Ono se pali, kada je kontakt uključen, ako jedna vrata nisu dobro zatvorena.

Order: 
260
Image: 
Model: