Natrag na popis

POZIV U HITNIM SITUACIJAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ako je vozilo opremljeno, funkcija hitnog poziva može se koristiti za automatsko ili ručno pozivanje hitnih službi (bez naplate) u slučaju nezgode ili bolesti kako bi se smanjilo vrijeme potrebno za njihov dolazak na mjesto događaja.

Napomena: poziv u slučaju nužde funkcionira:

- u državama koje su pokrivene povezanim sustavima telematike s hitnim službama i s infrastrukturom kompatibilnom sa sustavom;

- ovisno o pokrivenosti mrežom u geografskoj regiji u kojoj se vozilo vozi.

Ako koristite funkciju hitnog poziva za prijavu nezgode kojoj ste svjedočili, to podrazumijeva zaustavljanje na odgovarajućem mjestu u prometu kako bi hitne službe mogle locirati vaše vozilo i mjesto prijavljene nezgode.

U svakom slučaju poštujte lokalno zakonodavstvo.

1 kontrolno svjetlo rada sustava:

- zeleno: radi

(mreža je dostupna)

- isključeno: ne radi

(mreža nije dostupna)

- crveno: smetnje

u radu

- treperavo zeleno: poziv u tijeku.

2 Kontrolno svjetlo automatskog načina rada;

3 Tipka SOS;

4 Mikrofon

5 Zvučnik.

Hitni poziv koristite samo ako ste sudionik hitnog slučaja, ako ste svjedočili nezgodi ili ako se osjećate loše.

U slučaju nezgode, ako položaj i uvjeti u prometu dozvoljavaju, ostanite u blizini vozila kako biste brzo mogli odgovoriti na poziv centra.

Poziv se uvijek upućuje na sljedeći način:

- poziv se uspostavlja sa uslugama za hitne situacije;

- slanje podataka u vezi s nezgodom (identifikacijska pločica vozila, lokalno vrijeme poziva, posljednji položaji, smjer vozila)

- glasovna komunikacija s uslugama za hitne situacije;

- ako je potrebno, naziva se pomoć za hitne situacije.

Poziv za hitne situacije ima dva načina rada:

- automatski način rada;

- Ručni način rada.

Uključivanje automatskog načina rada

Ako se uključi zeleno kontrolno svjetlo automatskog načina rada 2, znači da je automatski sustav uključen.

Poziv u slučaju nužde automatski se upućuje u slučaju nezgode koja je prouzročila aktivaciju zaštitne opreme (predzatezači sigurnosnog pojasa, airbag itd.).

Ručni način rada

Hitni poziv se upućuje:

- dugim pritiskom gumba 3 barem tri sekunde

ili

- pritiskom gumba 3 pet puta unutar deset sekundi.

U slučaju nehotičnog aktiviranja moguće je poništavanje poziva pritiskom gumba 3 u trajanju od otprilike dvije sekunde, prije uspostavljanja poziva s pozivnim centrom.

Čim se uspostavi poziv, može ga prekinuti samo pozivni centar.

Testni način rada

(ovisno o lokalnim zakonima)

Testni način rada namijenjen je isključivo za ovlaštene zastupnike kako bi provjerili radi li funkcija poziva u slučaju nužde ispravno.

Za uključivanje testnog načina rada:

- kratko pritisnite gumb 3 tri puta

- pričekajte otprilike 15 sekundi

- kratko pritisnite gumb 3 tri puta.

Izlaz iz testnog načina rada automatski je.

smetnje u radu

U nekim slučajevima hitni poziv neće raditi (npr. slaba baterija).

Kada sustav otkrije kvar u radu, upali se 1 kontrolno svjetlo i svijetli crveno preko 30 minuta. Obratite se ovlaštenom predstavniku što je prije moguće.

Sustav radi s njemu namijenjenom baterijom. Životni vijek baterije je otprilike 4 godine (1 kontrolno svjetlo svijetli crveno kako bi vas upozorilo da se bliži istek valjanosti).

Potražite savjet Predstavnika marke.

Kako bi se zajamčila vaša sigurnost i ispravan rad sustava, svaki zahvat koji se izvodi na bateriji (skidanje, odspajanje itd.) mora izvesti osposobljeni stručnjak.

Postoji opasnost od teških opekotina ili strujnih udara.

Obavezno morate poštivati preporučene rokove zamjene (bez prekoračenja) kao što je navedeno u uputama za održavanje.

U vozilo je ugrađena posebna vrsta akumulatora. Pripazite da ga zamijenite istovjetnim akumulatorom.

Nazovite ovlašteni servis.

Sustav se ne može pratiti bez značajke hitnog poziva te neće biti pod stalnim nadzorom. Podaci se automatski i neprestano brišu, a sustav pohranjuje samo posljednja tri položaja vozila.

U skladu s lokalnim propisima, podaci se šalju samo u slučaju hitnog poziva. Prema podacima koji se šalju pozivnom centru odnosi se u skladu sa zakonima o zaštiti privatnih podataka primjenjivima u državi u kojoj se nalazite. Sustav pohranjuje podatke o povijesti aktivnosti najviše 13 sati.

Vlasnik vozila ima pravo na pristup svojim podacima. Mogu zatražiti ispravljanje, brisanje ili zaključavanje podataka.

POVEZANA POMOĆ: POZIV U SLUČAJU NUŽDE (E-CALL)