Natrag na popis

PREDNJI NASLONI ZA GLAVU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za podizanje naslona za glavu

Povucite naslon za glavu prema gore do željene visine. Provjerite je li zabravljenje sjedala dobro.

Za spuštanje naslona za glavu

Pritisnite gumb 3 i spustite naslon za glavu do željene visine. Provjerite je li metlica dobro pričvršćena.

Za vađenje naslona za glavu

Podignite naslon za glavu u najviši položaj (ako je potrebno nagnite naslon sjedala prema natrag). Pritisnite gumb 3 i podignite ga dok ga ne izvadite.

Za ponovno stavljanje naslona za glavu

Pazite na čistoću šipki naslona za glavu 2.

Stavite šipke naslona za glavu u vodilice 1 (po potrebi nagnite naslon prema natrag). Gurnite naslon za glavu do blokiranja i nakon toga pritisnite gumb 3 kako biste ga namjestili na željenu visinu. Provjerite je li svaka šipka 2 dobro zabravljena na naslonu sjedala.

Naslon za glavu je sigurnosni element, pa stoga pazite da je prisutan i da je dobro postavljen: razmak između vaše glave i naslona za glavu mora biti minimalan; vrh naslona za glavu mora biti što je bliže moguće vašem tjemenu A.