Natrag na popis

STRAŽNJA SJEDALA: funkcije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stražnja sjedala u drugom redu

Stražnja sjedala sastoje se od zasebnih sjedala.

Za pomicanje sjedala prema naprijed ili natrag

Podignite ručicu 1 ili sa stražnje strane sjedala povucite crni remen 2 da biste otključali sjedalo.

Kada dostignete željeni položaj, pustite polugu 1 ili ručicu 2 i provjerite je li se sjedalo pravilno zaključalo za pod.

Za nagib naslona

(udoban položaj)

Povucite remen 3 da biste otključali naslon sjedala i nagnuli ga u željeni položaj (tri moguća položaja).

Kada namjestite željeni položaj, otpustite remen 3 i provjerite je li naslon sjedala potpuno zaključan na mjestu.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Prilikom pomicanja stražnjih sjedala, osigurajte da nema stranih tijela na točkama pričvršćenja (ruka ili noga putnika, životinja, kamenčići, krpa, igračke, itd.).

Za preklapanje naslona sjedišta (položaj stolića)

- Do kraja spustite naslone za glavu;

- povucite remen 3 ili na stražnjoj strani sjedala pritisnite ručicu 4 da biste otključali naslon sjedala;

- preklopite naslon sjedala i otpustite remen 3 ili ručicu 4;

- provjerite je li zabravljenje naslona dobro.

Kako biste izbjegli opasnost od povreda provjerite da se nitko ne nalazi u blizini pokretnih dijelova.

Položaj stola može se postići tako da se naslon preklopi (pokret A) sve do kraja na sjedište.

U tom položaju, sjedala mogu biti optrećena do 80 kg.

Za ponovno podizanje naslona

(položaj stola)

- Povucite remen 3 ili pritisnite ručicu 4 da biste otključali naslon sjedala;

- uhvatite naslon sjedala i podignite ga (pokret B);

- provjerit eje li zabravljenje dobro.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Kako biste izbjegli opasnost od povreda provjerite da se nitko ne nalazi u blizini pokretnih dijelova.

Kod vraćanja naslona u početni položaj, provjerite da li je zabravljenje naslona dobro.

U slučaju upotrebe presvlaka na sjedalima, pazite da ne ometaju zabravljenje naslona.

Pazite da dobro namjestite sigurnosne pojaseve.

Ponovno postavite naslone za glavu.

Preklapanje sjedala

(preklopljeni položaj)

- Pomaknite sjedala prema naprijed;

- uvjerite se da nijedan uređaj nije spojen na utičnicu za dodatnu opremu 5;

- do kraja spustite naslone za glavu;

- pomaknite sjedalo unatrag prema stražnjem dijelu vozila koliko god je moguće;

- preklopite naslon sjedala u položaj stola (pokret A) povlačenjem remena 3 ili pritiskanjem ručice 4;

- podignite ručicu 6 koliko god je moguće da biste otključali sjedalo ili povucite crveni remen 7 na stražnjoj strani sjedala ako sjedite u trećem redu sjedala;

- podignite i vodite sjedalo dok ne dođe u okomiti položaj (pokret C) u sklopljenom položaju.

Kako biste izbjegli opasnost od povreda provjerite da se nitko ne nalazi u blizini pokretnih dijelova.

Ograničenje upotrebe

Vožnja s preklopljenim sjedalom nije dopuštena ako se u istom redu na drugom sjedalu nalazi putnik.

Na to vas podsjeća naljepnica 8 na stražnjoj strani sjedala.

Opasnost od ozljeda

Za ponovno postavljanje klupe

- Povucite crveni remen 7 do kraja prema gore pa spuštajte sjedalo dok se ne zaključa na podu (pokret D);

- Provjerite je li sjedalo dobro zaključano za pod;

- Podignite naslon sjedala (pokret B) povlačenjem remena 3 ili pritiskanjem ručice 4.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Kod vraćanja naslona u početni položaj, provjerite da li je zabravljenje naslona dobro.

U slučaju upotrebe presvlaka sjedala, pazite da ne ometaju zabravljenje naslona sjedala.

Pazite da dobro namjestite sigurnosne pojaseve.

Ponovno postavite naslone za glavu.

Kako biste izbjegli opasnost od povreda provjerite da se nitko ne nalazi u blizini pokretnih dijelova.

Prilikom pomicanja stražnjih sjedala, osigurajte da nema stranih tijela na točkama pričvršćenja (ruka ili noga putnika, životinja, kamenčići, krpa, igračke, itd.).

Stražnja sjedala u trećem redu

Pristupanje sjedalima u trećem redu

- Pomaknite sjedalo u drugom unatrag što je više moguće;

- Do kraja spustite naslon za glavu na sjedalu;

- Preklopite naslon sjedala (pokret A);

- Podignite ručicu 6 do kraja da biste otključali sjedalo;

- Podignite i vodite sjedalo do okomitog položaja (pokret C);

- Sjednite na sjedalo u trećem redu.

Vraćanje sjedala iz drugog reda u početni položaj:

- Povucite crveni remen 7 koliko možete da biste vratili sjedalo u položaj stola (pokret D);

- Provjerite je li sjedalo dobro zaključano za pod;

- Podignite naslon sjedala povlačenjem remena 3 ili pritiskanjem ručice 4.

Prilikom rukovanja sjedalima vodite ih tijekom cijelog kretanja.

Prilikom pomicanja stražnjih sjedala, osigurajte da nema stranih tijela na točkama pričvršćenja (ruka ili noga putnika, životinja, kamenčići, krpa, igračke, itd.).

Ograničenje upotrebe

Prije pomicanja sjedala iz drugog reda prema naprijed provjerite da je sjedalo u položaju stola.

Na to vas podsjeća naljepnica 9 na stražnjoj strani sjedala.

Kako biste izbjegli opasnost od povreda provjerite da se nitko ne nalazi u blizini pokretnih dijelova.

Za pomicanje sjedala prema naprijed ili natrag

Podignite polugu 10 ili sa stražnje strane sjedala povucite crni remen 11 za otključavanje sjedala.

Kada dostignete željeni položaj, pustite polugu 10 ili crnu ručicu 11 i provjerite je li se sjedalo pravilno zaključalo za pod.

Za vrijeme rukovanja stražnjim sjedalima u trećem redu:

- pazite da se nitko ne nalazi u blizini dijelova koji se pomiču

- provjerite ima li dovoljno prostora oko sjedala

- provjerite da ništa ne zaklanja dio koji je namijenjen za spremanje sjedala u prtljažnik.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

Za nagib naslona

(udoban položaj)

Povucite remen 12 da biste otključali naslon sjedala i nagnuli ga u željeni položaj (tri moguća položaja).

Kada namjestite željeni položaj, otpustite remen 12 i provjerite je li naslon sjedala potpuno zaključan na mjestu.

Za preklapanje naslona sjedišta (položaj stolića)

- Do kraja spustite naslone za glavu;

- povucite remen 12 ili na stražnjoj strani sjedala pritisnite ručicu 13 da biste otključali naslon sjedala;

- preklopite naslon sjedala i otpustite remen 12 ili ručicu 13;

- provjerite je li zabravljenje naslona dobro.

Pazite da zabravljenje naslona sjedala bude dobro. U protivnom, maknite predmet koji vam smeta straga. Ponavljajte sve dok sjedalo ne bude dobro zabravljeno.

Položaj stola može se postići tako da se naslon preklopi (pokret E) sve do kraja na sjedište.

U tom položaju, sjedala mogu biti optrećena do 80 kg.

Kako biste izbjegli opasnost od povreda provjerite da se nitko ne nalazi u blizini pokretnih dijelova.

Za ponovno podizanje naslona

(položaj stola)

- Povucite remen 12 ili pritisnite ručicu 13 da biste otključali naslon sjedala;

- uhvatite naslon sjedala i podignite ga (pokret F);

- provjerit eje li zabravljenje dobro.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Kako biste izbjegli opasnost od povreda provjerite da se nitko ne nalazi u blizini pokretnih dijelova.

Kod vraćanja naslona u početni položaj, provjerite da li je zabravljenje naslona dobro.

U slučaju upotrebe presvlaka na sjedalima, pazite da ne ometaju zabravljenje naslona.

Pazite da dobro namjestite sigurnosne pojaseve.

Ponovno postavite naslone za glavu.

Preklapanje sjedala

(preklopljeni položaj)

- Gurnite sjedala u drugom redu prema naprijed do kraja;

- Do kraja spustite naslone za glavu;

- Pomoću crnog remena pomaknite sjedalo unazad koliko je god moguće 11;

- Preklopite naslon sjedala u položaj stola (pokret E) pomoću ručice 13;

- Povucite crveni remen 14 sa stražnje strane sjedala da biste ga otključali;

- Podignite i vodite sjedalo dok ne bude okomito (pokret G) u sklopljenom položaju.

Prilikom pomicanja stražnjih sjedala, osigurajte da nema stranih tijela na točkama pričvršćenja (ruka ili noga putnika, životinja, kamenčići, krpa, igračke, itd.).

Za vrijeme rukovanja stražnjim sjedalima u trećem redu:

- pazite da se nitko ne nalazi u blizini dijelova koji se pomiču;

- provjerite ima li dovoljno prostora oko sjedala;

- provjerite da ništa ne zaklanja dio koji je namijenjen za spremanje sjedala u prtljažnik.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

Za ponovno postavljanje klupe

- Povucite crveni remen 14 do kraja pa spuštajte sjedalo (pokret H) dok se ne zaključa za pod;

- provjerite li zabravljenje sjedala dobro;

- podignite naslon sjedala (pokret F) pritiskom na ručicu 13.

Na stražnjim sjedalima u trećem redu ne smiju se prevoziti osobe niti životinje ako pokrov prtljage nije uvučen.

Prilikom pomicanja stražnjih sjedala, osigurajte da nema stranih tijela na točkama pričvršćenja (ruka ili noga putnika, životinja, kamenčići, krpa, igračke, itd.).

Za vrijeme rukovanja stražnjim sjedalima u trećem redu:

- pazite da se nitko ne nalazi u blizini dijelova koji se pomiču

- provjerite ima li dovoljno prostora oko sjedala

- provjerite da ništa ne zaklanja dio koji je namijenjen za spremanje sjedala u prtljažnik.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

Ograničenje upotrebe

Zabranjena je vožnja s preklopljenim naslonom ili sjedalom u drugom redu dok se putnik nalazi na sjedalu u trećem redu.

Na to vas podsjeća naljepnica 15 na stražnjoj strani sjedala.

Opasnost od ozljeda

Vožnja s preklopljenim sjedalom nije dopuštena ako se u istom redu na drugom sjedalu nalazi putnik.

Na to vas podsjeća naljepnica 16 na stražnjoj strani sjedala.

Opasnost od ozljeda

Sjedala u drugom i trećem redu

Za vađenje sjedala

Sjedala iz drugog i trećeg reda mogu se izvaditi da bi se omogućio prijevoz velikih predmeta. Opremljeni su utikačem koji označava prisutnost sjedala u vozilu i/ili prisutnost putnika na sjedalu, kao i status vezanja sigurnosnog pojasa SIGURNOSNI POJASEVI.

- Preklopite sjedalo u sklopljeni položaj i uklonite vratašca 20;

- Iskopčajte utikač 17 pomicanjem crvenog jezička 19;

- pritisnite područje 18 oko utikača i istovremeno ga povucite da biste ga iskopčali;

- pravilno ga iskopčajte držeći utikač bez povlačenja kabela 21;

- prikopčajte kabel 21 utikača na kopču 22;

- vratite vratašca 20.

Vađenje sjedala:

- Povucite prekidač za otpuštanje 23 označen crvenom oznakom i držite ga da biste sjedalo nagnuli na 45°;

- Vodite sjedalo do položaja stola.

Potom možete otključano sjedalo izvaditi iz vozila.

Kako biste izbjegli opasnost od povreda provjerite da se nitko ne nalazi u blizini pokretnih dijelova.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Stražnje je sjedalo teško. Zbog vlastite sigurnosti, njome rukujte vrlo oprezno.

Za postavljanje sjedala

Prije postavljanja sjedala provjerite nalazi li se na odgovarajućem položaju u vozilu.

Informacije se nalaze na naljepnici 24 na stražnjoj strani sjedala.

Sjedala se ne smiju zamijeniti.

- Pričvrstite kukice 25 za pričvrsnu točku 26 označenu strelicom 27 tako da polagano podižete naslon sjedala;

- Pomaknite sjedalo prema naprijed do kraja (pokret J);

- Zaključat će se prekidač za otpuštanje 23 uz zvuk zaključavanja;

- Ponovno utaknite utikač 17.

Prilikom pomicanja stražnjih sjedala, osigurajte da nema stranih tijela na točkama pričvršćenja (ruka ili noga putnika, životinja, kamenčići, krpa, igračke, itd.).

Za postavljanje sjedala

(nastavak)

Pričvršćivanje utikača 17:

- Skinite vratašca 20;

- Oslobodite kabel 21 iz utikača na kopči 22;

- Prikopčajte utikač 17 i zaključajte crveni jezičac 19;

- Vratite kabel 21 u udubljenje u tepihu 28;

- Vratite vratašca 20.

Kad vraćate sjedalo u vozilo, obavezno ponovno priključite utikač sjedala. Ako to ne učinite, informacije o kopči sigurnosnog pojasa neće se prikazati na instrumentnoj ploči SIGURNOSNI POJASEVI.

Za postavljanje sjedala

(nastavak)

Postavljanje sjedala u položaj za upotrebu:

- Povucite crveni remen 29 do kraja;

- Spustite sjedalo i vodite ga dok se ne zaključa u podu (pokret K).

provjerite je li zabravljenje sjedala dobro.

Podignite naslon sjedala (pokret L).

Prilikom pomicanja stražnjih sjedala, osigurajte da nema stranih tijela na točkama pričvršćenja (ruka ili noga putnika, životinja, kamenčići, krpa, igračke, itd.).

Nakon vraćanja utikača 17 i zatvaranje vratašca 20 ključno je povući crveni remen 29 prije preklapanja sjedala.

Na to vas podsjeća naljepnica 30 na stražnjoj strani sjedala.

Kako biste izbjegli opasnost od povreda provjerite da se nitko ne nalazi u blizini pokretnih dijelova.