Natrag na popis

ZAKLJUČAVANJE, OTKLJUČAVANJE VRATA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Slučaj neispravnosti daljinskog upravljača ili, ovisno o vozilu, kartice

U nekim slučajevima radiofrekvencijski daljinski upravljač ili kartica neće raditi:

- istrošenost baterije radiofrekvencijskog daljinskog upravljača ili kartice, ispražnjen akumulator vozila itd.

- upotreba uređaja koji rade na istoj frekvenciji kao kartica (mobilni telefon...);

- vozilo se nalazi na području s jakim elektromagnetskim zračenjem;

- vozilo je zaključano digitalnim ključem; DIGITALNI KLJUČ.

Moguće je dakle:

- za upotrebu radiofrekvencijskog daljinskog upravljača ili rezervnog ključa ugrađenog u karticu (ovisno o vozilu) za otključavanje vrata vozača;

- upotrijebiti unutarnju komandu za zaključavanje/otključavanje vrata (pogledajte na slijedećim stranicama);

- ovisno o vozilu, upotrijebiti digitalni ključ.

Ključ ugrađen u karticu

Ugrađeni ključ 2 može se upotrebljavati za zaključavanje ili otključavanje vozačevih vrata kada kartica ne radi.

Pristup ključem 2

Klizanjem pomaknite stražnji dio kućišta 1 prema dolje dok pritišćete zonu A.

Upotreba ključa ugrađenog u karticu

- Povucite ručicu 3.

- Poklopac B na vozačevim vratima pritisnite prema dolje.

- Kraj ključa 2 umetnite u utor 4 na dnu poklopca B.

- Okrenite ga prema gore za skidanje poklopca B.

- Ključ 2 umetnite u bravu na vozačevim vratima pa zaključajte ili otključajte.

Nakon ulaska u vozilo ključ vratite u njegovo ležište u kartici.

Vozila s ključem/daljinskim upravljačem

Upotreba ključa

- Povucite ručicu 3.

- Poklopac B na vozačevim vratima pritisnite prema dolje.

- Kraj ključa 5 umetnite u utor 4 na dnu poklopca B.

- Okrenite ga prema gore za skidanje poklopca B.

- Ključ 5 umetnite u bravu na vozačevim vratima pa zaključajte ili otključajte.

Ručno zaključavanje vrata suvozača

Kada su vrata otvorena, okrećite vijak 6 (pomoću završetka ključa) i zatvorite vrata.

Vrata će od tog trenutka biti zaključana izvana.

Vrata se tada mogu otvoriti samo iz unutrašnjosti vozila ili pomoću ključa za vozačeva vrata.

Komanda za zaključavanje /otključavanje vrata iz unutrašnjosti

Prekidač 7 istovremeno upravlja vratima, prtljažnikom i vratašcima spremnika za gorivo.

Ako je jedan otvarajući dio (vrata ili prtljažnik) otvoren ili nije dobro zatvoren, slijedi brzo zaključavanje/otključavanje svih otvarajućih dijelova.

U slučaju prijevoza predmeta u otvorenom prtljažniku, ipak možete zaključati ostala vrata: uz zaustavljen motor, držite pritisnutim prekidač 7 da biste zaključali ostala vrata.

Kontrolno svjetlo zaključavanja otvarajućih dijelova

Kada je kontakt uključen, kontrolno svjetlo prekidača 7 označava stanje zaključanosti otvarajućih dijelova:

- kad je kontrolno svjetlo uključeno, vrata i vrata prtljažnika su zaključana;

- ako je kontrolno svjetlo ugašeno, otvarajući dijelovi su otključani.

Kada zaključate vrata, kontrolno svjetlo ostaje upaljeno, a zatim se gasi.

Zaključavanje otvarajućih dijelova bez kartice ili bez ključa

Na primjer, u slučaju ispražnjene baterije, privremenog prekida rada kartice ili ključa itd.

Kada je kontakt isključen i kada su jedna vrata ili vrata prtljažnika otvorena, pritisnite prekidač 7 i držite ga pritisnutim dulje od pet sekundi.

Nakon zatvaranja vrata svi otvarajući dijelovi bit će zaključani.

Napomena: otključavanje vozila izvana moguće je samo karticom koja se nalazi u području dosega vozila ili pomoću ključa.

Odgovornost vozača

Ako odlučite voziti sa zaključanim vratima, znajte da to može otežati pristup spasilaca u putničku kabinu u hitnim slučajevima.

Nikada ne izlazite iz vozila ostavljajući ključ ili karticu u njemu.