Natrag na popis

POMOĆ PRI PARKIRANJU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Načelo rada

Ultrazvučni senzori, označeni strelicama 1, ugrađeni su u oblogu stražnjeg (i, ovisno o vozilu, prednjeg) branika za mjerenje udaljenosti između vozila i prepreke.

To mjerenje prenose zvučnim signalima bip čija se frekvencija povećava s približavanjem prepreci, sve dok se ne pretvori u jedan neprekinuti zvučni signal kada se vozilo približi prepreci na udaljenost od otprilike 30 centimetara.

Ovisno o vozilu, sustav otkriva prepreke ispred, iza i s obje strane vozila.

Sustav pomoći pri parkiranju uključuje se samo ako vozilo vozi brzinom manjom od otprilike 10 km/h.

Funkcija ne uzima u obzir sustave vuče ili nošenja koje sustav ne prepoznaje.

Položaj ultrazvučnih senzora 1

Ultrazvučni senzori označeni strelicama 1 i ne smiju biti prekriveni (prljavštinom, blatom, snijegom ili loše postavljenom/pričvršćenom registarskom pločicom), udareni, izmijenjeni (uključujući i boju na karoseriji) ili zaklonjeni dodatnom opremom ugrađenom na stražnji i/ili, ovisno o vozilu, prednji kraj vašeg vozila.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć vozaču: s pomoću zvučnih signala ukazuje na udaljenost između vozila i prepreke prilikom vožnje unazad.

Ona dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez i odgovornost vozača prilikom vožnje unazad.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Napomena: zaslon 2 omogućuje prikaz okruženja vozila kao dodatak zvučnim signalima.

Treba se prijeći nekoliko metara prije nego se uključi bočno otkrivanje.

Kada sva područja imaju sivu pozadinu, nadzire se cijeli prostor oko vozila.

- A: analiza prostora oko vozila u tijeku:

- B: analiza prostora oko vozila je završena.

Rad

Otkrivena je većina predmeta koji se nalaze ispred, iza i sa strane vozila.

Ovisno o udaljenosti prepreke, povećava se učestalost zvučnih signala sve dok ne postane stalni signal na udaljenosti od 20 cm za prepreke sa strane i 30 cm za prepreke ispred ili iza vozila. Na zaslonu C prikazat će se zeleno, narančasto (ili žuto, ovisno o vozilu) i crveno područje.

Napomena: u slučaju promjene putanje tijekom manevra, može se dogoditi da se kasno signalizira opasnost od sudara s preprekom.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (npr. kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom preprekom na cesti), možete oštetiti vozilo (npr. deformirati ovjes).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled ovlaštenom servisu marke.

Otkrivanje prepreka sa strane

Ovisno o smjeru kotača, sustav određuje putanju vozila i upozorava na opasnost od sudara s preprekom 3 koja se nalazi sa strane vozila.

Kada se otkrije prepreka sa strane vozila:

- ako postoji opasnost od sudara zvučni signali se sve češće oglašavaju kako se vozilo približava prepreci sve dok ne postanu stalni. Na zaslonu D prikazuju se zelena, narančasta i crvena područja;

- ako nema opasnosti od sudara prilikom približavanja prepreci neće se oglasiti niti jedan zvučni signal. Zelena, narančasta i crvena područja iscrtkano će se prikazati na zaslonu D.

Napomena: u slučaju promjene putanje tijekom manevra, može se dogoditi da se kasno signalizira opasnost od sudara s preprekom.

Vozila opremljena multimedijskim zaslonom

Uključivanje/isključivanje

Za uključivanje ili isključivanje različitih područja pokrivenih ultrazvučnim detektorima na multimedijskom zaslonu 4 pogledajte upute za multimedijski sustav.

Odaberite ”ON” ili ”OFF”.

Podešavanja

Ovisno o vozilu, s motorom u radu, neke postavke možete podesiti na multimedijalnom zaslonu 4. Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

Glasnoća pomoći pri parkiranju

Glasnoću pomoći pri parkiranju podesite pritiskom na “+” ili “-”.

Zvuk sustava

Omogućuje odabir zvuka sustava.

Isključivanje zvuka sustava

Uključite ili isključite zvuk pomoći pri parkiranju.

Napomena: ako isključite zvuk, zvučni vas signali više neće upozoravati prilikom približavanja prepreci.

Prilikom pokretanja motora sustav se vraća u radno stanje pohranjeno prije isključivanja kontakta.

Kada se vozilo kreće brzinom manjom od otprilike 10 km/h, neki izvori buke (motocikl, kamion, pneumatska bušilica itd.) mogu uključiti zvučne signale pomoći pri parkiranju.

Vozila koja nisu opremljena multimedijskim zaslonom

Uključivanje/isključivanje

Dok je vozilo zaustavljeno, pritisnite prekidač 6 da biste isključili pomoć pri parkiranju. Pali se kontrolno svjetlo 5 ugrađeno u prekidač. Za uključivanje funkcije ponovno pritisnite prekidač 6. Isključuje se kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač 5.

Prilikom pokretanja motora sustav se vraća u radno stanje pohranjeno prije isključivanja kontakta.

Posebna značajka vozila koja imaju prednju, stražnju i bočnu funkciju pomoći pri parkiranju

Funkciju možete aktivirati/deaktivirati i putem instrumentne ploče:

- dok je vozilo zaustavljeno, pritisnite prekidač 7 onoliko puta koliko je potrebno da dođete do kartice “Vozilo”;

- Uzastopce pritišćite komandu 8 ili 9 da biste došli do izbornika “Postavke”. Pritisnite prekidač 10 OK;

- Uzastopce pritišćite komandu 8 ili 9 da biste došli do izbornika “PARKING POMOĆ”. Pritisnite prekidač 10 OK ;

- odaberite “ON” ili “OFF” za uključivanje ili isključivanje funkcije.

Ako se gumb 6 ne može upotrijebiti za ponovno aktiviranje funkcije pomoći pri parkiranju, provjerite je li funkcija deaktivirana na instrumentnoj ploči. Da biste je ponovno aktivirali, pogledajte odlomak pod naslovom “Posebna značajka vozila koja imaju prednju, stražnju i bočnu funkciju pomoći pri parkiranju”.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (npr. kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom preprekom na cesti), možete oštetiti vozilo (npr. deformirati ovjes).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled ovlaštenom servisu marke.

Podešavanja

- Dok je vozilo zaustavljeno, pritisnite prekidač 7 onoliko puta koliko je potrebno da dođete do kartice “Vozilo”.

- Uzastopce pritišćite komandu 8 ili 9 da biste došli do izbornika “Postavke”. Pritisnite prekidač 10 OK ;

- Uzastopce pritišćite komandu 8 ili 9 da biste došli do izbornika “PARKING POMOĆ”. Pritisnite prekidač 10 OK ;

- Odaberite stavku “Glasnoća zvučnog signala” da biste podesili glasnoću pomoći pri parkiranju upotrebom komande 8 ili 9.

Automatsko isključivanje pomoći pri parkiranju sprijeda

Sustav se isključuje:

- kada je brzina vozila veća od otprilike 10 km/h;

- ovisno o vozilu, kada je vozilo zaustavljeno više od otprilike tri sekunde i kada je otkrivena prepreka (npr. prometni zastoj i sl.);

- kada je ručni mjenjač u slobodnom hodu ili kada je automatski mjenjač u položaju N ili P.

- kada se otkrije kvar u radu.

Napomena: ako je vozilo opremljeno kukom za vuču koju sustav prepoznaje, isključuje se samo sustav pomoći pri parkiranju.

Ručno isključivanje sustava pomoći pri parkiranju

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- ako se oprema za vuču, nošenje ili prikolica koju sustav ne prepoznaje nalazi ispred ultrazvučnih senzora;

- u slučaju oštećenja ultrazvučnih senzora.

smetnje u radu

Kada sustav otkrije neku smetnju u radu, uključuje se zvučni signal prilikom svakog uključivanja brzine za vožnju unazad u trajanju od otprilike tri sekunde i popraćen porukom “Provjerite parking senzor” na instrumentnoj ploči. Obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje senzora i to može utjecati na njihov rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalaze senzori (popravci, zamjene itd.) mora izvršiti kvalificirani stručnjak.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oštetiti određeni uvjeti kao što su na primjer:

- loši vremenski uvjeti (kiša, snijeg, tuča, poledica itd.);

- u slučaju izlaganja jakim elektromagnetskim valovima (pod visokonaponskim vodovima, itd.);

- neke vrste buke (motocikl, kamion, pneumatska bušilica itd.);

- postavljanje nekompatibilne kuke ili kugle za vuču;

- ...

Opasnost od lažnih upozorenja ili neprikazivanja upozorenja

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom servisu.

Ograničenja u radu sustava

- Područje oko senzora mora ostati čisto i na njemu se ne smiju raditi izmjene kako bi se omogućio ispravan rad sustava.

- Manje objekte koji se kreću u blizini vozila (motocikle, bicikle, pješake itd.) sustav možda neće prepoznati.

- Sustav možda neće otkriti predmete koji su preblizu vozila.

- Sustav možda neće izdati upozorenje kada postoji značajna razlika u brzini drugih vozila ili objekata.

- Ako tijekom manevriranja dođe do promjene putanje, sustav može sporo prijavljivati prepreke.

- Kad vozilo vuče prikolicu, stražnji sustav pomoći pri parkiranju mora biti isključen.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- područje oko senzora je oštećeno

- vozilo je opremljeno uređajem za vuču koji sustav ne prepoznaje (električni adapter, kugla, kuka, itd.).

SUSTAV POMOĆI PRI PARKIRANJU SPRIJEDA/STRAGA/S BOKA

UPORABA JEDNOSTAVNOG SUSTAVA POMOĆI PRI PARKIRANJU