PROBUŠENA GUMA, REZERVNI KOTAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U slučaju probušene gume

Ovisno o vozilu, na raspolaganju imate rezervni kotač ili isporučeni komplet za napuhavanje guma SET ZA NAPUHAVANJE GUMA.

Vozilo opremljeno zvučnim upozoriteljem za smanjenje tlaka u gumama

U slučaju premalo napuhane gume (probušena guma, premala napuhanost gume itd.), uključuje se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči. UPOZORITELJ ZA PAD TLAKA U GUMAMA, SUSTAV NADZORA TLAKA U GUMAMA.

U nekim slučajevima (probušena stražnja guma, vozilo opterećeno kukom za vuču itd.) potrebno je prethodno podignuti vozilo (preko točke za podizanje koja je najbliža kotaču koji je potrebno zamijeniti) kako bi se moglo pristupiti rezervnom kotaču ZAMJENA KOTAČA.

Rezervni kotač 2

Nalazi se na diferencijalu 4 ispod ploče poda na stražnjem dijelu vozila.

Za pristup rezervnom kotaču

- Otvorite vrata prtljažnika;

- otpustite maticu pomoću ključa za kotače 1 ALATI;

- otkvačite most, uzimajući ga za ručku 3;

- otpustite rezervni kotač.

U slučaju zaustavljanja na cesti, morate obavijestiti ostale sudionike u prometu o prisutnosti vašeg vozila signalnim trokutom ili nekim drugim uređajem koji je propisan lokalnim zakonima zemlje u kojoj se nalazite.

Nikada ne ostavljajte alate razbacane u vozilu: postoji opasnost od izbacivanja prilikom kočenja. Nakon upotrebe pazite na to da pravilno postavite alate u njihova pričvršćenja: propustite li to, postoji opasnost od ozljede.

Ako su vijci isporučeni s rezervnim kotačem, upotrebljavajte isključivo te vijke za rezervni kotač.

Dizalica je namijenjena isključivo zamjeni kotača. Nikako se ne smije upotrebljavati za popravak ili za pristup donjem dijelu vozila.

Za odlaganje kotača u most

- Pazite da ispravno postavite kotač 2 na most, s ventilom okrenutim prema dolje;

- postavite kotač što je više moguće udesno i dolje na mostu 4 (pokret A);

- ručka 3 na lijevoj strani mora biti podignuta i mora se moći pokretati;

- podignite most 4 s pomoću ručice 3 lijevom rukom, istovremeno držeći kotač pritisnutim 2 na dnu mosta desnom rukom;

- pričvrstite ručicu 3 tako da je lagano pomaknete ulijevo, ako je potrebno, kako biste pronašli kuku 5;

- zategnite maticu s pomoću ključa 1 kako biste ponovno montirali i zabravili sklop;

- provjerit eje li zabravljenje dobro.

Ako je rezervni kotač stajao nekoliko godina, neka vaš vulkanizer provjeri da li je prikladan za daljnju upotrebu i može li biti upotrijebljen bez opasnosti.

Vozilo opremljeno rezervnim kotačem koji se veličinom razlikuje od četiri preostala kotača:

- Na vozilo nikada nemojte postaviti više od jednog rezervnog kotača.

- Kako je probušena guma šira od rezervnog kotača, visina podvozja se smanjuje.

- Rezervni kotač zamijenite što prije kotačem koji je isti kao originalni kotači na vozilu.

- Za vrijeme upotrebe ovog rezervnog kotača, što mora biti privremeno, brzina vožnje ne smije preći brzinu označenu na naljepnici na kotaču.

- Postavljanje tog kotača može promijeniti uobičajeno ponašanje vašeg vozila. Izbjegavajte nagla ubrzavanja ili usporavanja i smanjite brzinu u zavojima.

- Ako morate upotrijebiti lance za snijeg, postavite rezervni kotač na stražnju osovinu i provjerite tlak napuhavanja.

REZERVNI KOTAČ