Natrag na popis

POMOĆ PRI PARKIRANJU.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uz pomoć ultrazvučnih detektora ugrađenih u branike vozila, kako je označeno strelicama 3, ova funkcija pomaže pronaći dostupna parkirna mjesta te pomaže prilikom parkirnog manevra.

Kada uklonite ruke s upravljača moguće je upravljati samo:

- papučicom gasa;

- papučicu kočnice;

- ručicom mjenjača.

Nadzor nad vozilom možete preuzeti u bilo kojem trenutku upotrebom upravljača.

Pokretanje

Kada motor radi, a vozilo je zaustavljeno ili se kreće brzinom manjom od otprilike 30 km/h:

- Pritisnite prekidač 2. Uključuje se kontrolno svjetlo na prekidaču 2, a na multimedijskom zaslonu 1 prikazuje se prikaz A.

- Aktivirajte pokazivač smjera na strani vozila na kojoj želite parkirati.

Osobitosti

Pazite da ultrazvučni senzori označeni strelicama 3 nisu zaklonjeni (prljavština, blato, snijeg,...).

Odabir manevra

Sustav može obaviti četiri vrste manevriranja:

- uzdužno parkiranje vozila;

- okomito parkiranje vozila;

- koso parkiranje vozila;

- izlaz uzdužno parkiranog vozila.

Na multimedijskom zaslonu 1 odaberite manevar koji želite provesti.

Napomena: prilikom pokretanja vozila ili nakon uspješnog uzdužnog parkiranja uz pomoć sustava po zadanom se predlaže pomoć pri izlasku uzdužno parkiranog vozila s parkirnog mjesta. U ostalim slučajevima zadani se manevar može postaviti na multimedijskom zaslonu 1. Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

Rad

Parkiranje

Sve dok je brzina vozila manja od otprilike 30 km/h, sustav traži slobodna parkirna mjesta na strani vozila koju je odabrao vozač.

Napomena: ako na drugoj strani vozila ima dostupnih parkirnih mjesta, uključite pokazivač smjera na drugoj strani da biste sustavu omogućili traženje parkirnih mjesta.

Kada se mjesto otkrije, ono se prikazuje na multimedijskom zaslonu označeno malim slovom “P". Vozite polako, uz uključene pokazivače smjera na strani dostupnog parkirnog mjesta, sve dok se ne prikaže poruka "Stani" i dok ne začujete zvučni signal.

Pokretanje sustava prati aktivacija pomoći pri parkiranju i kamere za vožnju unazad, na vozilima koja su njome opremljena, kako bi vozaču pomogli vizualizirati manevar. POMOĆ PRI PARKIRANJU i KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD.

Mjesto je tada na multimedijskom zaslonu označeno velikim slovom “P”.

- Zaustavite vozilo;

- uključite brzinu za vožnju unazad.

Kontrolno svjetlo pali se na instrumentnoj ploči popraćeno zvučnim signalom.

- Otpustite upravljač;

- Slijedite upute prikazane na višefunkcijskom zaslonu 1.

Brzina ne smije prelaziti otprilike 7 km/h.

Gašenje kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči popraćeno zvučnim signalom obavještava vas o kraju manevra.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Stoga ona ni u kojem slučaju ne može zamijeniti oprez i odgovornost vozača tijekom manevriranja (vozač mora uvijek biti spreman kočiti).

Izlaz uzdužno parkiranog vozila

- Nakratko pritisnite prekidač 2.

- Odaberite način rada “Izlazak iz mjesta za bočno parkiranje”

- Uključite pokazivač smjera na strani na koju želite izvesti vozilo.

- Pritisnite i držite prekidač 2 (otprilike dvije sekunde).

Kontrolno svjetlo pali se na instrumentnoj ploči popraćeno zvučnim signalom.

- Otpustite upravljač.

- Izvedite manevre unaprijed i unatrag slijedeći upute prikazane na multimedijskom zaslonu 1 i služeći se upozorenjima sustava pomoći pri parkiranju.

Brzina ne smije prelaziti otprilike 7 km/h.

U trenutku kada vozilo bude u položaju za izlazak iz parkirnog mjesta, kontrolno svjetlo nestaje s instrumentne ploče te se na multimedijskom zaslonu 1 prikazuje poruka i oglašava se zvučni signal, koji potvrđuju da je manevar dovršen.

Prilikom manevriranja kolo upravljača može se brzo okretati: ne stavljajte ruke unutra i pazite da krakovi upravljača ništa ne zahvate.

Prekid/nastavak manevra

Manevar se prekida u sljedećim slučajevima:

- kada uhvatite upravljač;

- vozilo miruje dulje od jedne minute;

- kada prepreka na putanji sprječava kraj manevra;

- kad se motor zaustavi;

- kad se otvore vrata ili prtljažnik.

Kontrolno svjetlo na prekidaču 2 isključit će se, kontrolno svjetlo nestaje s instrumentne ploče, a zvučni signal potvrđuje da je manevar prekinut. Razlog prekida manevra prikazat će se na multimedijskom zaslonu 1.

Provjerite:

- vozilo je zaustavljeno;

i

- jeste li otpustili upravljač;

i

- jesu li sva vrata i vrata prtljažnika zatvorena;

i

- ima li prepreka na putanji;

i

- je li motor pokrenut.

Treperenje kontrolnog svjetla na prekidaču 2 označava da je sustav opet dostupan i manevar se može nastaviti.

Da biste nastavili manevar, držite pritisnutim prekidač 2. Pojavljuje se kontrolno svjetlo na prekidaču 2, a na instrumentnoj ploči prikazuje se .

Slijedite upute prikazane na multimedijskom zaslonu 1.

Poništavanje manevra

Manevar se otkazuje u sljedećim slučajevima:

- vozilo je predaleko od željenog parkirnog mjesta;

- brzina vozila veća je od 7 km/h

- pritiskom na prekidač 2 ili isključivanjem s multimedijskog zaslona;

- tijekom manevra napravili ste više od 14 pomaka naprijed-natrag;

- senzori pomoći pri parkiranju zaprljani su ili zaklonjeni;

- pogreška sustava pomoći pri parkiranju;

- kotači vozila su proklizali.

Nestaje prikaz kontrolnog svjetla prekidača 2 i kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči, a zvučni signal potvrđuje da je manevar otkazan. Razlog otkazivanja manevra prikazat će se na multimedijskom zaslonu 1.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom. Pazite da manevar obavite u skladu s važećim lokalnim prometnim propisima.

Vozač uvijek mora biti spreman na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom manevriranja uvijek pazite da u mrtvom kutu nema malih, uskih i pomičnih prepreka (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi, oprema za vuču itd.).

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje senzora i to može utjecati na njihov rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalaze senzori (popravke, zamjene, izmjene vanjskih obloga itd.) mora izvršiti kvalificirani stručnjak.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

U nekim uvjetima rad sustava može biti ometan ili narušen, kao, na primjer, u lošim vremenskim uvjetima (snijeg, tuča, led itd.).

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom zastupniku.

Postoji opasnost od pogrešnih lažnih upozorenja.

Ograničenja u radu sustava

- Sustav možda neće otkriti predmete u mrtvim kutovima senzora.

- Sustavno vizualno provjerite je li mjesto koje sustav predlaže i dalje slobodno i bez prepreka.

- Sustav ne smijete upotrebljavati ako vučete prikolicu ili ako na vašem vozilu ili na susjednim vozilima postoji sustav za vuču ili prenošenje tereta.