Natrag na popis

PREDNJI NASLONI ZA GLAVU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Naslon za glavu A

Za podizanje naslona za glavu

Povucite ga prema gore do željene visine.

Za spuštanje naslona za glavu

Gurnite jezičac 2 prema naprijed, lagano podignite naslon za glavu kako biste ga odbravili i gurnite ga prema dolje do željene visine.

Za vađenje naslona za glavu

Podignite ga u njegov najviši položaj. Pritisnite gumb 1 i podignite naslon za glavu sve dok ga ne izvadite.

Za ponovno stavljanje naslona za glavu

Prije svega, provjerite poravnanje i čistoću šipki naslona za glavu.

Povucite jezičac 2 prema naprijed.

Umetnite šipke naslona za glavu u utore, ozubljenje prema naprijed (nagnite naslon unazad ako je potrebno).

Spustite naslon za glavu do željene visine.

Budući da je naslon za glavu sigurnosni element, pazite da je on uvijek na svom mjestu i u pravilnom položaju: vrh naslona za glavu mora biti što je bliže moguće vašem tjemenu i razmak između vaše glave i naslona za glavu mora biti minimalan.

Naslon za glavu B

Za podizanje naslona za glavu

Povucite ga prema gore do željene visine.

Za spuštanje naslona za glavu

Pritisnite gumb 3 i spustite naslon za glavu do željene visine.

Za vađenje naslona za glavu

Podignite ga u njegov najviši položaj. Pritisnite gumb 4 i podignite naslon za glavu sve dok ga ne izvadite.

Napomena: kad je naslon za glavu izvađen, pazite da ne promijenite položaj šipki.

Za ponovno stavljanje naslona za glavu

Ako je podešavanje šipki promijenjeno, izvucite šipke do kraja tako da ih povučete odozgora. Pazite da budu poravnate, čiste i, u slučaju poteškoća, provjerite jesu li utori okrenuti prema naprijed.

Stavite šipke naslona za glavu u vodilice (ako je potrebno nagnite naslon prema natrag).

Gurnite naslon za glavu prema dolje sve do blokiranja, a zatim pritisnite gumb 3 i gurnite naslon za glavu prema dolje do kraja.

Budući da je naslon za glavu sigurnosni element, pazite da je on uvijek na svom mjestu i u pravilnom položaju: vrh naslona za glavu mora biti što je bliže moguće vašem tjemenu i razmak između vaše glave i naslona za glavu mora biti minimalan.

Naslon za glavu C

Za podizanje naslona za glavu

Povucite ga prema gore do željene visine.

Za spuštanje naslona za glavu

Pritisnite jezičac 5 i spustite naslon za glavu do željene visine.

Za vađenje naslona za glavu

Podignite ga u njegov najviši položaj. Pritisnite jezičce 56 i podignite naslon za glavu kako biste ga izvadili.

Napomena: kad je naslon za glavu izvađen, pazite da ne promijenite položaj šipki.

Za ponovno stavljanje naslona za glavu

Pritisnite jezičac 5.

Stavite šipke naslona za glavu u utore, ozubljenja prema naprijed i spustite naslon za glavu do željene visine.

Budući da je naslon za glavu sigurnosni element, pazite da je on uvijek na svom mjestu i u pravilnom položaju: vrh naslona za glavu mora biti što je bliže moguće vašem tjemenu i razmak između vaše glave i naslona za glavu mora biti minimalan.