje vašeg vozila. Izbjegavajte nagla ubrzavanja ili usporavanja i smanjite brzinu u zavojima.

- Ako morate upotrijebiti lance za snijeg, postavite rezervni kotač na stražnju osovinu i provjerite tlak napuhavanja.

- Na zaslonu instrumentne ploče prikazuje se kontrolno svjetlo koje nekoliko sekundi treperi, a zatim ostaje stalno upaljeno.