Natrag na popis

GRIJANJE, KLIMATIZIRANJE ZRAKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

1 - Komanda za recirkulaciju zraka.

2 - Podešavanje temperature zraka.

3 - Podešavanje brzine ventiliranja.

4 - Podešavanje raspodjele zraka u putničkom prostoru.

5 - Komanda i kontrolno svjetlo odleđivanja i odmagljivanja grijanog stražnjeg stakla i grijanih električnih retrovizora.

6 - Komanda i kontrolno svjetlo uključivanja klima uređaja (ovisno o vozilu).

Informacije i savjeti za upotrebu:

Pogledajte članak “Klimatiziranje zraka: informacije i savjeti za upotrebu”.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

Tipka 6 omogućava uključivanje (kontrolno svjetlo upaljeno) ili isključivanje (kontrolno svjetlo ugašeno) rada klima uređaja.

Klima uređaj se može koristiti za snižavanje temperature u putničkom prostoru.

Klima uređaj se može koristiti neovisno o komandama za podešavanje temperature. Kada je jako hladno može se koristiti za brže odmagljivanje. Pogledajte članak “Brzo odmagljivanje” na sljedećoj stranici.

Klima uređaj ne radi ako je vanjska temperatura niska.

Podešavanje temperature zraka

Okrenite komandu 2 ovisno o željenoj temperaturi. Što je klizač dalje u crvenom, temperatura će biti veća.

Raspodjela zraka u putničkom prostoru

Okrećite komandu 4 kako biste klizač doveli u jedan od označenih položaja.

W Dovod zraka usmjeren je prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i bočnih stakala. Ovim položajem se izbjegava zamagljivanje.

i Dovod zraka je usmjeren prema mlaznicama za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i bočnih stakala, te prema nogama putnika.

Ovaj položaj preporuča se za bolju razinu udobnosti kad je hladno.

ó Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

G Dovod zraka je usmjeren prema svim uvodnicima zraka i prema nogama putnika.

J Dovod zraka usmjeren je uglavnom prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

Ovaj položaj preporuča se za bolju razinu udobnosti kad je vruće.

Brzo odmagljivanje

Dovedite komande u položaje W:

- vanjski zrak;

- najveća temperatura;

- odmagljivanje.

Upotreba klima uređaja omogućava ubrzavanje odmagljivanja.

Podešavanje brzine ventiliranja

Normalna upotreba

Okrenite komandu 3 u jedan od četiri položaja kako biste pokrenuli ventiliranje i podesili jačinu.

Odaberite položaj 1 za minimalnu ventilaciju i položaj 4 za maksimalnu ventilaciju.

Položaj 0

U tom položaju:

- klima uređaj automatski prestaje raditi, čak i ako je tipka 6 uključena (kontrolno svjetlo ostaje upaljeno);

- brzina ventilacije zraka u putničkom prostoru je nula;

- pa ipak mali dovod zraka postoji kada je vozilo u pokretu.

Ovaj položaj se ne smije često koristiti.

Recirkulacija zraka (izolacija putničkog prostora)

Okrenite komandu 1 prema simbolu â za recirkulaciju zraka.

U tim uvjetima, zrak je uzet iz putničkog prostora i recirkulira se bez usisa vanjskog zraka.

Recirkulacija zraka omogućava:

- za izolaciju od vanjskog zraka (vožnja u zagađenim područjima, neugodni mirisi…) ;

- brže postizanje željene temperature u putničkom prostoru.

Dulja upotreba ovog položaja može dovesti do stvaranja pare na bočnim staklima i vjetrobranskom staklu te do neugodnih mirisa uslijed cirkulacije neobnovljenog zraka u putničkom prostoru.

Savjetuje se dakle, prelazak na normalan način rada (vanjski zrak) ponovnim okretanjem komande 1 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.