Natrag na popis

OTKRIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sustav otkriva znakove ograničenja brzine uz rub ceste i prikazuje ograničenje brzine na instrumentnoj ploči.

Uglavnom upotrebljava informacije s kamere 1 pričvršćene na vjetrobranskom staklu iza retrovizora.

Napomena: provjerite da vjetrobransko staklo nije prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.

Za vozila koja su njime opremljena, sustav upotrebljava informacije iz sustava za navigaciju.

Kada je uključen ograničivač brzine, moći ćete prilagoditi referentnu brzinu ograničenja brzini koju prikazuje sustav.

U slučaju prekoračenja ograničenja brzine, ploča s prikazom se mijenja da bi se o tome upozorilo vozača.

Za vozila opremljena navigacijskim sustavom i ako vozilo vozi u zemlji u kojoj se mjerne jedinice za brzinu razlikuju od onih vozila, sustav prikazuje znak ograničenja brzine u jedinici zemlje kao i preračunatu vrijednost ograničenja brzine u jedinici instrumentne ploče vozila.

Napomena: na vozilima koja nisu opremljena sustavom za navigaciju i kada vozite u zemlji u kojoj se jedinice brzine razlikuju od jedinica prikazanih u vozilu, možete ručno odabrati odgovarajuću jedinicu brzine na instrumentnoj ploči (npr. promijeniti iz milja u kilometre) kako biste dobili odgovarajuće informacije ZASLONI I POKAZIVAČI.

U zemljama koje primjenjuju smanjenje ograničenja brzine po kišnom vremenu na određenim vrstama ceste, na vozilima opremljenim navigacijskim sustavom sustav može promijeniti ograničenu brzinu nakon nekoliko sekundi brisanja vjetrobranskog stakla.

Posebni slučajevi

Sustav ne uzima u obzir iznimna ograničenja kao što su na primjer dani s osobito velikim zagađenjem zraka.

Uključivanje/isključivanje sustava

Vozila opremljena multimedijalnim zaslonom 2

Za uključivanje ili isključivanje funkcije pogledajte upute za multimedijalni sustav.

Odaberite ”ON” ili ”OFF”.

Kada je funkcija uključena, ovisno o lokalnim propisima, možete aktivirati opciju “Prikaži područja opasnosti”. Sustav će vas upozoriti o udaljenosti koja vas dijeli od takvog područja sve dok vozite tim područjem.

Vozila koja nisu opremljena multimedijskim zaslonom

- Dok je vozilo zaustavljeno, pritisnite prekidač 3 onoliko puta koliko je potrebno da dođete do kartice “Vozilo”;

- uzastopce pritišćite komandu 4 ili 5 da biste došli do izbornika “Postavke”. Pritisnite prekidač 6 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 4 ili 5 da biste došli do izbornika “POMOĆ U VOŽNJI”. Pritisnite prekidač 6 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 4 ili 5 da biste došli do izbornika “Upozo. za brzinu” i pritisnite prekidač 6 OK;

- pritisnite prekidač 6 OK za uključivanje ili isključivanje funkcije:

= funkcija je uključena;

< funkcija je isključena.

Način rada

Kontrolna svjetla

Funkcija omogućuje prikaz sljedećih kontrolnih svjetala:

7 prometni znakovi ograničenja brzine

8 dodatni prometni znakovi (početak ili kraj zone “Zabrana pretjecanja”, ograničenje brzine na skliskoj cesti, brzina u slučaju vuče stambene prikolice, ograničenje brzine s trajanjem važenja itd.)

U slučaju prekoračenja ograničenja brzine, krug oko ploče treperi (kontrolno svjetlo 7) popraćen zvučnim signalom koji upozorava vozača.

Promjena granične brzine ili putne brzine

Ako se obavijest ograničivača ili regulatora brzine ili prilagodljivog regulatora brzine razlikuje od otkrivene vrijednosti brzine, pritisnite i držite sljedeće prekidače:

- 9 (RES/+) za povećanje vrijednosti brzine koja se navodi u obavijesti do vrijednosti otkrivene brzine

- 10 (SET/-) za smanjenje vrijednosti brzine koja se navodi u obavijesti do vrijednosti otkrivene brzine.

smetnje u radu

Sustav ne može otkriti ograničenje brzine ako;

- vjetrobransko staklo nije čisto;

- sunce zasljepljuje kameru;

- vidljivost nije dovoljna (noć, magla,....);

- su znakovi nečitki (snijeg,...) ili zaklonjeni (drugim vozilom ili stablima);

- informacije koje sustav navigacije daje nisu ažurirane.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Vozač uvijek mora prilagoditi brzinu uvjetima u prometu neovisno o porukama sustava.

Sustav otkriva znakove ograničenja brzine i ne otkriva druge znakove (npr. ulazak u gradska područja/izlazak iz gradskih područja itd.).

Sustav možda neće otkriti sve znakove ograničenja brzine ili ih može pogrešno protumačiti.

Vozač ne smije zanemariti znakove koje sustav ne otkriva i mora se pridržavati prometnih znakova i propisa zakona o prometu.

U slučaju loše vidljivosti (magla, snijeg, led,...), sustav možda neće obavijestiti vozača na odgovarajuće ograničenje.

Vozač uvijek mora prilagoditi brzinu uvjetima u prometu neovisno o porukama sustava.