Natrag na popis

METLICA BRISAČA STAKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zamjena metlica brisača prednjeg stakla 2

- Kod isključenog kontakta, lagano podignite ručicu brisača stakla 2;

- povucite jezičac 1 prema gore;

- pomaknite metlicu u smjeru strelice.

Za ponovno postavljanje, postupite obrnutim redom i provjerite je li metlica ispravno zakvačena.

Zamjena metlica brisača prednjeg stakla 3

- Kod isključenog kontakta, lagano podignite ručicu brisača stakla 5;

- povucite jezičac 4 (pomak A) i gurnite metlicu prema gore.

Ponovno postavljanje

Klizno pomičite metlicu na ručicu sve dok se ne zakvači. Provjerite da li je zabravljenje metlice dobro. Stavite ručicu brisača stakla u položaj zaustavljanja.

Provjeravajte stanje metlica brisača stakla. Njihov vijek trajanja ovisi o vama:

- redovito čistite metlice, vjetrobransko staklo i stražnje staklo s vodom sa sapunicom;

- ne upotrebljavajte ih kada su vjetrobransko i stražnje staklo suhi;

- odlijepite ih s vjetrobranskog stakla ili sa stražnjeg stakla ako dugo nisu bili u upotrebi.

Prije zamjene metlice brisača stakla provjerite je li ručica u položaju zaustavljanja (isključena).

Opasnost od ozljeda

Zamjena metlice brisača stražnjeg stakla

Verzije s krilnim vratima

- Kod isključenog kontakta, podignite ručicu brisača stakla 8;

- okrećite metlicu 6;

- pritisnite jezičac 7;

- povucite i skinite metlicu (pomak B).

Za ponovno postavljanje, postavite u suprotnom smjeru i provjerite je li metlica ispravno zakvačena.

Verzije s podiznim dijelom vrata prtljažnika

- Kod isključenog kontakta, podignite ručicu brisača stakla 9;

- okrećite metlicu 10 sve do točke otpora;

- povucite i skinite metlicu (pomak C).

Za ponovno postavljanje, postupite obrnutim redom i provjerite je li metlica ispravno zakvačena.

- U vrijeme smrzavanja, pazite da metlice brisača nisu smrznute (opasnost od pregrijavanja motorića).

- Provjeravajte stanje metlica.

Treba ih zamijeniti kada se njihova učinkovitost smanji: otprilike svake godine.

Prilikom zamjene metlice, kada je ona skinuta pazite da ručica ne padne na staklo: postoji opasnost od loma stakla.