Natrag na popis

UKRASNI POKLOPAC - KOTAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ukrasni poklopac sa skrivenim vijcima kotača

Skinite ga pomoću ključa za ukrasne poklopce 1 (koji se nalazi u kompletu alata) tako da kukicu stavite u predviđeni otvor blizu ventila 2.

Za njegovo ponovno postavljanje, okrenite ga prema ventilu 2 Umetnite kukice za pričvršćenje tako da započnete na strani ventila A, zatim BC i završite na strani suprotnoj od ventila D.

Ukrasni poklopac 3

Otkvačite ga pomoću ključa za ukrasne poklopce 1 (koji se nalazi u kompletu alata) tako da kukicu stavite u blizinu ukrasnog poklopca.

Za ponovno postavljanje postavite pet pričvršćenja ukrasnog poklopca nasuprot pet pričvrsnih vijaka kotača i jako pritisnite sredinu ukrasnog poklopca kako bi se zakvačio na kotač.

Središnji ukrasni poklopac s vidljivim vijcima kotača

(Ukrasni poklopac kotača 4)

Pristup vijku je izravan.

Nikada ne ostavljajte alate razbacane u vozilu: postoji opasnost od izbacivanja prilikom kočenja. Nakon upotrebe provjerite je li sav alat ispravno postavljen u komplet alata, a zatim ga ispravno postavite u ležište.

Opasnost od ozljeda