Natrag na popis

PRIJEVOZ PREDMETA U PRTLJAŽNIKU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Predmete koje prevozite uvijek postavljajte na način da se oni većim dijelom oslanjaju na:

- naslon stražnjeg sjedala, za uobičajeno opterećenje (na primjer A);

- nasloni prednjih sjedala s preklopljenim naslonima stražnjih sjedala ako se radi o maksimalnom opterećenju (na primjer B);

- nasloni prednjih sjedala kada su stražnja sjedala u drugom i/ili trećem redu u preklopljenom položaju ili uklonjena iz vozila STRAŽNJA SJEDALA: funkcije (na primjer C).

Predmete koji se prevoze treba ravnomjerno rasporediti po cijelom utovarnom prostoru.

Ako morate odložiti predmete na preklopljeni naslon, obavezno skinite naslone za glavu prije preklapanja naslona tako da što više priljubite naslon uz sjedište.

Teški predmeti ne smiju se prevoziti na stražnjim sjedalima kada su nasloni sjedala preklopljeni u položaj stola.

Uvijek stavljajte najteže predmete na pod. Upotrebljavajte, ako je vozilo njima opremljeno, mjesta za učvršćivanje tereta 1 koja se nalaze na ploči poda prtljažnika. Teret se mora rasporediti tako da niti jedan predmet, u slučaju naglog kočenja, ne može biti odbačen prema naprijed na putnike. Privežite stražnje sigurnosne pojaseve čak i kad nema putnika na stražnjim sjedalima.

Prijevoz predmeta u stražnjem tovarnom prostoru

Ovisno o vozilu, rotirajući prsteni 23 mogu se upotrijebiti za osiguranje predmeta od prevrtanja. Broj prstenova i njihove lokacije mogu se razlikovati ovisno o vozilu.

Osobitost verzije teretnog furgon vozila

Rotirajući prsteni 3:

F max: 400 daN

Prstenovi 2 služe isključivo za izbjegavanje prevrtanja tereta. Teret prethodno mora biti učvršćen u prstenove za učvršćivanje 3 koji se nalaze na podu vozila.

Zbog vaše sigurnosti, pazite da su sva vrata na vašem vozilu zatvorena prije pokretanja.

U slučaju vožnje s otvorenim stražnjim desnim krilnim vratima, obavezno pričvrstite teret. Vožnja sa zatvorenim lijevim vratima ne smije zamijeniti pričvršćenje tereta. Vožnja s otvorenim stražnjim desnim krilnim vratima u vožnji smije se upotrebljavati samo u iznimnim slučajevima.

U svakom slučaju pridržavajte se lokalnih propisa.

Opasnost od pada tereta na kolnik.

Open Sesame" verzija

Ovisno o širini i duljini predmeta koji se prevoze u stražnjem tovarnom prostoru, koristite vrata suvozača i klizna bočna vrata.

Da biste to učinili, okrenite pregradu 4. Molimo obratite pažnju na postupak prilikom okretanja pregrade OKRETNA PREGRADA.

Otvor 8 i krovni nosač 7

(ovisno o vozilu)

Ovisno o duljini predmeta koji se prevoze u stražnjem dijelu, upotrijebite otvor 8 ili krovni nosač 7.

Položaj za upotrebu

Kad je krovni nosač u položaju za odlaganje, povucite ručicu 6 prema dolje da odbravite krovni nosač, zatim držite šipku krovnog nosača 5 i povucite ga prema sebi dok se ne zabravi (pokret C).

Krovni se nosač automatski zaključava. Provjerite je li poklopac motora dobro zatvoren.

Teret koji prevozite obavezno pričvrstite prstenovima 9.

Obavezno se pridržavajte maksimalne odobrene duljine i težine tereta.

Pripremite sve potrebne zaštite i prilagodite svoju vožnju kako biste smanjili kretanje tereta koji prevozite i kako biste izbjegli oštećenje vozila ili tereta.

Položaj pospremljenog naslona za glavu

Kada je krovni nosač u radnom položaju, povucite ručicu 6 prema dolje da biste odbravili krovni nosač, držite šipku krovnog nosača 5 i gurajte ga prema gore dok se ne zabravi (pokret D).

Krovni se nosač automatski zaključava. Provjerite je li poklopac motora dobro zatvoren.

Maksimalna dopuštena težina tereta na krovnom nosaču 7: 30 kg, ravnomjerno raspoređeno.

Maksimalna duljina tereta:

- standardna šasija: 2 m;

- duga šasija: 2,5 m.

Pri rukovanju krovnim nosačem pazite da nitko nije u blizini pokretnih dijelova.

OPEN SESAME TVRTKE RENAULT