Natrag na popis

STRAŽNJA KLUPA: funkcije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Preklapanje naslona

Provjerite da su prednja sjedala pomaknuta dovoljno unaprijed.

Prije pomicanja klupe provjerite da na podu nema nikakvih predmeta te da ništa ne ometa pomicanje.

Provjerite da nijedan uređaj nije priključen u utičnicu za dodatnu opremu 2.

Postavite sigurnosni pojas u kukicu 1 kako biste spriječili njegovo oštećenje i spustite stražnje naslone za glavu u položaj za odlaganje.

Povucite ručicu 3 naslona kojeg želite preklopiti (s desne ili lijeve strane klupe) i spustite naslon prema dolje.

Provjerite dobar položaj i rad stražnjih sigurnosnih pojaseva nakon svakog pomicanja stražnje klupe.

Za ponovno podizanje naslona

Prije podizanja naslona sjedala, pazite da ga nikakvi predmeti (boca s vodom, kutija s alatima itd.) ne spriječi da se pravilno zaključa i da je sigurnosni pojas pravilno postavljen u njegovu kuku.

Podignite naslon te završite tako da naslon klikne. Provjerite je li njegovo zabravljenje dobro.

Ograničenja upotrebe

Zabranjeno je voziti s naslonom ili sjedalom koji je preklopljen na prednje sjedalo dok je putnik na stražnjem sjedalu.

Prilikom pomicanja stražnjih sjedala, osigurajte da nema stranih tijela na točkama pričvršćenja (ruka ili noga putnika, životinja, kamenčići, krpa, igračke, itd.).

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Kod vraćanja naslona u početni položaj, provjerite da li je zabravljenje naslona dobro.

U slučaju upotrebe presvlaka sjedala, pazite da ne ometaju zabravljenje naslona sjedala.

Pazite da dobro namjestite sigurnosne pojaseve.

Ponovno postavite naslone za glavu.