Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

(ovisno o vozilu)

1 - Tipka “bolja vidljivost” za odmagljivanje i odleđivanje stakala.

2 - Isključivanje klimatiziranja zraka.

36 - Podešavanje temperature zraka.

4 - Zaslon.

5 - Uključivanje automatskog načina rada.

7 i 9 - Podešavanje raspodjele zraka u pu tničkom prostoru.

810 - Podešavanje brzine ventiliranja.

11 - Odleđivanje stražnjeg stakla i grijanih  električnih retrovizora.

12 - Komanda za recirkulaciju zraka.

Informacije i savjeti za upotrebu

Pogledajte članak “Klimatiziranje zraka: informacije i savjeti za upotrebu”.

Automatski način rada

Pritisnite tipku 5. Pali se kontrolno svjetlo rada AUTO.

Automatski klima uređaj je sustav koji jamči (osim u ekstremnim slučajevima upotrebe) udobnost u putničkom prostoru i održavanje dobre razine vidljivost, a da pritom ne povećava potrošnju goriva.

To je preporučeni način upotrebe.

Za postizanje i održavanje odabrane razine udobnosti i zadržavanje dobre vidljivosti, sustav djeluje na:

- brzina ventilacije;

- raspodjela zraka;

- upravljanje recirkulacijom zraka;

- pokretanje ili zaustavljanje klima uređaja;

- temperaturu zraka.

Prikazuju se samo temperatura i simbol AUTO

Funkcije kojima upravlja automatski način rada se ne pojavljuju.

- pritisnite tipku 6 za povećanje temperature;

- pritisnite tipku 3 za smanjenje temperature.

Napomena: Krajnje vrijednosti “15°C” i “27°C” omogućavaju sustavu da proizvede najveću moguću nisku temperaturu i najveću moguću visoku temperaturu bez obzira na uvjete u okruženju.

U automatskom načinu rada (kontrolno svjetlo AUTO upaljeno na zaslonu), sve funkcije klima uređaja provjerava sustav.

Kada promijenite neke funkcije, kontrolno svjetlo AUTO se gasi. Samo promijenjenu funkciju više ne provjerava sustav.

Prikazane vrijednosti temperature osiguravaju razinu udobnosti.

Prilikom pokretanja vozila, povećanje ili smanjenje prikazane vrijednosti ne omogućava brže postizanje razine komfora. Sustav uvijek poboljšava pad ili rast temperature (ventiliranje ne počinje trenutno na najvećoj brzini: postupno se povećava) to može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.

U pravilu, osim ako to ne predstavlja veliku smetnju, uvodnici zraka na armaturnoj ploči moraju uvijek biti otvoreni.

Promjena automatskog načina rada

Normalan rad sustava je u automatskom načinu rada, ali vi možete promijeniti taj odabir koji sustav uvjetuje (raspodjela zraka,…). Te su mogućnosti opisane na stranicama koje slijede.

Automatski način rada je preporučeni način upotrebe

Naime, automatski klima uređaj je sustav koji jamči (osim u slučajevima nepravilne upotrebe) udobnost u putničkom prostoru i održavanje dobre razine vidljivosti, a da pritom ne povećava potrošnju goriva.

Mogućnosti promjene opisane su na stranicama koje slijede.

Vratite se u automatski način rada čim je to moguće.

Raspodjela zraka u putničkom prostoru

Postoji pet mogućih kombinacija raspodjele zraka, koje se dobivaju uzastopnim pritiscima na tipke 79. Strelice koje se nalaze na zaslonu 4 vas informiraju o vašem odabiru:

õ Dovod zraka usmjeren je prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i bočnih stakala.

÷ Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i bočnih stakala i nogama putnika.

ô Dovod zraka je prvenstveno usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči. Ovaj položaj omogućava najbrže zagrijavanje ili rashlađivanje putničkog prostora.

ö Dovod zraka usmjeren je prema svim uvodnicima zraka i prema nogama putnika.

F Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

Ukoliko odaberete ručni način za raspodjelu zraka, gasi se kontrolno svjetlo na zaslonu 4 (automatski način rada) što znači da samo raspodjela zraka više nije pod automatskom kontrolom sustava.

Za vraćanje u automatski način rada, pritisnite tipku 5.

Promjena brzine ventiliranja.

U automatskom načinu rada, sustav upravlja brzinom ventiliranja koja je najpogodnija za dostizanje i održavanje udobnosti.

Pritiskom na tipke 810, izlazite iz automatskog načina rada.

Ove tipke omogućavaju povećanje i smanjenje brzine ventiliranja.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja uključivanjem i isključivanjem klima uređaja u skladu s vanjskim klimatskim uvjetima.

Pritiskom na tipku 2, izlazite iz automatskog načina rada: kontrolno svjetlo AUTO na zaslonu 4 se gasi.

Napomena: funkcija “dobra vidljivost” automatski uključuje klima uređaj. Za vraćanje u automatski način rada, pritisnite tipku 5.

U automatskom načinu rada, kada je vani hladno, ventilacija ne može odmah početi raditi na maksimalnoj brzini: brzina se postepeno povećava, sve dok temperatura motora nije dovoljna da omogući zagrijavanje putničkog prostora. To može trajati nekoliko sekundi ili nekoliko minuta.

Odmrzavanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

Pritisnite tipku 11.

Ova funkcija omogućava brzo električno odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, grijanih električnih retrovizora.

Za izlaz iz ove funkcije, ponovno pritisnite tipku 11. Odmagljivanje automatski prestaje.

Funkcija “bolja vidljivost”

Pritisnite tipku 1.

Kontrolno svjetlo tipke AUTO (koja se nalazi na zaslonu) se gasi.

Ova funkcija omogućava brzo odmagljivanje i odleđivanje vjetrobranskog stakla, prednjih bočnih stakala i retrovizora.

Ona traži automatsko uključivanje klima uređaja, odleđivanje stražnjeg stakla i prekid recirkulacije zraka.

Pritisnite gumb 11, ako ne želite da se uključi grijanje stražnjeg stakla.

Napomena: ako želite smanjiti dovod zraka (koji može stvoriti određenu razinu buke u putničkom prostoru), pritisnite tipku 10.

Za izlaz iz ove funkcije, možete pritisnuti:

- ili ponovno tipku 1;

- ili tipku 5 (kontrolno svjetlo AUTO pali se na zaslonu).

Recirkulacija zraka.

Pritisak na tipku 12 omogućava pokretanje recirkulacije zraka (simbol se pali na zaslonu).

Tijekom recirkulacije, uzima se zrak iz putničkog prostora i recirkulira se, bez usisa zraka izvana.

Recirkulacija zraka omogućava izolaciju od vanjskog zraka (prometovanje zagađenim područjem…).

Duža upotreba tog položaja može dovesti do neugodnih mirisa uslijed neobnavljanja zraka kao i do stvaranja pare na staklima.

Savjetuje se dakle, prelazak u normalan način rada (vanjski zrak ili automatska recirkulacija) ponovnim pritiskom tipke 12 kada recirkulacija zraka više nije potrebna.