Natrag na popis

OSVJETLJENJA I VANJSKA SIGNALIZACIJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Pozicijska svjetla

Okrećite prsten 2 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 3.

Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Funkcija paljenja dnevnih svjetala

Dnevna svjetla automatski se pale bez djelovanja na ručicu 1 prilikom pokretanja motora i gase se prilikom zaustavljanja motora.

k Kratka svjetla

Ručni način rada

Okrećite prsten 2 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 3. Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Automatski način rada

(ovisno o vozilu)

Okrećite prsten 2 sve dok se simbol AUTO ne bude nasuprot oznake 3: s motorom u radu, kratka svjetla se pale ili gase automatski, ovisno o vanjskom osvjetljenju, bez djelovanja na ručicu 1.

Ovisno o vozilu, kratka će se svjetla upaliti automatski nakon nekoliko pokreta metlica brisača stakala.

Prije kretanja na put po noći: provjerite ispravan rad električne opreme i podesite farove (ako niste u uobičajenim uvjetima opterećenja).PODEŠAVANJE SVJETLOSNIH SNOPOVA. Općenito pazite na to da vam svjetla nisu zaklonjena (prljavština, blato, snijeg, prijevoz nekih predmeta koji ih mogu zakloniti).

á Duga svjetla:

Kada je motor u radu, uključena kratka svijetla, gurnite ručicu 1. Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Za vraćanje u položaj kratkih svjetala, ponovno povucite ručicu 1 prema sebi.

Funkcija “Podizanje svjetala tijekom vožnje”

(ovisno o vozilu)

Kada su upaljena duga svjetla, funkcija “Podizanje svjetala tijekom vožnje” poboljšava vidljivost za vozača tako što automatski podiže kratka i duga svjetla.

Prilikom isključivanja dugih svjetala, kratka se svjetla vrate u izvorni položaj.

Automatsko uključivanje dugih svjetala

Ovisno o vozilu, ovaj sustav automatski uključuje i isključuje duga svjetla. Kamera koja se nalazi iza unutarnjeg retrovizora omogućuje otkrivanje vozila koja pratite i ona koja dolaze iz suprotnog smjera.

Duga svjetla automatski se uključuju ako:

- je vanjsko svjetlo slabo;

- nije otkriveno niti jedno vozilo ni svjetlo;

- kada je brzina vozila veća od otprilike 40 km/h.

Ako jedan od gore navedenih uvjeta nije ispunjen, sustav prelazi u način rada s kratkim svjetlima.

Napomena: provjerite da vjetrobransko staklo nije prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.

Za uključivanje automatskih dugih svjetala:

- okrećite prsten 2 dok se simbol AUTO ne pojavi nasuprot oznake 3;

- gurnite ručicu 1.

Kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

U nekim uvjetima rad sustava neće biti moguć, posebice:

- iznimno loši vremenski uvjeti (kiša, snijeg, magla...);

- ako su vjetrobransko staklo ili kamera zaklonjeni;

- kada vozilo iza vas ili ono koje vam dolazi ususret ima slabo vidljiva ili prekrivena svjetla;

- ako su prednja svjetla neispravno podešena;

- sustavi koji stvaraju odbljesak;

- ...

Automatska duga svijetla (nastavak)

Za isključivanje automatskih dugih svjetala:

- okrenite prsten 2 u položaj koji nije AUTO;

ili

- povucite ručicu 1.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Napomena: prilikom isključivanje funkcije automatskog uključivanja dugih svjetla uključit će se duga svjetla.

smetnje u radu

Kada se na instrumentnoj ploči pojavi poruka “Auto svjetla provjerite”, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Upotreba prijenosnog sustava za navigaciju noću u području vjetrobranskog stakla ispod kamere može ometati rad sustava “automatskog uključivanja dugih svjetala” (postoji opasnost od odbljeska od vjetrobranskog stakla).

Sustav “automatskog uključivanja dugih svjetala” ni u kojem slučaju ne može zamijeniti pozornost i odgovornost vozača po pitanju osvjetljenja vozila i njegovog prilagođavanje uvjetima osvjetljenja, vidljivosti i stanju u prometu.

Gašenje svjetala

Svjetla će se automatski ugasiti prilikom isključivanja motora, otvaranja vrata vozača ili zaključavanja vozila. U tom slučaju, prilikom sljedećeg pokretanja motora, svjetla će se ponovno upaliti u položaju prstena 2.

Napomena: u slučaju kada su upaljena svjetla za maglu, ne dolazi do automatskog gašenja osvjetljenja.

Funkcija pozdrava ulaza i izlaza iz vozila

(ovisno o vozilu)

Kada je funkcija uključena, dnevna i stražnja pozicijska svjetla automatski će se upaliti prilikom otkrivanja kartice ili otključavanja vozila.

Ona se automatski gase:

- otprilike minutu nakon paljenja;

- prilikom pokretanja motora ovisno o položaju ručice svjetala;

ili

- prilikom zaključavanja vozila.

Uključivanje/isključivanje funkcije

Za uključivanje ili isključivanje vanjskog prijema signala pogledajte priručnik za multimedijski sustav.

Odaberite ”ON” ili ”OFFv.

Zvučni alarm neugašenih svjetala

U slučaju kada su svjetla upaljena nakon gašenja motora, aktivira se zvučni alarm pri otvaranju vozačevih vrata kako bi vas obavijestio da su svjetla ostala upaljena.

smetnje u radu

Ako se prikazuje poruka “Osvjetljenje provjerite” popraćena kontrolnim svjetlom upozorenja © i ako kontrolno svjetlo upozorenja k trepće na instrumentnoj ploči to označava kvar svjetala.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Funkcija “vanjsko osvjetljenje za pratnju”

Ova vam funkcija omogućuje trenutno paljenje pozicijskih i kratkih svjetala (npr. za osvjetljenje prilikom otvaranja vrata).

Kada su motor i svjetla isključeni, 2 a prsten u položaju AUTO, ručicu 1 povucite prema sebi: pozicijska i kratka svjetla uključit će se na otprilike 30 sekundi zajedno s kontrolnim svjetlima š i k na instrumentnoj ploči.

Kako biste produljili trajanje, možete povući ručicu do četiri puta (ukupno vrijeme ograničeno na otprilike dvije minute).

Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Svjetla: _ _ _” popraćena vremenom uključivanja za potvrdu te radnje. Zatim možete zaključati vozilo.

Za isključivanje osvjetljenja prije automatskog isključivanja, okrenite prsten 2 u bilo koji položaj, a zatim ga vratite u položaj AUTO.

g Prednja svjetla za maglu

(ovisno o vozilu)

Okrećite središnji prsten 4 ručice 1 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 3, zatim pustite.

Rad ovisi o odabranom položaju vanjskog osvjetljenja, a kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Stražnja svjetla za maglu

Okrećite središnji prsten 4 ručice sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 3, zatim pustite.

Rad ovisi o odabranom položaju vanjskog osvjetljenja, a kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Nemojte zaboraviti isključiti ta svjetla kada vam više ne bude potrebna kako ne biste ometali ostale vozače.

Gašenje

Ponovno okrenite središnji prsten 4 dok 3 simbol ne bude nasuprot simbolu svjetala za maglu. Odgovarajuće kontrolno svjetlo se gasi na instrumentnoj ploči.

Gašenje vanjskog osvjetljenja dovodi do gašenja stražnjih svjetala za maglu.

Svjetlo za osvjetljavanje zavoja

(Ovisno o vozilu)

Tijekom vožnje u brzini za vožnju prema naprijed, kada je brzina vozila manja od otprilike 40 km/h i kada god su kratka svjetla upaljena: pod određenim uvjetima (kut upravljača, upaljeni pokazivači smjera itd.), prilikom ulaska u zavoj, jedno od prednjih svjetala za maglu upalit će se kako bi osvijetlilo unutrašnjost zavoja.

Kada se uključi brzina za vožnju unazad i kada su kratka svjetla upaljena, dva prednja svjetla za maglu automatski se pale.

Napomena: prilikom prebacivanja iz brzine za vožnju unazad u brzinu za vožnju prema naprijed (na primjer tijekom parkiranja), dva će svjetla za maglu biti uključena sve dok vozilo ne prijeđe brzinu od otprilike 10 km/h.

Po magli, snijegu ili u slučaju da prevozite predmete više od krova, automatsko paljenje svjetala nije sustavno.

Paljenje svjetala za maglu ostaje pod vozačevom kontrolom: kontrolna svjetla na instrumentnoj ploči vas obavještavaju o njihovom paljenju (kontrolno svjetlo upaljeno) ili gašenju (kontrolno svjetlo ugašeno).