Natrag na popis

PEPELJARE, UPALJAČ ZA CIGARETE, UTIČNICE ZA DODATNU OPREMU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomična pepeljara 1

Radi se o pomičnoj pepeljari koja se može staviti u držač čaša 3.

Za njeno otvaranje, podignite poklopac.

Za pražnjenje, povucite sklop. Pepeljara izlazi iz svog ležišta.

Upaljač za cigarete 2

Kod uključenog kontakta, pritisnite ga. Kada se usije, on sam iskače. Povucite ga.

Nakon upotrebe, vratite ga nazad, ali ga nemojte pritisnuti do kraja.

Utičnica za dodatnu opremu

Možete upotrebljavati prostor za upaljač za cigarete 2 ili jednu od utičnica 4 (ovisno o vozilu). Utičnice za dodatnu opremu predviđene su za priključenje dodatne opreme koja je odobrena od strane Tehničke službe marke i čija snaga ne prelazi 120 Watta (napon 12V).

Obzirom na napunjenost akumulatora, utičnica za dodatnu opremu može prestati raditi.

Ako vaše vozilo nije opremljeno upaljačem za cigarete i pepeljarom, možete ih nabaviti kod Predstavnika marke.

Priključujte samo dodatnu opremu kojoj je maksimalna snaga 120 Watta.

Opasnost od požara.