MASE (U KG)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Navedene mase se odnose na osnovne verzije vozila bez dodatne opreme: one se mijenjaju ovisno o opremi vašeg vozila. Potražite savjet kod predstavnika marke.

Verzije

Verzija teretno furgon vozilo

Verzija karavan

Šasija

standardna

Produljena šasija

Normalna šasija

Produljena šasija

Najveća dopuštena masa pod opterećenjem (MMAC)

Najveća dopuštena masa vozila (MMTA)

Najveća dopuštena ukupna masa (MTR)

Mase su navedene na pločici proizvođača IDENTIFIKACIJSKE PLOČICE VOZILA

Masa prikolice s kočnicom*

izračunava se putem formule: MTR - MMAC

Masa prikolice bez kočnice*

685 kg

750 kg

750 kg

750 kg

Dopušteno opterećenje vučnog priključka*

75 kg

Dopuštena masa na krovu

KROVNI NOSAČI, KROVNE PRIČVRSNE TOČKE

* Vučno opterećenje (vuča prikolice, čamca...)

Vuča je zabranjena kada je izračun MTR-MMAC jednak nuli ili kada je na pločici proizvođača MTR jednaka nuli (ili nije navedena).

- Važno je poštivati vučno opterećenje koje dozvoljava lokalni zakon i ono određeno zakonom o prometu. Za sve prilagodbe za vuču obratite se vašem Predstavniku marke.

- Ako se vozilo vuče, najveća dopuštena ukupna masa (vozilo + prikolica) nikada se ne smije prelaziti. No ipak se tolerira:

- prekoračenje MMTA straga u okviru 15%,

- prekoračenje MMAC do 10% ili 100 kg (ovisno koji od ova dva ograničenja bude prvi dostignut).

U oba slučaja maksimalna brzina vozila i prikolice ne smije prijeći 80 km/h (kombi verzije) ili 100 km/h (karavan verzije), a tlak u gumama mora se povećati za 0,2 bara (3 PSI).

- Izlazne karakteristike motora i radne karakteristike na kosini smanjuje se s povećanjem nadmorske visine. Preporučamo vam smanjivanje maksimalnog opterećenja za 10% na 1 000 metara, te za dodatnih 10% svakih narednih 1 000 metara.