Natrag na popis

KUKA ZA VUČU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A = 781 mm.

Dozvoljeno opterećenje vučnog priključka, najveća dopuštena masa prikolice s kočnicom i bez kočnice: pogledajte članak “Mase” u 6. poglavlju.

Odabir i postavljanje kuke za vuču

Najveća masa kuke za vuču: 23 kg

Za postavljanje kuke za vuču i njene uvjete upotrebe, pogledajte uputstvo za postavljanje opreme.

Preporuča se sačuvati to uputstvo zajedno s ostalom dokumentacijom vozila.

Ako kuka za vuču sakriva registracijsku pločicu ili stražnje svjetlo za maglu, trebate je skinuti kada ne vučete teret.

U svakom slučaju, obavezno poštujte lokalne zakone.